StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/07/18Achtergrondinformatie ove
17/07/18Kennisplatform EMV (& Gez
Artikelen
16/07/18Firefighters Suffer Neuro
16/07/18With teen mental health d
16/07/18The inconvenient truth ab
07/07/18'Wifi op speelplaatsen on
30/06/18Countries ban iPads and m
22/06/18SAR waarden, Phones emitt
Berichten Nederland
13/07/18Zelfs VodafoneZiggo-ceo m
10/07/18Update Gemeente Heusden -
09/07/18Ziek door straling: slach
06/07/18Nederlandse providers moe
05/07/18De Omgevingswet en elektr
Berichten België
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
14/06/18Tommelein laat straling d
Berichten Internationaal
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
11/07/18USA: Berkeley Cell Phone
29/06/18Frankrijk: Appeal for the
28/06/18Ierland: Proposed legisla
Ervaringen | Appellen/oproepen
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
28/05/18Ervaring in Denemarken
Onderzoeken
12/07/185 G wireless telecommunic
30/06/18Nervous system manipulati
21/06/18Absorption of wireless ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
15/06/18Stem voor plan voor een w
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Increased mercury release from dental amalgam restorations after exposure to electromagnetic fields    
Ga naar overzicht berichten in: Onderzoeken

Increased mercury release from dental amalgam restorations after exposure to electromagnetic fields
donderdag, 26 november 2015 - Dossier: Algemeen


Bron: Rev Environ Health. 2015 Nov 6. pii: /j/reveh.ahead-of-print/reveh-2015-0017/reveh-2015-0017.xml. doi: 10.1515/reveh-2015-0017.
nov 6 2015

Increased mercury release from dental amalgam restorations after exposure to electromagnetic fields as a potential hazard for hypersensitive people and pregnant women.


Mortazavi G, Mortazavi SM.
Over the past decades, the use of common sources of electromagnetic fields such as Wi-Fi routers and mobile phones has been increased enormously all over the world. There is ongoing concern that exposure to electromagnetic fields can lead to adverse health effects. It has recently been shown that even low doses of mercury are capable of causing toxicity. Therefore, efforts are initiated to phase down or eliminate the use of mercury amalgam in dental restorations. Increased release of mercury from dental amalgam restorations after exposure to electromagnetic fields such as those generated by MRI and mobile phones has been reported by our team and other researchers. We have recently shown that some of the papers which reported no increased release of mercury after MRI, may have some methodological errors. Although it was previously believed that the amount of mercury released from dental amalgam cannot be hazardous, new findings indicate that mercury, even at low doses, may cause toxicity. Based on recent epidemiological findings, it can be claimed that the safety of mercury released from dental amalgam fillings is questionable. Therefore, as some individuals tend to be hypersensitive to the toxic effects of mercury, regulatory authorities should re-assess the safety of exposure to electromagnetic fields in individuals with amalgam restorations. On the other hand, we have reported that increased mercury release after exposure to electromagnetic fields may be risky for the pregnant women. It is worth mentioning that as a strong positive correlation between maternal and cord blood mercury levels has been found in some studies, our findings regarding the effect of exposure to electromagnetic fields on the release of mercury from dental amalgam fillings lead us to this conclusion that pregnant women with dental amalgam fillings should limit their exposure to electromagnetic fields to prevent toxic effects of mercury in their fetuses. Based on these findings, as infants and children are more vulnerable to mercury exposures, and as some individuals are routinely exposed to different sources of electromagnetic fields, we possibly need a paradigm shift in evaluating the health effects of amalgam fillings.

Nederlandse vertaling:
www.leefbewust.com/2015/nieuws/amalgaam_kwik.html

Verhoogde afgifte van kwik uit amalgaamvullingen, na blootstelling aan elektromagnetische velden

Een mogelijk gevaar voor overgevoelige mensen en zwangere vrouwen

Mortazavi G, Mortazavi SM.

Samenvatting
In de afgelopen decennia is het gebruik van algemene bronnen van elektromagnetische velden zoals Wifi-routers en mobiele telefoons enorm toegenomen over de hele wereld. Er is voortdurende bezorgdheid dat blootstelling aan elektromagnetische velden nadelige effecten kan hebben op de gezondheid. Kort geleden is aangetoond dat kwik zelfs in lage doseringen vergiftiging kan veroorzaken. Daarom worden nu pogingen ondernomen om het gebruik van kwik in amalgaamvullingen af te bouwen en ermee te stoppen.

Door ons team en door andere onderzoekers is geconstateerd dat na blootstelling aan elektromagnetische velden – die voorkomen bij bijvoorbeeld MRI-scans en bij gebruik van mobiele telefoons – een verhoogde afgifte van kwik uit amalgaamvullingen optreedt. We hebben kort geleden al aangetoond dat een aantal onderzoeksverslagen waarin geen verhoogde afgifte van kwik na een MRI werd gemeld, wellicht een paar methodologische fouten bevatten. Hoewel eerder werd geloofd dat de hoeveelheid kwik die vrijkwam uit vullingen niet gevaarlijk kan zijn, wijzen nieuwe bevindingen uit dat kwik zelfs in lage doseringen vergiftigend werkt. Gebaseerd op recente epidemiologische bevindingen, kan worden gesteld dat de veiligheid van vrijkomend kwik uit vullingen dubieus is.

Aangezien sommige mensen overgevoelig lijken te zijn voor de toxische effecten van kwik, zouden de verantwoordelijke autoriteiten moeten heroverwegen of het wel veilig is als mensen met kwikvullingen worden blootgesteld aan elektromagnetische velden. Bovendien kunnen we melden dat een verhoogde afgifte van kwik na een dergelijke blootstelling riskant kan zijn voor zwangere vrouwen. Aangezien uit sommige studies blijkt dat er een sterk positieve correlatie bestaat tussen kwikgehaltes in het bloed van de moeder en het bloed van de navelstreng, leiden onze bevindingen betreffende elektromagnetische velden en het verband met kwikafgifte uit vullingen ertoe te concluderen, dat zwangere vrouwen met amalgaamvullingen de blootstelling aan elektromagnetische velden zouden moeten beperken, om giftige effecten bij de foetus te voorkomen.

Gebaseerd op deze bevindingen – en vanwege het feit dat baby’s en kinderen kwetsbaarder zijn voor blootstelling aan kwik en veel mensen heel vaak blootgesteld worden aan elektromagnetische velden – denken wij dat er wellicht een paradigmaverschuiving nodig is bij het evalueren van de gezondheidseffecten van amalgaamvullingen.

Vertaling: Astrid Zwart


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer