StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Rapport Kamerdebat over erkenning elektrogevoeligheid    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Rapport Kamerdebat over erkenning elektrogevoeligheid
vrijdag, 15 maart 2013 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 26 febr. 2013
Voorstel van resolutie over de erkenning van de patiënten die lijden aan elektrohypersensitiviteit.
Verslag namens de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke hernieuwing

Over dit onderwerp hebben we eerder gerapporteerd:

Berichten%20Belgie/7178/belgisch_parlement_debat_over_erkenning_elektrogevoeligheid_van_personen_en_afwijzing .

Het debat, leidend tot afstemmen van de resolutie, is teleurstellend verlopen. De indieners hadden zich ons inziens onvoldoende in de materie ingewerkt.

Zo is in het rapport te lezen dat er geen diagnose is van EHS. Hier ontbreekt dat er in Zweden en in Oostenrijk wel diagnosetools ontwikkeld en gepubliceerd zijn.

Verder staat er dat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn over het syndroom EHS. De indieners hadden kunnen uitspreken het daar niet mee eens te zijn. In een overvloed van wetenschappelijke onderzoeken zijn niet-thermische biologische effecten aangetoond en in publicaties gerapporteerd.

Bovendien zijn er een overvloedig aantal ervaringsverhalen, waaruit het bestaan van EHS duidelijk blijkt, en die ten onrechte niet in de beschouwingen zijn meegenomen. Recent is ook in Zwitserland EHS als ziekte/handicap erkend.

Wel kan gesteld worden dat deze problematiek in België veel meer aandacht krijgt dan in Nederland. Hiervoor verwijzen we naar:
Berichten%20Belgie/7233/minister_vraagt_gsm-verbod_voor_kinderen .

Voor het Kamerverslag,

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer