Brief Regering over 5G en Gezondheid aan de Tweede Kamer, met commentaar

donderdag, 30 mei 2019 - Categorie: Reacties

Voor de brief d.d. 16 april 2019 verstuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en namens de Regering ondertekend door de Staatssecretaris van Economische Zaken M.C.G. Keijzer en de Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins, zie:

www.stopumts.nl/pdf/5G_en_gezondheid_brief_regering.pdf .

In de brief zien we het gebruikelijke refereren naar de Gezondheidsraad en de eveneens gebruikelijke vrijwel volledige ontkenning van mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door de elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie.
In de brief wordt verwezen naar de Nederlandse limieten voor stralingsbelasting, zoals in 1998 aanbevolen door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Die limieten zijn zoals vermeld in de brief gebaseerd op:

''wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.''

Deze formulering komt overeen met die in ICNIRP publicatie:
www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf

De betreffende tekst daarin:
''only established effects were used as the basis for the proposed exposure restrictions. Induction of cancer from long-term EMF exposure was not considered to be established, and so these guidelines are based on short-term, immediate health effects such as stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF. In the case of potential long-term effects of exposure, such as an increased risk of cancer, ICNIRP concluded that available data are insufficient to provide a basis for setting exposure restrictions, ...''

Lange-termijn biologische effecten, zoals veroorzaakt door de 24 uur per dag stralende zendmasten, WiFi routers, DECT telefoons, babyfoons en overige continu stralende zogenaamd 'slimme apparatuur' worden volkomen genegeerd.

De Regering is dus kennelijk met de ICNIRP van mening dat limieten voor de veiligheid voor de gezondheid van jaar in jaar uit stralende apparatuur 'wetenschappelijk' vastgesteld kunnen worden tijdens of kort na een kortdurende bestraling.

Met kortdurende bestraling worden gebruikelijk tijden van 6 en 30 minuten genoemd. En het effect waar het dan om gaat is verhitting wat bij iedereen gemeten kan worden.
Het bestaan van schadelijke niet-thermische biologische effecten, meer dan 40 jaar geleden al bepalend voor het vaststellen van de een factor 100 lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen, wordt bij ons nog steeds genegeerd.

Meer in het algemeen kan gesteld worden dat het volkomen absurd is te denken dat je de schadelijkheid van een omgevingsfactor 'wetenschappelijk' kunt vaststellen tijdens of kort na de blootstelling daaraan. Cumulatieve effecten, zoals het krijgen van kanker door jarenlange blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (roken, chroom-6 en asbest bijv.), zouden dan nooit gedetecteerd worden, om een voorbeeld te noemen.

Een minder wetenschappelijke benadering is nauwelijks te bedenken.

Gezien bovenstaande en de overvloed van informatie op dit gebied, zoals:

- wetenschappelijk:
www.emfdata.org/download.php?field=filename_en&id=223&class=CUSTOM_Docu
www.jrseco.com/nl/bio-initiative-report-waarschuwing-van-wetenschappers/
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/
www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

- ervaringen van personen:
www.stopumts.nl/pdf/PETITIE%20behoud%20stralingsarme%20zones.pdf
(pp 6 t/m 56)
www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/
www.stichtingehs.nl/de-draadloze-kooi
(boek met ervaringsverhalen)

- maatregelen in andere landen waar deze problematiek meer serieus genomen wordt, waaronder uitspraken van rechtbanken:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf
www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf

- het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij gezondheidsschade veroorzaakt door deze EMV wil verzekeren, met recent een speciale bevestiging daarvan voor 5G door Swiss Re en Lloyds:
- www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Auva-report.pdf
- www.jrseco.com/wp-content/uploads/AUVA_R47_ATHEM.pdf
- www.jrseco.com/nl/grote-oostenrijkse-verzekeraar-vindt-effecten-van-mobieltjes-op-eeg-en-eiwit-aanmaak/
- emfrefugee.blogspot.com/2019/03/lloyds-insurers-refuse-to-cover-5g-wi_26.html
- emfrefugee.blogspot.com/2019/05/5g-mobile-networks-rated-as-high-impact.html

kunnen we concluderen dat de Regering zich schuldig maakt aan het geven van misleidende voorlichting aan de bevolking met als doel de introductie van 5G geen strobreed in de weg te leggen, dit ondanks de overvloedige informatie over de huidige schadelijkheid van de EMV van draadloze communicatie voor de gezondheid van velen.
Daarbij komt dat met 5G extra problemen te verwachten zijn:
- www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/redir


Voor de debatten in de Tweede Kamer over dit onderwerp zie:
debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/telecommunicatie-9
17 april 2019
debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/telecommunicatie-8
4 april 2019

Zie verder de gedetailleerde reactie van de Stichting EHS:
- stichtingehs.nl/blog/199-discussie-in-tweede-kamer-over-5g
- stichtingehs.nl/publicaties/publicaties-stichting-ehs/doc_download/111-reactie-van-st-ehs-op-kabinetsreactie-5g-en-gezondheid

kritische reacties van de internationale pers:
www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/

waaronder van investigate-europe in Nederland:
www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen

en een overzicht van recente ontwikkelingen op dit gebied:
www.letstalkabouttech.nl/2019/04/zorgen-over-de-risicos-van-5g-voor-gezondheid-en-leefomgeving-nemen-toe-de-belangrijkste-ontwikkelingen-op-een-rij/

Leendert Vriens, 30 mei 2019


Uit de hierboven geciteerde ICNIRP publicatie uit 1998 blijkt dus dat de toen vastgestelde normen, evenals de Nederlandse nu, uitsluitend gebaseerd zijn op 'wetenschappelijk vastgestelde' korte termijn effecten. Sindsdien zijn de normen niet veranderd. Lange termijn effecten, zoals kanker, werden door de ICNIRP in 1998 als niet 'wetenschappelijk vastgesteld' beoordeeld.
Zoals vermeld was dat toen al in tegenspraak met de nu nog geldende 100 maal strengere Russische normen, die 20 jaar daarvoor al gebaseerd waren op wetenschappelijk vastgestelde lange termijn effecten (epidemiologische studies), onder meer bij radar personeel.
Sinds 1998 zijn er verder duizenden wetenschappelijke studies gepubliceerd waarin bij stralingsintensiteiten ver onder de ICNIRP norm schadelijk biologische effecten zijn aangetoond en is de RF straling van draadloze communicatie door de WHO in 2011 ingedeeld in klasse 2B: 'mogelijke kankerverwekkend', dezelfde klasse waarin DDT, gelode benzine, chloroform en veel andere chemische stoffen zijn ingedeeld.
Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie