StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Brief aan gemeenteraadsleden gemeente de Marne (Eenrum)    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Brief aan gemeenteraadsleden gemeente de Marne (Eenrum)
maandag, 26 september 2011 - Dossier: Algemeen


Op 26 sept. 2011 ontving de redactie van Stopumts afschrift van onderstaande brief:

------------------------------------------------------

Geacht College van B & W, raadsleden, medewerkers en andere betrokkenen,

Van de week bereikte mij het bericht dat de gemeente De Marne het lofwaardige streven heeft opgevat om een goed doordacht antennebeleid op te stellen waarmee iedereen in de gemeente zijn/haar voordeel kan doen.

Op een hoorzitting enige tijd geleden op het gemeentehuis in Leens nav de mogelijke plaatsing van een UMTS-mast in Eenrum, waren diverse personen en burgerorganisaties aanwezig om de gemeente voor te lichten over het feit dat er naast
de voordelen van UMTS-masten ook relevante nadelen kleven aan dergelijke masten.

Wij verwachten dat de Gemeente Marne bij het formuleren van haar UMTS-beleid haar voordeel met deze informatie zal kunnen doen, zodat zij niet zal nalaten de benodigde terughoudendheid te betrachten bij de plaatsing van deze steeds meer omstreden UMTS-zendinstallaties.

De uitnodiging van de gemeente lijkt echter te suggereren dat het publiek slechts getrakteerd zal worden op het alom bekende propagandamateriaal van landelijke overheid en telecom via Antennebureau (EZ) en GGD, organisaties die NIET genteresseerd zijn in objectieve berichtgeving en voorlichting over deze materie en slechts bizarre en inmiddels geheel achterhaalde standpunten van de Nederlandse gezondheidsraad op dit gebied napapegaaien.

Topinformatie over zendmasten, zenders en allerlei soorten elektronische apparatuur is met name te vinden in de hier onder afgebeelde boeken, die ook in openbare bibliotheken te vinden zijn en dus behoren tot het informatiepakket dat goed-genformeerde burgers tot zich nemen.

1) Prof. Michiel Haas (TU-Delft) en Henk Wever MSc, (StopUmts) hebben in de recent verschenen 3e druk (stand info mei 2011) van hun boek Elektrosstress & Gezondheid de stand van zaken over deze apparatuur systematisch genventariseerd, daarbij niet blind voor de schaduwkanten en mogelijk negatieve gezondheidsgevolgen van alle (draadloze) stralingstechnologie

2) Eerder in 2009 publiceerde het echtpaar Karel en Caroline van Huffelen een uitstekend en goed gedocumenteerd boek over de schaduwzijden van stralingstechnologie.

3) Een derde boek van Ir. Gerrit Teule (uit 2005) completeert de info over UMTS.

Ik wil u tenslotte nog graag wijzen op een recente publicatie van ondergetekende, een opinieartikel over straling, in het Dagblad van het Noorden, d.d. 25 juli 2011, dat digitaal te raadplegen is via:
www.umts-eenrum.com/elektrosmog.html . (Hebben wij betere bescherming tegen straling nodig?)

Met vriendelijke groeten,

Frides Lamris, Zuidlaren.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer