Bijeenkomst Klankbordgroep EMV op 29 maart 2018 in Bilthoven

donderdag, 29 maart 2018 - Categorie: Oproepen

Bron: Kennisplatform EMV (& Gezondheid)

We ontvingen de volgende uitnodiging, met daarbij een pdf van het programma. StopUMTS, NPS en NIBE zijn eind 2014 uit deze Klankbordgroep gestapt en de Stichting EHS heeft dat voorbeeld in 2017 gevolgd. Dit vanwege het ons inziens niet functioneren van de Klankbordgroep en het Kennisplatform EMV, in die zin dat het Kennisplatform vrijwel uitsluitend de belangen van de telecomsector en de overheid behartigt. Om misverstanden te voorkomen, zelf gaan we zeker niet naar deze bijeenkomst, maar het kan zijn dat sommige lezers van StopUMTS zo'n bijeenkomst eens willen bijwonen. In dat geval kunnen zij als toehoorden van te voren schriftelijk vragen indienen en dat kan nuttig zijn, zie onderaan deze file. Wat de data betreft is er een klein probleem.

Geachte deelnemer aan of toehoorder van de klankbordgroep Elektromagnetische Velden & Gezondheid,

Wij nodigen u uit als deelnemer aan of toehoorder van de klankbordgroepbijeenkomst 2018 van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid (Kennisplatform EMV).
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 maart van 14 uur tot 16 uur in de zaal V1.34 bij het RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven.

Bijgaand treft u de agenda aan voor deze bijeenkomst. De bijlagen ontvangt u na aanmelding.

Inloop vanaf 13:30 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Als u wilt komen dan kunt u zich via deze link aanmelden (tot en met maandagochtend 26 maart 2017, 10 uur).
Aanmelden is noodzakelijk, omdat u anders geen toegang krijgt tot het RIVM-terrein.

Bij het RIVM geldt bij binnenkomst een legitimatieplicht. Bezoek dat zich niet kan legitimeren

met een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart,

rijbewijs of vreemdelingendocument) wordt toegang tot het terrein geweigerd.

www.formdesk.com/rivm/Klankbordgroep180329?editcode=ubKTqh.

Informatie voor deelnemers of toehoorders:
Voor een klankbordgroepbijeenkomst worden organisaties/personen uitgenodigd. De genodigden zijn òf deelnemer, òf toehoorder.
Deelnemers aan de klankbordgroep hebben spreekrecht tijdens de bijeenkomst.
Toehoorders mogen de bijeenkomst bijwonen, maar hebben geen spreekrecht.
Overige belangstellenden zijn welkom als toehoorder. Zij kunnen bij het secretariaat van het Kennisplatform EMV kenbaar maken dat zij belangstelling hebben om de klankbordgroepbijeenkomst bij te wonen.

Met hartelijke groet,
Francien van de Steeg

Onderzoeksondersteuner
Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
tel: 030 – 274 3186
sec-emv@kennisplatform.nl

In het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden voor burgers en werknemers. Zie ook: www.kennisplatform.nl
Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad.

De meegestuurde agenda:

Onderwerp: Klankbordgroepbijeenkomst KP EMV
Datum: 29 maart 2018 Aanvang: 14:00 uur – 16:00 uur
Bijlagen: 2
Vergaderlocatie: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven

1. Welkom

2. Overzicht activiteiten in 2017 (ter informatie concept Jaarverslag 2017)

3. Concept Jaarplan 2018 Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid heeft voor de komende jaren het volgende thema: “de maatschappij helpen omgaan met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen door het duiden van de kennis met aandacht voor keuzemogelijkheden voor overheden, burgers (die apparaten aanschaffen of in de buurt van bronnen wonen), werkgevers en werknemers, onderwijs en onderzoek”.

Het Concept-Jaarplan 2018 is opgezet rond dit thema. Tijdens de bijeenkomst van de Klankbordgroep kunnen deelnemers hun visie geven op dit Concept-Jaarplan.

Drie nieuwe onderwerpen in het Jaarplan 2018 zijn: - Uitrol 5G netwerk voor mobiele communicatie - Koken met inductie - Gelijkspanning-hoogspanning (HVDC)

Aan de deelnemers zal tijdens de vergadering worden gevraagd welke vragen zij hebben rond deze onderwerpen, zowel vanuit hun organisatie als vanuit hun visie als burger/consument. Toehoorders van de Klankbordgroep kunnen hun vragen schriftelijk stellen via: info-emv@kennisplatform.nl, tot uiterlijk 12 april 2018 (toevoeging: je kunt dus tot 12 april vragen indienen voor een bijeenkomst op 29 maart.)

4. Vernieuwing website De nieuwe berichten van het Kennisplatform zijn in een eenvoudige vraag- en antwoordstructuur opgezet. Hiervoor moet de website van het Kennisplatform opnieuw worden ingericht. Deze nieuwe inrichting en vraag- en antwoordstructuur zal worden gedemonstreerd.

5. W.v.t.t.k. / Rondvraag deelnemers

Aansluitend borrel

Uit de agenda is niet op te maken of gezondheid van burgers een onderwerp van gesprek zal zijn.Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie