StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Reactie Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Reactie Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding
zaterdag, 28 augustus 2004 - Dossier: Algemeen


Telefonisch heeft het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding (KWF) het volgende laten weten:
  • Het KWF volgt het advies van de Gezondheidsraad en het IARC (International Agency for Research on Cancer): Er bestaat volgens deze organisaties geen wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijk verband tussen straling en het ontstaan van kanker. Om een mogelijk verband definitief uit te sluiten is nader onderzoek nodig.
  • Over mogelijke verbanden tussen straling en andere lichamelijke klachten hebben we geen mening.
  • Voor wat betreft het onderzoek geldt dat KWF Kankerbestrijding voorstellen voor onderzoek op het gebied van kanker ontvangt van onderzoeksinstellingen en deze laat beoordelen door de Wetenschappelijke Raad. KWF Kankerbestrijding voert dus niet dergelijk onderzoek zelf uit en initieert deze ook niet.

Commentaar StopUMTS.nl:
Het is nogal eigenaardig dat ook het KWF besluit kritiekloos achter het ongefundeerde standpunt "geen bewijs voor schadelijkheid" van de Gezondheidsraad te staan, terwijl aanwijzingen voor de schadelijkheid en voor de relatie met kanker volop aanwezig zijn. Een uitgebreid overzicht van aanwijzigen van schadelijkheid van hoogfrequente straling is beschikbaar op deze site. Ook de mening van 1000 ongeruste Duitse artsen en zo'n 130 kinderartsen wordt genegeerd. Deze artsen zien o.a. een relatie tussen de toename van kanker en de blootstelling aan elektromagnetische velden.

Als het KWF werkelijk tegen kanker wil strijden, dan zou het initiatief moeten tonen en de onderzoekspartijen (universiteiten, onderzoeksinstanties) en de overheid moeten motiveren (of zelfs eisen) om bijvoorbeeld het Naila-onderzoek te reproduceren.
Let wel: Het gaat hier om een onderzoek dat een drievoudig risiko op kanker aantoont voor mensen die binnen 400 meter van een zendmast wonen. Tevens zijn er veel studies die kanker bij ratten, muizen, apen en mensen aantonen en studies die biologische effecten die sterk geassocieerd zijn met een verhoogd kankerrisico, zoals DNA-breuken laten zien.
StopUMTS.nl vindt het standpunt van het KWF onacceptabel. Het lijkt erop dat het KWF aan de kant van preventie weinig wil doen en slechts onderzoek wil doen naar de behandeling van kanker en naar symptoombestrijding (waarbij het leed al gedaan is).
Net als de telecomproviders verschuilt ook het KWF zich achter de overheidsinstanties. Zijn er binnen het KWF dan geen mensen die beschikken over een kritisch denkvermogen ?

Lees vooral ook de reactie op de brief van de vijf telecomproviders, vertegenwoordigd in Monet.
Hierin wordt in detail uitgelegd dat volgen van het advies van de Gezondheidsraad getuigt van een afwezigheid van kritisch denkvermogen.

Mocht het KWF na overweging alsnog een andere mening hebben, dan ontvangt StopUMTS.nl deze graag (e-mail).

Typisch is tevens dat het KWF op het gebied van voeding met betrekking tot de preventie van kanker onzorgvuldige conclusies trekt. Lees hier het artikel op Kanker-Actueel.nl.
Een doemscenario lijkt werkelijkheid te worden: Wil het KWF wel echt iets aan kankerpreventie doen ?


Ga terug naar de overige reactiesGa terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer