Doorsturen van artikelen is momentaal uitgeschakeld i.v.m. misbruik
StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/07/18Hoogspanningslijnen: Netk
17/07/18Achtergrondinformatie ove
Artikelen
18/07/18''Bad Luck'' Cannot Expla
16/07/18Firefighters Suffer Neuro
16/07/18With teen mental health d
16/07/18The inconvenient truth ab
07/07/18'Wifi op speelplaatsen on
30/06/18Countries ban iPads and m
Berichten Nederland
13/07/18Zelfs VodafoneZiggo-ceo m
10/07/18Update Gemeente Heusden -
09/07/18Ziek door straling: slach
06/07/18Nederlandse providers moe
05/07/18De Omgevingswet en elektr
Berichten België
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
14/06/18Tommelein laat straling d
Berichten Internationaal
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
11/07/18USA: Berkeley Cell Phone
29/06/18Frankrijk: Appeal for the
28/06/18Ierland: Proposed legisla
Ervaringen | Appellen/oproepen
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
28/05/18Ervaring in Denemarken
Onderzoeken
12/07/185 G wireless telecommunic
30/06/18Nervous system manipulati
21/06/18Absorption of wireless ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
15/06/18Stem voor plan voor een w
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Antennebeleid op basis van voorzorgsprincipe    
Ga naar overzicht berichten in: Juridische Informatie

Antennebeleid op basis van voorzorgsprincipe
maandag, 01 januari 2018 - Dossier: Juridische informatie


Bron: stichtingehs.nl/152-antennebeleid-op-basis-van-voorzorgsprincipe
30 dec. 2017

Door Martine Vriens.

In de grootste gemeente van Nederland, Súdwest-Fryslân, hebben de raadsleden op 5 oktober 2017 de motie Antennebeleid unaniem aangenomen. Het doel van de motie is om tot een nieuw antennebeleid te komen waarbij het voorzorgsprincipe gehanteerd wordt en er geen zendmasten geplaatst worden nabij bewoning.

Werkgroep
De drijvende kracht achter de motie is de werkgroep Zendmast Anders in Heeg. De werkgroep heeft een groot draagvlak in Heeg. Sinds de oprichting begin 2016 hebben al honderden bewoners via de ondertekening van een petitie hun steun laten blijken.
De werkgroep richt zich op het vinden van duurzame oplossingen voor de zendmasten in Heeg mét behoud van de mobiele bereikbaarheid van inwoners en bedrijven. Zij doen dit samen met andere betrokken partijen, waarbij het uitgangspunt is dat de betrokken burgers en partijen niet tegenover elkaar komen te staan maar juist met elkaar samenwerken in een proces van lokale democratie.

Aanleiding
De aanleiding om de werkgroep op te richten was dat veel bewoners van Heeg zich zorgen maakten om de zendmasten die in het dorp staan en zij een groot aantal ziektegevallen in verband brachten met de zendmasten. In navolging van Heeg (werkgroep Zendmast Anders) heeft uit dezelfde gemeente ook Blauwhuis een werkgroep opgericht (Antenne Blauwhuis) nadat KPN het voornemen had geuit om in Blauwhuis een zendmast te plaatsen. Beide werkgroepen hebben tijdens raadsbijeenkomsten hun zorgen kenbaar gemaakt.
Met het aannemen van de motie heeft de wethouder zich gecommitteerd zich in te gaan zetten voor een herziening van het antennebeleid. Ze heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven dat de werkgroepen samen met alle politieke partijen goed voorwerk hebben verricht en dat er voldoende aanknopingspunten zijn om het antennebeleid te herzien. Bij de uitwerking van het nieuwe beleid zullen vragen aan de orde komen als: Is het zo dat als een zendmast hoger is er minder straling vanaf komt; wat zijn juridische mogelijkheden en onmogelijkheden ook voor wat betreft het opnemen van het voorzorgsprincipe; wat betekent het als je de zendmasten gaat plaatsen op een afstand 500 meter. De twee werkgroepen hebben inmiddels speerpunten opgesteld waarmee de ambtenaren verder kunnen.
Een inspirerend traject in Heeg en Blauwhuis. De beide werkgroepen zijn goed geïnformeerd en hebben hun zorgen kenbaar weten te maken aan de raadsleden die actief mee gaan denken aan het samen op constructieve wijze zoeken naar verantwoorde en duurzame alternatieven voor mobiele bereikbaarheid. Dus met minimale straling c.q. belasting voor mens en milieu en toch een (goede) mobiele bereikbaarheid. Vandaar ook de unanieme aanname van de motie. Een prachtig voorbeeld voor andere gemeenten.

Andere gemeenten
Ook in andere gemeenten zijn er lokale initiatieven van inwoners tegen (de plaatsing van) zendmasten. Zo is op 18 mei 2017 in Utrecht een belangrijke motie aangenomen door de raadsleden van de PvdA, PvdD, D66 en GL. Zij vinden dat er een oplossing moet komen voor de problemen van bewoners veroorzaakt door de zendmast op een kerktoren in Lombok. In Haarlo heeft een actiegroep 130 handtekeningen verzameld (van de 600 inwoners) om de plaatsing van een zendmast vlakbij de dorpskern tegen te gaan. Hier vindt nu binnenkort een bijeenkomst plaats waar de inwoners van Haarlo kunnen kiezen voor drie locaties. Verder zijn er een aantal gemeenten waar men in bezwaar of beroep is gegaan tegen de plaatsing van een zendmast. En in Haarlem heeft op 29 november jl. een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) plaatsgehad rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Deze werd door de gemeente georganiseerd op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem.

Links
. de raadsvergadering in de gemeente Súdwest-Fryslân waarin de motie is aangenomen: bit.ly/2kZ4gjP (Agendapunt 29)
. de website van de werkgroep uit Heeg: bit.ly/2BpN6D3 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer