StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Provinciebestuur West-Vlaanderen; gevaar voor gezondheid, geen verkaveling onder hoogspanningskabel    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

Provinciebestuur West-Vlaanderen; gevaar voor gezondheid, geen verkaveling onder hoogspanningskabel
woensdag, 22 juni 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Bron: Het Nieuwsblad 22 juni 2011

Provinciebestuur West-Vlaanderen wijst op gevaar voor gezondheid

Primeur: geen verkaveling onder hoogspanningskabel

Auteur: Paul Demeyer

KORTRIJK - Het provinciebestuur van West-Vlaanderen weigert een verkavelingvergunning toe te kennen voor een terrein in Heule, bij Kortrijk, omdat er een hoogspanningskabel boven loopt die een gevaar voor de gezondheid kan vormen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Plots is mijn grond veel minder waard', zegt de verontwaardigde eigenares Beatrijs Vanfleteren. Maar ik kan nergens een schadevergoeding vragen.'

Achter in de tuin van Beatrijs Vanfleteren in Heule staat een immense pyloon. Toen ze die 55 jaar geleden bouwden, was Beatrijs pasgeboren en stond haar moeder met de baby op de arm te kijken naar de werkzaamheden. Aan de pyloon hangen zeven hoogspanningskabels die rakelings boven Beatrijs' huis lopen, de straat over en zo verder over een immens stuk bouwterrein.

Al negen jaar tracht Beatrijs een verkavelingvergunning voor dat terrein te verkrijgen bij de stad Kortrijk. Die vraagt echter altijd maar nieuwe aanpassingen van de plannen. Nu eens staan er te veel huizen, dan de verkeerde, of er scheelt iets aan de straat die door de verkaveling zal lopen. Uiteindelijk trok Beatrijs naar de West-Vlaamse deputatie (de uitvoerende macht van de provincie), de beroepsinstantie wanneer de stad een verkaveling weigert.

Ook de deputatie weigert de verkavelingvergunning, vooral omdat er hoogspanningskabels over het perceel lopen die een gevaar voor de gezondheid zouden inhouden. De deputatie verwijst daarvoor onder andere naar studies van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) over het verband tussen leukemie en wonen onder hoogspanningskabels. Conclusie: kinderen tussen 0 en 15 jaar die aan een te hoog magnetisch veld worden blootgesteld, lopen tweemaal meer risico op leukemie.

De deputatie verwijst ook veelvuldig naar antwoorden die Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) gaf op parlementaire vragen over wonen onder hoogspanningslijnen. Schauvliege verwees daarbij naar epidemiologische studies die stellen dat blootstelling aan elektrische velden van meer dan 0,4 micro-tesla, de eenheid waarin straling wordt uitgedrukt, mogelijk kankerverwekkend voor de mens kan zijn.

De Vlaamse regering heeft evenwel nog geen regelgeving over wonen onder hoogspanningslijnen maar raadt wel het voorzorgprincipe aan. Dit betekent: beter voorkomen dan genezen. Het voorzorgprincipe impliceert dat de voorliggende vraag niet in aanmerking komt voor vergunning', concludeert de West-Vlaamse deputatie.

Willekeur?

Beatrijs Vanfleteren stelt zich vragen bij deze beslissing. Vijf kilometer verderop zijn ze een grote verkaveling aan het volbouwen. De verkoopspanelen hangen bij wijze van spreken aan de elektrische pyloon die midden in de verkaveling staat. Die verkaveling ligt niet in Kortrijk zoals de onze, maar in Izegem, waar ze blijkbaar geen gezondheidsproblemen zien. Ons gezin woont al jaren schuin onder een hoogspanningskabel. Toch kregen we twee gezonde dochters en zijn in deze buurt niet meer mensen ziek dan elders in Vlaanderen.'

Door de beslissing van de West-Vlaamse deputatie is de grond van Beatrijs Vanfleteren plotseling de facto geen bouwgrond meer. Dat betekent een ferme waardevermindering. Maar er is geen instantie waartoe ik me kan wenden voor een schadevergoeding.'

Geen bewijzen

Ook voor Lise Mulpas van netwerkbeheerder Elia is het nieuw dat een deputatie een verkavelingvergunning weigert omdat de grond onder hoogspanningskabels ligt. Die uitspraak heeft verregaande gevolgen. We hebben het al moeilijk om in het dichtbebouwde Vlaanderen hoogspanningskabels te trekken. Deze uitspraak zal het er niet makkelijker op maken. Het zal ook de ongerustheid bij de bevolking nog doen toenemen. Ongerustheid voor iets waarvan het gevaar niet is bewezen.'

Voor het originele bericht zie:
www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=T63BNB4Q&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP .

In dezelfde uitgave van het Nieuwsblad de volgende interessante bijdrage:


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Gevaar voor waardeverlies

Auteur: (POM)

Als een potentile verkaveling effectief geweigerd werd wegens een hoogspanningskabel, dan is dit een gevaarlijk precedent', zegt Dajo Hermans van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Dit zou wel eens zwaar kunnen aankomen bij alle eigenaars van woningen waar een hoogspanningskabel over loopt. Nu al merken vastgoedmakelaars dat er dikwijls minder interesse is voor zulke woningen. Nochtans is nog altijd niet onomstotelijk bewezen dat wonen onder die kabels de gezondheid schaadt. Dit precedent zal mogelijk leiden tot nog meer waardeverlies.'

Zie: www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=T63BNB4M .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer