Hoe veilig is het nieuwe 5G-netwerk?

zaterdag, 07 september 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: frieschdagblad.nl/2019/9/3/hoe-veilig-is-het-nieuwe-5g-netwerk
3 sept. 2019

Een artikel, van een journalist van het Friesch Dagblad, waarin vrijwel volledig het standpunt van de overheid en de telecomindustrie naar voren komt, met wel een beetje twijfel, maar niet echt wat men mag verwachten van goede onderzoeksjournalistiek.

Wel een mooie foto, genomen voor de petitieaanbieding op 25 juni in de Tweede Kamer, zie:
frieschdagblad.nl/binaries/content/gallery/frieschdagblad/2019/9/3/gso1egion.1-0.jpg
Foto ANP, met daarop Eke (die zelf meer objectieve stukken schrijft):
journa.com/eke-vriens

Voor wie het artikel leest, hieronder ons commentaar wat we op 6 september naar het Fries Dagblad gestuurd hebben:


Geachte redactie,

De link naar het artikel ''Hoe veilig is het nieuwe 5G-netwerk'' op 3 september verschenen in uw krant kreeg ik toegestuurd met het verzoek commentaar te leveren.
Dat doe ik hierbij.

Ik citeer uit dat artikel:

''Strenge normen

De blootstellingsnormen zijn in 1998 opgesteld door het ICNIRP, een internationale groep wetenschappers, die van de Europese Raad de opdracht kreeg wettelijke blootstellingsnormen op te stellen om iedereen te beschermen tegen niet-ioniserende (niet-radioactieve) straling.''

Een relevante vraag is: waarop zijn die ''strenge normen'' gebaseerd. Het antwoord staat in de brief van het Kabinet op 16 april 2019 verstuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer en ondertekend door de Staatssecretaris van Economische Zaken M.C.G. Keijzer en de Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins. Zoals vermeld in de brief zijn die normen gebaseerd op:

''wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.''

Deze formulering komt volledig overeen met die in de ICNIRP aanbevelingen van 1998. In een artikel op mijn site ga ik hier verder op in zie:

www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir

Een deel hieruit citeer ik:

''Lange-termijn biologische effecten, zoals veroorzaakt door de 24 uur per dag stralende zendmasten, WiFi routers, DECT telefoons, babyfoons en overige continu stralende zogenaamd 'slimme apparatuur' worden volkomen genegeerd.

De Regering is dus kennelijk met de ICNIRP van mening dat limieten voor de veiligheid voor de gezondheid van jaar in jaar uit stralende apparatuur 'wetenschappelijk' vastgesteld kunnen worden tijdens of kort na een kortdurende bestraling.

Met kortdurende bestraling worden gebruikelijk tijden van 6 en 30 minuten genoemd. En het effect waar het dan om gaat is verhitting wat bij iedereen gemeten kan worden.
Het bestaan van schadelijke niet-thermische biologische effecten, meer dan 40 jaar geleden al bepalend voor het vaststellen van de een factor 100 lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen, wordt bij ons nog steeds genegeerd.

Meer in het algemeen kan gesteld worden dat het volkomen absurd is te denken dat je de schadelijkheid van een omgevingsfactor 'wetenschappelijk' kunt vaststellen tijdens of kort na de blootstelling daaraan. Cumulatieve effecten, zoals het krijgen van kanker door jarenlange blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (Röntgen straling, roken, chroom-6 en asbest bijv.), zouden dan nooit gedetecteerd worden, om een voorbeeld te noemen. ''

Een minder wetenschappelijke benadering is nauwelijks te bedenken.

Commentaar lijkt me overbodig. In het verhaal op mijn site waar ik hierboven naar gerefereerd heb staan voorts:
- links naar de duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties waarin schadelijke en mogelijk schadelijke biologische effecten zijn aangetoond,
- ervaringen van personen, en
- links naar publicaties van verzekeringsmaatschappijen die geen enkele gezondheidsschade op dit gebied verzekeren, het risico is te groot.

Nog tot slot twee links, de eerste naar een tamelijk onthutsende analyse van de basis waarop de introductie van UMTS in Nederland gebaseerd is:
www.stopumts.nl/pdf/De%20Cofam%20onderzoeken,%20toch%20schadelijke%20effecten.pdf
en de tweede naar een recent zeer goed overzichtsartikel :
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full


Met vriendelijke groet,
Leendert Vriens
...Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie