StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
09/08/184G masten, e.d.; informat
Artikelen
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
11/08/18Is RF-straling slecht voo
06/08/18Eklipse: The impacts of a
06/08/18Dr. Klinghardt's Most Imp
28/07/18Dringende Warnung vor 5G
Berichten Nederland
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
22/07/18Overwinning voor dorpsbew
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
24/07/18What is adverse effect of
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Gezondheidsraad: Bij mobiel beleid uitgaan van internationale limiet elektromagnetische straling    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Gezondheidsraad: Bij mobiel beleid uitgaan van internationale limiet elektromagnetische straling
donderdag, 07 december 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.telecompaper.com/nieuws/bij-mobiel-beleid-uitgaan-van-internationale-limiet-elektromagnetische-straling--1223116
5 dec. 2017

De Nederlandse overheid gaat mee in het advies van de Gezondheidsraad over blootstelling aan
elektromagnetische straling als gevolg van het gebruik van mobiele telefoons. Er is geen verband
bewezen. Wel gaat het rijksbeleid op het gebied van mobiele telefonie uit van de internationale
blootstellingslimieten van elektromagnetische straling. Dat schrijft Stientje van Veldhoven, staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer.

Er is volgens diverse adviezen van de Gezondheidsraad tussen 2013 en 2016 geen verband bewezen
tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op
tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Omdat het verband echter niet volledig uit te
sluiten is, is het wel aan te bevelen de blootstelling aan elektromagnetische velden laag te houden.
Uit een onderzoeksprogramma naar mogelijke gezondheidseffecten zijn bij een tussentijdse evaluatie
geen gewijzigde inzichten over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden
naar voren gekomen.

Binnen het eerdergenoemde onderzoeksprogramma is onder meer een database opgezet die het
mogelijk maakt om toekomstig onderzoek naar gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele
telefoons te baseren op al beschikbare objectieve gegevens over het gebruik. De Rijksoverheid erkent
dat de registratie in deze database van de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische
velden een bijdrage kan leveren aan onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten
van het gebruik van mobiele telefoons in de toekomst. Daarom zal de staatssecretaris samen
met haar collega van Economische Zaken en Klimaat de registratie van deze gegevens ook na 2018
laten voortzetten.

De staatssecretaris van IenW schrijft verder dat de Rijksoverheid waarde hecht aan het beschikbaar
stellen van onafhankelijke en deskundige informatie over de mogelijkheden om blootstelling aan
elektromagnetische straling te verlagen. Het Kennisplatform Elektromagnetische
Velden voorziet hierin.


Bovenstaande is de samenvatting van de staatssecretaris van IenW, Stientje van Veldhoven, van
het derde advies en eindconclusies van de Gezondheidsraad in de serie adviezen over de
lange termijn gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons. Zie:

www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f53d2149-cff4-4b8c-8be1-d7920d93a455&title=Advies%20Gezondheidsraad%20mobiele%20telefonie.pdf
en
www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9d6e3ec4-589f-4be2-b6c7-b630a4aaa669&title=Mobile%20phones%20and%20cancer.%20Part%203.%20Update%20and%20overall%20conclusions%20from%20epidemiological%20and%20animal%20studies.pdf .

Het blijft bij ontkenning van mogelijke gezondheidseffecten, maar niet de uitsluiting daarvan.
Zoals gebruikelijk uitstel.
Wel interessant is de verwijzing naar het bestaan van een database op dit gebied. Dat is nieuw
voor ons, wie kan daar info over verstrekken?
Verder zou het Kennisplatform EMV, volgens de staatssecretaris, voorzien in onafhankelijke en
deskundige informatie. Omdat dit volgens ons niet het geval is zijn StopUMTS, NIBE en NPS eind 2014
uit de Klankbordgroep gestapt en heeft de Stichting EHS dat voorbeeld in 2017 gevolgd. Momenteel is
geen enkele maatschappelijke groepering die opkomt voor elektrogevoeligen in de Klankbordgroep
vertegenwoordigd. Het is ons verder onbekend of deze nog bestaat.

Wat nog moet komen is het antwoord van dezelfde staatssecretaris op de Kamervragen gesteld
door Kamerlid Von Martels. Voor die Kamervragen, zie:

Berichten%20Nederland/11078/redir .

Zie ook:
file:///C:/Users/L%20en%20E%20Vriens/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/advies-gezondheidsraad-mobiele-telefoons.pdf

Voor eerdere soortgelijke bekendmakingen van de overheid, van de vorige staatssecretaris, zie:
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27561-41.html
en
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27561-42.html .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer