Slimme meter, folder

zondag, 11 januari 2015 - Categorie: Voorlichting

Bron: www.facebook.com/geenslimmemeter .
jan. 2015


Omdat de slimme meter in 2015 grootschalig wordt ingevoerd komen er van verschillende kanten ook steeds meer protesten. Daarbij hoort ook een mooie folder, zie:

pdf/folder%20slimme%20meter.pdf .

In de folder staat onder meer dat de uitwerking van straling in het brein van een ongeboren kindje 100 keer sterker is dan in het brein van een volwassene. Nu is dat iets wat we nog nergens gelezen hebben, maar het zou best waar kunnen zijn. Zeer jonge kinderen zijn volgens IARC-WHO een factor 2 tot 10 gevoeliger dan volwassenen en ongeboren kinderen zullen vooral in het begin nog veel gevoeliger zijn. Zij worden natuurlijk wel gedeeltelijk beschermd in de buik van de moeder door het weefsel om hen heen.

Verder staat in de folder dat er meer dan 5000 gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken zijn die serieuze schadelijke effecten laten zien in mensen, dieren en planten. Dat is wat aan de hoge kant. Een preciezer formulering is ons inziens dat er enkele duizenden wetenschappelijke onderzoeken zijn waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond waarvan een aantal schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Maar een beetje overdrijving is natuurlijk veel minder erg dan de totale ontkenning van de Nederlandse Gezondheidsraad, met als doel de Telecomindustrie geen haarbreed in de weg te leggen, tenkoste van de gezondheid van een steeds toenemend aantel Nederlanders.

Al bij al een mooie folder.

Zie verder:
welketoekomst.wordpress.com/2013/02/18/weinig-mensen-weigeren-privacy-gevoelige-slimme-energiemeter/ .Lees verder in de categorie Voorlichting | Terug naar homepage | Lees de introductie