Overheid wil takenpakket gemeente doorlichten voor uitrol 5G

woensdag, 08 mei 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/overheid-wil-takenpakket-gemeente-doorlichten-voor-uitrol-5g--1291796
8 mei 2019

De overheid wil dat gemeenten hun rol gaan bepalen bij het gemeentelijke antennebeleid en omgevingsbeleid in het 5G-tijdperk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt grotendeels bij de gemeenten. De Rijksoverheid heeft twee rapporten laten maken over het gemeentelijke antennebeleid in het 5G-tijdperk. VNG Realisatie heeft de impactanalyse gemaakt over de procedurele rol van de gemeentelijke diensten. De gemeenten geven de vergunningen af voor antennes en voor graafwerkzaamheden.
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/07/impactanalyse-antenne-en-vergunningen-beleid-irt-uitrol-5g

De gemeenten zeggen dat de vergunningverlening an sich niet substantieel versneld kan worden. De doorlooptijd is vaak al vier weken en daar kan niet zo veel van af. “Gemeenten geven aan dat een versnelling mogelijk is, maar gezien de vaak al kortere doorlooptijd van de vergunningaanvraag naar vier weken, is de besparing beperkt. Om de uitrol van 5G optimaal te faciliteren is er niet veel winst te halen in het verkorten van de aanvraagprocedure. Ervaring bij gemeenten leert dat de lange voorbereidingstijd vooral ligt in het vooroverleg (communicatie met inwoners via informatiebijeenkomsten, mogelijke veldsterkte berekeningen/metingen) en het vinden van een geschikte locatie en niet zozeer bij de snelheid van handelen van de gemeente bij de vergunningverlening zelf.”

Aanbeveling: veel kennis ontwikkelen
VNG stelt dat de gemeenten moeten gaan nadenken over wat voor rol ze zelf zien in het 5G-beleid. Gemeentelijke organisaties kunnen ‘voorloper’ zijn of ‘volger’. Ze kunnen een ‘ondernemende’ strategie volgen of een ‘ondersteunende’ strategie. Dat levert vier profielen op, waarover VNG stelt dat er geen goed of fout is.

Uit de aanbevelingen volgt onder meer dat zowel VNG als de Rijksoverheid moeten zorgen voor kennisuitwisseling, met multidisciplinaire teams. Ze moeten actief samenwerken met de mobiele operators. Onderzocht moet worden of het mogelijk is om uniforme richtlijnen op te stellen voor antennebeleid en gemeentelijke leges. Vragen over de technologie moeten worden beantwoord in handreikingen aan de gemeente. EZK zou hierin een rol kunnen spelen.

Veel vragen over straling
Verder stellen de gemeenten dat straling bijna overal een issue is. “Gemeenten geven aan dat inwoners zich bij plaatsing van antennes zorgen maken over de straling. Er is veel onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s. Hoewel in gesprekken met inwoners over straling, gemeenten meestal verwijzen naar landelijke beleid en de hulp wordt ingeroepen van het Antennebureau, blijft straling een issue. De gemeenten (medewerkers, raadsleden, wethouder) hebben er in de lokale beeldvorming last van en worden er persoonlijk op aangesproken.”
Het ministerie van EZK, BZK en de VNG gaan de komende maanden gezamenlijk de regio in om te praten over de kansen en consequenties van 5G. Niet alleen het vergunningsbeleid krijgt daarbij aandacht. Ook het welstandsbeleid levert knelpunten op.
www.telecompaper.com/nieuws/rijk-en-vng-zien-welstandsbeleid-als-knelpunt-voor-uitrol-5g--1291814 .

De boodschap is dat gemeenten wel degelijk zelf iets te vertellen hebben.

Zie ook:


www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie