StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wetten: kwaliteit, klacht
Artikelen
26/05/18Frightening frequencies:
25/05/18Deel 1: Straling meten To
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
De Zeewacht: Lezers schrijven ''Wel schadelijk voor de gezondheid'' .    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

De Zeewacht: Lezers schrijven ''Wel schadelijk voor de gezondheid'' .
dinsdag, 19 juli 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Lezers schrijven - ''Wel schadelijk voor de gezondheid''

Bron: De Zeewacht van 15 juli 2011

Hiermee reageert de werkgroep Beperk de Straling op de uitspraken van burgemeester Michel Landuyt al zou het Wifi-netwerk op het strand geen gezondheidsrisico's inhouden voor de strandbezoeker.

Op 16 mei adviseerde de Europese Raad om Wifi-netwerken te bannen in scholen. De Europese Raad baseerde zich op de resultaten van het recente wetenschappelijk onderzoek die een causaal (oorzakelijk) verband aantoont tussen de blootstelling aan Wifi-straling en effecten op de gezondheid. In het kader van het voorzorgsprincipe adviseert de Europese Raad om alvast kleine kinderen niet bloot te stellen aan Wifi-straling omdat (en volgens de internationale wetenschappelijke consensus) er niet gerefereerd kan worden naar een stralingsnorm die veilig is voor kinderen.

Tegen het advies van een grote groep erkende kankerspecialisten waaronder prof. dr. Stefaan Van Gool (kinderoncoloog UZ Leuven) en prof. dr. Nik Van Larebeke (UZ Gent) maar ook fysici waaronder prof. ir. Victor Moshchalkov (KULeuven) die allen het installeren van publieke netwerken veroordelen, beweert een niet-medicus, advocaat en burgemeester Michel Landuyt dat de installatie van een Wifi-netwerk op het strand geen risico vormt voor de gezondheid en dit zeker niet voor kinderen. Landuyt wuift met name de aanbevelingen van de Europese Raad, het IARC en ook deze van onze eigen Hoge Gezondheidsraad weg. Opmerkelijk dat een niet medisch geschoold persoon in tegenstelling tot deze internationaal erkende organisaties publiekelijk via de pers poneert dat de Wifi-straling geen gevaar inhoudt voor de gezondheid.

Uit lokaal onderzoek blijkt tevens dat er geen openbaar onderzoek is gebeurd die de beslissing is vooraf gegaan. De bevolking werd noch op de hoogte gebracht van de plannen noch heeft ze haar goedkeuring gegeven. Een mooi staaltje van een niet-democratische beslissing!

Tot onze grote verbazing blijkt ook dat de Wifi-access points (cabines) enkel geplaatst worden op de gronden van de concessiehouders van de strandcabines wat op zich aantoont dat dit Wifi-netwerk niet gerelateerd is aan enig openbaar karakter.

Tenslotte zou het wel eens interessant zijn te vernemen in hoeverre er financile overeenkomsten zijn gemaakt tussen enerzijds operator Citymesh en anderzijds het gemeentebestuur. Deze vraag is dermate terecht aangezien de inwoners vanMiddelkerke, Westende en Lombardsijde niet op de hoogte werden gebracht van deze overeenkomst.

Jan Allein, cordinator werkgroep Beperk de Straling

Voor het originele artikel zie De Zeewacht (1) en (2).


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer