StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Wat is een iBurst signaal?    
Ga naar overzicht berichten in: Veel gestelde vragen

Wat is een iBurst signaal?
woensdag, 21 oktober 2009 - Dossier: Algemeen


technische informatie over het iBurst signaal:

Het iBurst systeem maakt onder andere gebruik van de volgende technieken:
- TDMA (Time Division Multiple Access - meerdere gebruikers zenden na elkaar zodat ze hetzelfde kanaal kunnen gebruiken)
- TDD (Time Division Duplexing - zendmast en handset zenden na elkaar zodat ze hetzelfde kanaal kunnen gebruiken)
- SDMA met AAA (Spatial Division Mutiple Access met Adaptive Antenna Array houdt in dat de ontvanger luistert naar elke zender en zijn antennes samen als een groep zo afstelt dat deze de zender het beste horen. Het voordeel van TDD in dit geval is dat eenvoudig kan worden gesteld dat wanneer de mast de gebruiker goed kan ontvangen wanneer deze zendt omgekeerd de gebruiker de mast ook goed kan ontvangen wanneer deze zendt.

Elk iBurst frame duurt 5 ms (= 5000 μs) wat weer onder verdeeld wordt in:
- drie uplink pakketten met elk een lengte van 545 μs
- drie downlink pakketten met elk een lengte van 1090 μs
dit komt totaal op 4905 μs waar de overige 95 μs gebruikt wordt als guard interval.
Dit is in een TDMA/TDD systeem nodig omdat anders de kans te groot wordt dat verschillende zenders door elkaar gaan zenden.

Verder wordt de zend/ontvangstbundel afgebogen door een groep antennes.
De effectieve zendbundel wordt daardoor niet alleen minder groot maar de stralingsdichtheid neemt niet automatisch af met de afstand.
Omdat het aansturen van de antennes adaptief is, dat wil zeggen dat de bundel bij elk pakket bijgestuurd wordt om maximale doorvoer te bereiken, kun je variaties in de stralingsdichtheid krijgen tussen de 0,01 Hz tot 200 Hz.

Omdat er meerdere kanalen zijn, gebruikers veelal bewegen en de omgeving ook verandering in het signaalpad brengt, krijg je een complexe mix van hotspots. Veel meer dan bijvoorbeeld bij GSM waar de omgeving ook wel invloed heeft op het signaal maar omdat de zendbundel niet actief bijgestuurd wordt zullen de effecten toch wel minimaal een factor 1000 minder zijn. Neemt niet weg dat GSM masten vaak met een hoger gemiddeld vermogen zenden en ook extreme pieken in het uitzendvermogen heeft omdat ook bij GSM TDMA wordt toegepast.

Wat men in feite dus doet met SDMA is de hotspots daar proberen te krijgen waar de gebruikers zich bevinden. In theorie werkt dit perfect en zou dit ook de oplossing zijn om mensen aan minder straling bloot te stellen. De praktijk is anders.
Vaak hebben antennes imperfecties en laat de locatie van de antennes ook veel te wensen over. Hierdoor ontstaan er niet alleen enkel hotspots daar waar je ze wilt maar ook op locaties waar ze niet gewenst zijn. In het ergste geval zorgen deze imperfecties ervoor dat verschillende hotspots elkaar gaan overlappen op bepaalde ongewenste locaties. Op die plekken kan de veldsterkte miljoenen malen hoger zijn dan op de meeste andere plekken.

Als men met traditionele meetapparatuur gaat meten, zonder rekening te houden met de specifieke eigenschappen van SDMA, dan krijg je totaal geen reel beeld van de situatie en zullen deze willekeurige hotspots al snel voor meetfouten aangezien worden. Ook omdat de stralingsdichtheid op elk moment afhangt van de op dat moment actief zijnde gebruikers en waar deze zich bevinden. Men zal eerst per antenne het complete stralingsveld moeten meten met een extreem hoge nauwkeurigheid. Iets in de orde van vierkante centimeters in een veld van 100x100x100 meter. Vervolgens elke antenne na elkaar inschakelen en per keer de richting van de ingeschakelde antenne aanpassen en constant meten wat er gebeurt.

Pas wanneer men precies weet welke wisselwerking alle antennes tezamen hebben met de gebruikte modulatie kan een dergelijke techniek veilig toegepast worden. Maar dan nog moet periodiek nagegaan worden of er geen ongewenste afwijkingen zijn ontstaan die voor gevaarlijke ophopingen van hotspots kunnen zorgen.
Een dergelijke meetopstelling is echter op dit moment ondenkbaar in onze maatschappij. Momenteel worden mensen dus veelal willekeurig blootgesteld aan schadelijke straling met alle gevolgen van dien.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer