Standpunten politieke partijen over Elektromagnetische Velden gekenmerkt door onbenul.

donderdag, 23 augustus 2012 - Categorie: Artikelen

Van onze politieke medewerker, 23 aug. 2012

Het is allemaal hetzelfde, welke partij je ook vraagt. Ze hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Ze verschuilen zich achter de desinformatie van de Gezondheidsraad, Kennisplatform, overheid en industrie. Dat varieert van 'wetenschappelijk bewezen dat het onschadelijk is' tot 'onvoldoende wetenschappelijke informatie'. De SP gaat nog het verste met 'voorzichtig zijn'.

'Ondanks alle onderzoeken blijft onzeker wat de schadelijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische straling zijn. Het is daarom beter voorzichtig te zijn met toepassing ervan. De SP raadt gemeenten en providers aan de plaatsing van zendmasten te vermijden op kwetsbare plaatsen als scholen, zorginstellingen en plekken waar veel mensen langdurig aanwezig zijn. De komende jaren zal epidemiologisch onderzoek verricht moeten worden naar schadelijke gevolgen van langdurige blootstelling aan de elektromagnetische straling.' (van de website van de SP).

Maar ook de SP verschuilt zich achter 'onvoldoende onderzoek'. Ondertussen doet Paulus Jansen, Tweede Kamerlid van de SP, zijn uiterste best om alle treinen volledig van WiFi te voorzien. Antwoord op vragen over die discrepantie geeft hij niet.

De Partij voor de Dieren schrijft in een email:

Wij worden in het dagelijkse leven op allerlei manieren blootgesteld aan verschillende soorten straling en de Partij voor de Dieren is van mening dat mensen hinder kunnen ondervinden van UMTS–masten. Wij vinden daarom dat UMTS-masten niet geplaatst mogen worden in woonwijken. De Partij voor de Dieren neemt echter geen formeel standpunt in over de gevolgen van andere soorten straling zolang er onvoldoende onafhankelijke wetenschappelijke informatie beschikbaar is. Die informatie is noodzakelijk om tot een gefundeerd oordeel te komen c.q. te kunnen komen tot behandeling in het parlement van gezondheidsschade door onzichtbare straling.

De Partij voor de Dieren zet zich in voor een samenleving waarin mededogen en duurzaamheid centraal staan. Op basis van de beginselen mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, ontwikkelen we onze standpunten en stemmen wij in de Tweede Kamer.


Van hetzelfde laken een pak dus, reuze veel mededogen, maar een hand uitsteken, nee.

Het standpunt van de Partij voor Mens en Spirit (op de website van Stopumts) komt nog het meest sympathiek over. Op basis van het voorzorgsprincipe moet van alles worden geregeld, zoals stralingsarme zones, onderzoek van elektrogevoeligen door specialisten, informatievoorziening en .. degelijk onderzoek.
Het probleem is echter dat Gezondheidsraad, Kennisplatform, overheid en industrie niet erkennen dat de straling niet-thermische effecten met negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft. Onder die omstandigheden heeft 'onderzoek door specialisten', 'informatievoorziening' en 'degelijk onderzoek' weinig zin. Hoe de Partij voor Mens en Spirit dat wil aanpakken, staat er niet bij.

De andere partijprogramma's:

50plus: niets over effecten en gevolgen van umts, draadloos of straling voor milieu en gezondheid. Kennelijk nooit van gehoord. Wel: alles moet via internet en tablet (zal dus wel draadloos zijn, een mirakel).

CDA: idem. Alles moet digitaal (maar over hoe, glasvezel of draadloos, geen woord).

ChristenUnie: niets over de bestraling van de schepping.

D66: ... het aanbieden van gratis internet in de trein ... (Pechtold wil in de trein internetten, hoe, dat is een wonder, als het maar gratis is).

GroenLinks: ... gratis draadloos internet ... in treinen en op stations (ook Sap wil in de trein internetten en dat moet dan draadloos en gratis. Wat het elektrogevoelige mensen kost doet er kennelijk niet toe). En: 'met mobiele telefoon, internet én een flexibele werkhouding kan veel meer thuis en in deeltijd worden gewerkt'.

Partij voor Mens en Spirit: zie hierboven. Positief dat 'straling' op de politieke agenda moet staan, maar de partij heeft kennelijk te weinig informatie en inzicht om de politieke discussie met enig succes te kunnen voeren.
Waarom geen standpunt zoals 'Wifi-vrij openbaar vervoer' tegenover GroenLinks en D66? Dat zou tenminste een helder voorstel zijn, degelijk te onderbouwen met de algemeen erkende stand der wetenschap en het voorzorgsbeginsel.

Piratenpartij: 'Het radiospectrum moet meer mogelijkheden tot vrije innovatie bieden. In ieder stukje spectrum moet er een vrij deel bestaan voor openbaar gebruik. Zo zou bijvoorbeeld een van de UMTS frequenties gebruikt kunnen worden voor het experimenteren met MESH-netwerken, vergelijkbaar met hoe eerder het ooit innovatieve wifi is ontstaan.' 'Draadloos en bedraad internet moet voor iedereen overal beschikbaar zijn.
Op Nederlands grondgebied moet een zo groot mogelijke dekking zijn voor het internet. (Breedband als basisrecht 2010) Daar waar dekking niet aanwezig is op plaatsen waar dit duidelijk wel gewenst is, faciliteert de overheid het aanleggen van bedraad of draadloos internet.'


Partij van de Arbeid: 'Het OV moet reizigersvriendelijk zijn. Stations moeten veilig zijn, treinen en bussen schoon, en de trein moet standaard uitgerust zijn met een toilet en internetverbinding. Het OV moet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en reisinformatie dient tijdig beschikbaar te zijn'.
Voor de PvdA is straling ook een mirakel in plaats van een reële vervuiling van het milieu. Hoe de mensen met de beperking 'elektrogevoeligheid' van het OV gebruik moeten maken legt de PvdA niet uit.

Partij voor de Dieren: druk met het beschermen van dieren, maar niet tegen straling. Geen woord over umts of elektromagnetische velden in het partijprogramma.

PVV: niets over umts, straling en elektromagnetische velden.

SGP: niets.

SP: niets. Ook het standpunt van Paulus Jansen (gratis WiFi in alle treinen) komt in het programma niet voor.
'Stations en treinen worden zodanig ingericht dat mensen met een beperking er zelfstandig gebruik van
kunnen maken'.
Geen woord over hoe elektrogevoeligen dan tegemoet gekomen zullen worden.

VVD: 'Goed openbaar vervoer is heel belangrijk voor mensen met een beperking. De VVD wil daarom alle treinen, bussen, trams en stations toegankelijk maken voor mensen met een beperking.' Hoe die toegankelijkheid voor elektrogevoeligen wordt geregeld blijft in de lucht hangen.

Voor de meeste partijen zijn elektriciteit, elektromagnetische velden en elektromagnetische straling een non-issue. Het bestaat, is een vanzelfsprekend mirakel, kennelijk zonder gevolgen behalve bij een stroomstoring of uitval van een mobiele provider. Dat het een reële factor is voor het milieu en de gezondheid (gevolgen voor biologische systemen van niet-thermische effecten) ontgaat vrijwel iedereen.

De partijen die er wel eens van gehoord hebben en zich voorstaan op 'solidariteit' en 'mededogen' geven daar in de uitwerking van hun standpunt geen blijk van, integendeel, ze willen bijvoorbeeld overal WiFi in het openbaar vervoer. Alleen de Partij voor Mens en Spirit doet voorstellen zoals 'stralingsarme zones' en 'geen WiFi in ziekenhuizen', maar ontbeert een stevige onderbouwing waarmee een discussie in de Tweede Kamer kan worden begonnen. De argumenten van Mens en Spirit zullen onmiddellijk van tafel geveegd worden door Jansen, Sap en de rest.

Het is jammer, maar zo is de politieke realiteit.

Dan maar stemmen op basis van andere uitgangspunten, hoewel....

Het is nog maar de vraag of ze een zetel zullen krijgen, en of het verdere programma realistisch is, maar de partij SOPN spreekt zich daar 100% uit tegen straling. Maar niet op bijeenkomsten waar mensen die vragen stellen over EMV door lijsttrekker Johan Oldenkamp niet serieus worden genomen!
Zie www.sopn.nl/images/stories/partijprogrammasopn.pdf .

en www.sopn.nl .

Op bladzijde 10 van het partijprogramma:
''Natuurzuivere leefomgeving. De gevaren van onnatuurlijke elektromagnetische straling worden onderkend en er worden daarvoor gepaste maatregelen getroffen om de natuurzuiverheid van onze leefomgevingen te bevorderen.''

Toch maar stemmen op basis van andere uitgangspunten?

Redactie Stopumts, 23 aug. 2012.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie