StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Brief Nederlandse meettechnicus aan voorzitter Kennisplatform Elektromagnetische Velden.    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Brief Nederlandse meettechnicus aan voorzitter Kennisplatform Elektromagnetische Velden.
zondag, 01 april 2012 - Dossier: Algemeen


Op 25 maart 2012 schreef de bekende meettechnicus ing. Ch. Claessens onderstaande brief aan de voorzitter van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden:

Burgemeester Rombouts
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch

Breda, 25-03-2012.

Geachte heer Rombouts,

Naar verluidt bent u tevens de (voortvarende) voorzitter van het Kennisplatform EMV.
Langs deze weg wil ik het volgende als open brief onder uw aandacht brengen:

Op 17 Juli 2011 heb ik een document gestuurd naar het Kennisplatform Elektromagnetische Velden aangaande mijn zienswijze omtrent het testen van elektrosensitieve personen.

Volgens uitlatingen in verslagen blijkt deze materie bij een aantal leden van het Kennisplatform volkomen onbekend te zijn, doch speelt een belangrijke rol. Enige tijd later beloofde de secretaris mij telefonisch, mijn document aan de leden van het Klankbord te sturen.
Normaal gesproken is het toch zo, dat op een eerstvolgende bijeenkomst de ingekomen stukken besproken worden, maar naar ik heb vernomen is er geen gewag van gemaakt.
Wanneer men genoemd document serieus leest, moeten er onherroepelijk vragen rijzen. Echter, ik mocht geen enkele vraag ontvangen. Dus, is het niet goed gelezen.
Met andere woorden, men kan documenten naar het Kennisplatform EMV sturen zoveel men wil, ze verdwijnen commentaarloos in de prullenbak.


Leest u verder op:
www.milieuziektes.nl/Rapporten/0325Rombouts.pdf .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer