StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Denkgroep Medische hulp bij elektrogevoeligheid    
Ga naar overzicht berichten in: Voorlichting

Denkgroep Medische hulp bij elektrogevoeligheid
vrijdag, 27 november 2015 - Dossier: Voorlichting


Voor de notulen van de bijeenkomst op,18 juni 2013 van deze Denkgroep, onderdeel van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden en Gezondheid (EMV & G), zie:

www.stopumts.nl/pdf/Denkgroep%20Medische%20hulp%20bij%20elektrogevoeligheid%20-%202013.pdf

Belangrijke delen uit de notulen:

De Denkgroep vormt een vervolg op de eerdere bespreking van mogelijkheden om via
nader onderzoek de kwaliteit van leven te verbeteren van elektrogevoelige mensen. Dat heeft geleid tot een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek dat gericht is op het ontwikkelen van een diagnosetool.

Elektrogevoeligen hebben aangegeven dat de reguliere hulpverlening vaak niet aansluit op hun ervaringen en behoeften en dat informatie om de blootstelling effectief te verlagen moeilijk te vinden is. Vanuit artsen is aangegeven dat zij de interactie met de elektrogevoeligen als problematisch ervaren. De denkgroep gaat niet in op de feitelijke oorzaak van de individuele klachten, maar houdt gelet op de beschikbare wetenschappelijke en ervaringsgegevens rekening met drie mogelijke verklaringen voor deze klachten:
• De klachten worden veroorzaakt door EMV.
• De klachten hebben een psychische oorzaak.
• De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.
Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk.

Enkele elektrogevoeligen leiden een zwaar leven. Ze ondervinden serieuze belemmeringen in het dagelijks leven. Ze mijden plaatsen met sterke EMV. Ze kunnen daardoor niet of met grote moeite naar hun werk, boodschappen doen, reizen of zelfs voor langere tijd in hun eigen woning verblijven. Sommige mensen verliezen hun baan, raken in een sociaal isolement, gaan zwerven of zoeken hun toevlucht in afgelegen campings of buitenlandse oorden. Gezien de grote impact is er ook een grote noodzaak voor het bieden van hulp aan elektrogevoeligen. Die hulpbehoefte is ook gesignaleerd door het kennisplatform. Om een beter beeld te krijgen van de situatie waarin elektrogevoeligen zich bevinden en hun hulpbehoefte, hebben de algemeen secretaris van het platform (R. van der Graaf) en de voorzitter van het communicatieforum (F. Woudenberg) aanvullend op de eerdere gesprekken met elektrogevoeligen speciaal voor dit initiatief vier elektrogevoeligen thuis bezocht.

Dit stond nog niet op SropUMTS, maar is wel belangrijk.

Zie ook: www.kennisplatform.nl/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf
en de lezing van F. Woudenberg op pp. 62 t/m 65 in:
www.kennisplatform.nl/Files/Klankbordgroep/14053_KP-EMV_klankbordverslag%2011_LR2.pdfGa terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer