StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wetten: kwaliteit, klacht
Artikelen
26/05/18Frightening frequencies:
25/05/18Deel 1: Straling meten To
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
MAIDS: Mobile And Internet Dependency Syndrome. Opiniestuk werkgroep Beperk De Straling    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Belgie

MAIDS: Mobile And Internet Dependency Syndrome. Opiniestuk werkgroep Beperk De Straling
maandag, 06 juni 2011 - Dossier: Berichten Belgie


Stopumts ontving op 5 juni 2011 onderstaand opiniestuk van de werkgroep Beperk De Straling:

--------------------------------------------------------------

Opiniestuk werkgroep Beperk De Straling

Operatie minimaliseren is gestart.

Het Mobile And Internet Dependency Syndrome afgekort MAIDS, de definitie voor de afhankelijkheid en verslaving aan de draadloze communicatie en internet neemt explosief toe in onze maatschappij.

De draadloze technologie integreert zich razendsnel in alle maatschappelijke domeinen met tot gevolg dat draadloos een fetisj wordt. Het is zo ver gekomen dat wij de mobiele technologie niet meer uit ons leven kunnen wegdenken en wij het vanzelfsprekend vinden om waarschuwingen, dat de straling die ermee gepaard gaat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de volksgezondheid, telkens te minimaliseren tot zelfs te negeren. Wij willen Harde bewijzen zo klinkt het, maar wanneer die harde bewijzen er komen, zullen wij dan ook bereid zijn om de draadloze technologie uit onze samenleving te bannen en maatregelen nemen zoals dat het geval is bij roken en asbest?

Tot vorige week nog werd in iedere berichtgeving omtrent de schadelijke gezondheidseffecten van gsm- en wifi-straling op vooral de kwetsbare groepen en in het bijzonder voor onze kinderen de onderzoeken of rapporten gewoonweg geminimaliseerd of in vraag gesteld. Tot vervelens toe werd geschermd met WGO en ICNIRP rapporten en deze stonden buiten discussie.

De invloed van de media speelt hierin een duidelijke cruciale rol. Wie de berichtgeving in de kranten en vooral de kwaliteitskranten volgt moet vaststellen dat hun redacties er alles aan doen om ieder onderzoeksresultaat of waarschuwing inzake gsm-straling te minimaliseren en in vraag te stellen. En bepaalde kwaliteitskrant slaagde er in om op amper n week tijd het advies van de Europese Raad om gsms en wifi-netwerken uit scholen te bannen op eigen initiatief de in vet gedrukte titel mee te geven: ''Straling op school: een geval van paniekvoetbal''. Een andere kwaliteitskrant gooit het steevast over een andere boeg door vlijmscherpe opiniestukken te laten schrijven door zogenaamde epidemiologen die het niet schuwen de wetenschappers in het hoekje te drummen van paniekzaaierij. Op die manier omzeilt de redactie haar journalistieke verantwoordelijkheid, tenslotte hebben ze het zelf niet geschreven.

Het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie gooit het nu echter over een andere boeg door het gebruik van gsms mogelijk kankerverwekkend te benoemen.
De voorzitter van de IARC werkgroep Dr.Jonathan Samet spreekt duidelijke taal: The evidence, while still accumulating, is strong enough to support a conclusion and the classification as possible carcinogenic to humans (2B classification). Een niet mis te verstane en duidelijke boodschap.

Terwijl verder onderzoek nodig is pleit de directeur van het IARC Christopher Wild om nu reeds pragmatische maatregelen te nemen om de blootstelling aan gsm-straling te verminderen door middel van hands-free sets en andere.
Mobiele telefoons behoren vanaf nu tot categorie 2B van mogelijke kankerverwekkende stoffen, net zoals het verdelgingsmiddel DDT en uitlaatgassen.

Benieuwd hoe de pers op de boodschap van het IARC zal reageren. Alvast vermoeden wij dat het proces van het minimaliseren van de IARC boodschap is begonnen door het gebruik van titels als De WGO, die tot dusver geen verband zag tussen gsms en kanker, denkt dat er heel misschien- toch een is of het publiceren van uitspraken van experten die beweren er geen bewezen verband is tussen tien jaar lang een gsm gebruiken en een verhoogd risico op kanker terwijl de classificatie 2B van het IARC net gebaseerd is op een studie die een 40% verhoogd risico voor hersentumoren aantoont bij personen die meer dan 30minuten bellen over een periode van tien jaar.

De VRT verzaakte de WGO boodschap tijdens het journaal van 19h uit te zenden, enkel in het 13h journaal werd er amper n minuutje over het onderwerp bericht.
Totaal onaanvaardbaar is echter de houding van Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege die de classificatie 2B van het IARC ( GSM-straling , DTT, pesticiden en uitlaatgassen ) gemakshalve vergelijkt met koffie. Die houding is kenmerkend voor Schauvliege, tenslotte heeft zij ook de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de door het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie om de cumulatieve stralingsnorm op 3V/m te brengen niet gevolgd en persoonlijk buitenom het parlement de cumulatieve stralingsnorm van 20,6V/m te behouden. Ze schuwt zelf niet om de bevolking voor te houden dat wij de strengste normen in de wereld hebben terwijl in haar eigen achtertuin het Brussels gewest een vl lagere norm hanteert.

Eens benieuwd wat haar departement LNE , samen met de resultaten van de door haar aangevraagde studie aan de hand van Luc Verschaeve ons zal voorschotelen tijdens de infosessies van deze maand in de grootsteden.

Jan Allein Cordinator Werkgroep Beperk De Straling
Drongen.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer