StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
22/06/18Stralingsarme babyfoon
21/06/18Aarding en advies elektri
Artikelen
22/06/18SAR waarden, Phones emitt
15/06/18The 25% Revolution—How
07/06/18Bees, Birds and mankind D
07/06/18Is your high blood sugar
04/06/18Verstouwbare waterafstote
31/05/18Fatal collision? Are wire
Berichten Nederland
21/06/18Leeuwarden: straling 5G n
18/06/18‘Nederland wordt digita
15/06/18Duurzaam Antennebeleid We
15/06/1816 juni: Internationale E
09/06/18Buurt in Kerkdriel wil ze
Berichten België
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
14/06/18Tommelein laat straling d
Berichten Internationaal
19/06/18Oostenrijk: Wordt uitzend
07/06/18Oostenrijk: Ärztekammer
04/06/18The roll out of 5G wirele
03/06/18Top mobile phone firms wa
Ervaringen | Appellen/oproepen
28/05/18Stralingsarme werkplek
28/05/18Ervaring in Denemarken
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
Onderzoeken
21/06/18Absorption of wireless ra
17/06/18Metabolic and Genetic Scr
12/06/18The human skin as a sub-T
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
Oproepen
15/06/18Stem voor plan voor een w
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
28/05/18Elektromagnetische velden
23/05/18Mail naar Brandpunt over
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Antennebureau: Erkenning klachten    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Antennebureau: Erkenning klachten
vrijdag, 24 oktober 2014 - Dossier: Algemeen


Bron: mail van het Antennebureau aan een lezer van StopUMTS
24 okt. 2014


Van: Antennebureau <info@antennebureau.nl>
Datum: 24 oktober 2014 15:51
Onderwerp: Elektrogevoeligheid en Zweden
Aan: ................@gmail.com


Geachte heer S,,

Uw e-mailbericht van 20 oktober j.l. hebben wij in goede orde ontvangen. Hierin stelt u de volgende vervolgvraag: Is Zweden anders dan Nederland, omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?

In Nederland worden de gezondheidsklachten die mensen beschrijven en deze in verband brengen met elektrogevoeligheid wel degelijk erkend. De moeilijkheid zit hem in het toeschrijven van oorzaken bij genoemde, zeer uiteenlopende, klachten.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid heeft in 2012 de stand van de wetenschap op het terrein van elektrogevoeligheid uiteengezet in een kennisbericht. In dit kennisbericht worden de volgende mogelijke oorzaken genoemd:
- de klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden;
- de klachten hebben een psychische oorzaak;
- de klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten;
- de klachten worden veroorzaakt door een combinatie van bovengenoemde oorzaken.

In het kennisbericht wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Gezondheidsraad en hoe in andere landen hiermee wordt omgegaan. Voor de volledigheid stuur ik u als bijlage het kennisbericht, uitgegeven door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Meer informatie over elektrogevoeligheid vindt u op de website van het Kennisplatform
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx .
Ik vertrouw erop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

mw. drs. A. Dummer
Adviseur Antennevraagstukken
........................................................................
Antennebureau
Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken
Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen
Postbus 450 | 9700 AL | Groningen
........................................................................
T 0900 - 268 36 63 (lokaal tarief)
info@antennebureau.nl
www.antennebureau.nl

Het Antennebureau maakt deel uit van het Kennisplatform EMV & Gezondheid, maar was tot voor kort niet zo duidelijk wat betreft het erkennen van de klachten. Een kleine vooruitgang.

Echter op de vraag: ''Is Zweden anders dan Nederland'' is de enige reactie: '', omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?''
Dit kunnen we karakteriseren als uiterste schijnheiligheid, net doen alsof ze dat niet weten. Zie:
www.beperkdestraling.org/images/stories/EHS/electrohypersensitivity_functional_impairment_Johansson_2006.pdf .
en
www.eiwellspring.org/ehs/HospitalAccommodationsOfEHSPatientsInSweden.htm .
.
Verder kunnen we de erkenning door de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie nog noemen, zie:
electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2012/04/EMF-Guideline.pdf .
Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer