StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Reactie Min. VWS inzake archief    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Reactie Min. VWS inzake archief
maandag, 15 december 2008 - Dossier: Algemeen


Ministerie van Volksgezondheid heeft administratie en archief niet op orde.
..

In een proceduregang van 8 maanden ingevolge WOB, Archiefwet en Awb heeft het ministerie van Ab Klink steeds medegedeeld aan BAWA-Haaksbergen dat het ministerie niet beschikt over een getekend document de dato 20 januari 2000 waarbij de toenmalige Minister van Volksgezondheid Mw. Dr. E. Borst-Eilers aan de GGD-Nederland laat weten dat de Europese aaanbeveling cq blootstellingslimieten opgesteld door de ICNIRP gehanteerd kunnen worden voor de beoordeling van gezondheidsaspecten.

Het Haaksbergse kantoor BAWA zou bij negatieve beschikking op bezwaar de zaak in rechte aanhangig maken. Bij schrijven van 12 december 2008 meldt de Directeur Voeding, Gezondheid, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van Volksgezondheid dat het litigieuze document voorzien van handtekening van de toenmalige minister was gevonden in het persoonlijke dossier van een medewerker van de Gezondheidsraad. Het document wordt vervolgens alsnog aan BAWA toegezonden.

Desgevraagd deelt een medewerker van BAWA mede dat er geen aanleiding is om de procedure tegen het ministerie van VWS te staken . Uit het getekende document valt niet te destilleren aan welke persoon, orgaan of instantie Mw. Borst deze heeft doen laten toekomen. De gegevens waren onzichtbaar gemaakt ! Op de vraag of deze kwestie met de aansprakelijkheidsstellingen te maken had wenste BAWA niet in te gaan.

Wordt vervolgd !

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer