StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
19/07/18Meetspecialisten, afsc
18/07/18Hoogspanningslijnen: Netk
Artikelen
18/07/18''Bad Luck'' Cannot Expla
16/07/18Firefighters Suffer Neuro
16/07/18With teen mental health d
16/07/18The inconvenient truth ab
07/07/18'Wifi op speelplaatsen on
30/06/18Countries ban iPads and m
Berichten Nederland
13/07/18Zelfs VodafoneZiggo-ceo m
10/07/18Update Gemeente Heusden -
09/07/18Ziek door straling: slach
06/07/18Nederlandse providers moe
05/07/18De Omgevingswet en elektr
Berichten België
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
14/06/18Tommelein laat straling d
Berichten Internationaal
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
11/07/18USA: Berkeley Cell Phone
29/06/18Frankrijk: Appeal for the
28/06/18Ierland: Proposed legisla
Ervaringen | Appellen/oproepen
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
28/05/18Ervaring in Denemarken
Onderzoeken
12/07/185 G wireless telecommunic
30/06/18Nervous system manipulati
21/06/18Absorption of wireless ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
15/06/18Stem voor plan voor een w
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Denkgroep Medische hulp bij elektrogevoeligheid    
Ga naar overzicht berichten in: Voorlichting

Denkgroep Medische hulp bij elektrogevoeligheid
vrijdag, 27 november 2015 - Dossier: Voorlichting


Voor de notulen van de bijeenkomst op,18 juni 2013 van deze Denkgroep, onderdeel van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden en Gezondheid (EMV & G), zie:

www.stopumts.nl/pdf/Denkgroep%20Medische%20hulp%20bij%20elektrogevoeligheid%20-%202013.pdf

Belangrijke delen uit de notulen:

De Denkgroep vormt een vervolg op de eerdere bespreking van mogelijkheden om via
nader onderzoek de kwaliteit van leven te verbeteren van elektrogevoelige mensen. Dat heeft geleid tot een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek dat gericht is op het ontwikkelen van een diagnosetool.

Elektrogevoeligen hebben aangegeven dat de reguliere hulpverlening vaak niet aansluit op hun ervaringen en behoeften en dat informatie om de blootstelling effectief te verlagen moeilijk te vinden is. Vanuit artsen is aangegeven dat zij de interactie met de elektrogevoeligen als problematisch ervaren. De denkgroep gaat niet in op de feitelijke oorzaak van de individuele klachten, maar houdt gelet op de beschikbare wetenschappelijke en ervaringsgegevens rekening met drie mogelijke verklaringen voor deze klachten:
• De klachten worden veroorzaakt door EMV.
• De klachten hebben een psychische oorzaak.
• De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.
Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk.

Enkele elektrogevoeligen leiden een zwaar leven. Ze ondervinden serieuze belemmeringen in het dagelijks leven. Ze mijden plaatsen met sterke EMV. Ze kunnen daardoor niet of met grote moeite naar hun werk, boodschappen doen, reizen of zelfs voor langere tijd in hun eigen woning verblijven. Sommige mensen verliezen hun baan, raken in een sociaal isolement, gaan zwerven of zoeken hun toevlucht in afgelegen campings of buitenlandse oorden. Gezien de grote impact is er ook een grote noodzaak voor het bieden van hulp aan elektrogevoeligen. Die hulpbehoefte is ook gesignaleerd door het kennisplatform. Om een beter beeld te krijgen van de situatie waarin elektrogevoeligen zich bevinden en hun hulpbehoefte, hebben de algemeen secretaris van het platform (R. van der Graaf) en de voorzitter van het communicatieforum (F. Woudenberg) aanvullend op de eerdere gesprekken met elektrogevoeligen speciaal voor dit initiatief vier elektrogevoeligen thuis bezocht.

Dit stond nog niet op SropUMTS, maar is wel belangrijk.

Zie ook: www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf
en de lezing van F. Woudenberg op pp. 62 t/m 65 in:
www.kennisplatform.nl/Files/Klankbordgroep/14053_KP-EMV_klankbordverslag%2011_LR2.pdfGa terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer