StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Een treffend gedicht toegestuurd aan de fractieleiders van de CU, de SGP en het CDA    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Een treffend gedicht toegestuurd aan de fractieleiders van de CU, de SGP en het CDA
vrijdag, 27 juni 2014 - Dossier: Algemeen


De Begeleidebrief:

'' Geachte meneer Slob, meneer van der Staaij, meneer Haersma Buma,

Hierbij een gedicht waarvan ik hoop dat dit aanleiding zal geven tot verder actie uwerzijds. Mijn vraag hierbij is: wanneer u voor uw God en volk verantwoordelijkheid gaat nemen t.a.v. het ellendige lot van stralingsslachtoffers en het terugdringen van de straling in algemene zin?

met vriendelijke groet,

drs. M.C. Geelhoed-Oorschot ''


Het gedicht:

Het leven (1)

Soms begrijp ik het leven niet,

mens-zijn: een leven met anderen?

De kern van het mens-zijn ligt voor mij niet in het verschiet.

Vele dromen, vele plannen en wensen, maar deze ziekte doet alles teniet.

Getrouwd en gescheiden van je man,

Begrijpt u daar wat van?

We leven ons leven enkel en alleen.

Wilde God dit lijden dwars door de eindtijd heen?

Soms antwoorden tussen de vele vragen,

is dit onze opdracht, deze zware last te dragen?

En ons lot: niemand trekt het zich aan.

Het laat ze koud, liefdeloos als ze zijn en zwelgend in de waan

van lui (christelijk) komfoor en ruwe overtreding van Gods wet.

Al lijden hun kinderen, sterven anderen, er is niets wat hen aan het denken zet.

Is dat dan hun lot, verblind in hoofd en hart?

Is dit het einde van de mensheid, een ondergang in diepe smart?


Het leven (2)

Doe God geen tekort en verdriet,

Hij is het die al dit leed hoort en ziet.

Geen kil en afstandelijk, koud hart,

hoe de mensheid Hem ook tart.

Heer, kom terug, bid ik vaak.

Ik weet, U strijdt voor uw volk en uw zaak,

en tegelijkertijd geeft u ons, heidenen, nog genadetijd.

Eens, want U bent de God van de ultieme gerechtigheid,

verdelgt U in een oogwenk alle schijnheilige, satanische offerpalen,

doet u teniet al die wettelozen en zult U hen loon naar hun verderfelijk werk betalen.

Gouden poort, poorten in Jeruzalem, jubelt het uit,

uw God en redder trekt binnen en bij koninklijk besluit,

lang geleden beloofd en de profetieën, alle, vervuld,

daalt neer Uw verblindend koninkrijk in grote luister gehuld.


Marja Geelhoed-Oorschot

27 juni 2014


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer