StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
{Wat helpt en wat helpt niet tegen LF EMV / RF straling, een vraag aan de lezers}    
Ga naar overzicht berichten in: Voorlichting

Wat helpt en wat helpt niet tegen LF EMV / RF straling, een vraag aan de lezers
vrijdag, 18 november 2016 - Dossier: Voorlichting


23 juli 2015

Beste lezers van StopUMTS,

Het eerste antwoord op de vraag 'wat helpt tegen LF EMV / RF straling' is vermindering van de
EMV / RF stralings-belasting.

Wat de RF (radiofrequente) straling van draadloze communicatie betreft kan de belasting verminderd
worden door:
1. alle draadloze apparatuur in eigen huis te vervangen door (bij voorkeur) bedrade verbindingen, of
indien men niet zo ver wil gaan ECO apparatuur te gebruiken die alleen straalt bij gebruik en niet in
standby (DECT telefoon met ECO-plus optie) of die veel minder straalt (ECO WiFi router) en een
babyfoon die reageert op het huilen van een baby en dan pas gaat stralen, zie bijv.:
www.electrohealth.nl/elektronica/productoverzicht ,
2. straling van buiten (buren en zendmasten) af te schermen met geleidende verf, folie, gaas of
geleidende gordijnen, zie bijv.:
www.vitalitools.nl/nl/afschermmaterialen.php .
3. niet of zo weinig mogelijk mobiel te bellen en geen of zo weinig mogelijk apps op de smartphone
zetten die continu of vaak contact met het internet zoeken,
4. afstand houden tot draadloze apparatuur, dus niet vlak bij een WiFi router en niet vlak bij een
DECT basisstation gaan zitten, ze niet in de slaapkamer zetten en geen babyfoon dicht bij
de baby,
5. verhuizen naar een stralingsarme omgeving, maar dat is slechts voor weinigen mogelijk.

Wat de LF (laagfrequente) EMV (elektromagnetische velden) betreft kan men de storende componenten
daarin reduceren door:
1. aarding van apparatuur (PC, laptop) of door betere aarding, indien deze niet goed is, evt. met een nieuwe
aardpen,
2. de netvervuiling te reduceren, indien teveel, door opsporen van storende apparaten en, voor zover
de netvervuiling niet van buiten komt, de storing wegnemen voor zover mogelijk, en verder filtering,
bijv. met Stetzer filters. Tl lampen, spaarlampen en in iets mindere mate LED lampen rekenen we tot de
storende apparaten, evenals dimmers en, indien de elektrische aansluitingen 's nachts niet verbroken zijn,
elektrisch verstelbare bedden en waterbedden. Gloeilampen en halogeengloeilampen zijn
voor verlichting het meest aan te bevelen, ze geven geen netvervuiling, er zit geen kwik in (zoals in TL
en spaarlampen), geven de beste spectrale lichtverdeling, geen UV (spaarlampen) en geen
storend blauw licht (LED) wat 's avonds de melatonine aanmaak beperkt.

Wat vooral deze laatste punten betreft kan specialistische hulp nuttig of zelfs noodzakelijk zijn, zie bijv.:
www.vemes.nl/leden/ .
Speciaal bij het ondeskundig aanbrengen van afschermende lagen (verf, folie, gordijn) kunnen door
reflecties of onvoldoende aarding ongewenste problemen ontstaan.


Het voorgaande is duidelijk en staat niet ter discussie. In dit gebied worden echter nog veel meer
mogelijke oplossingen en remedies aangeboden, waarvan het niet altijd direct duidelijk is of deze wel
of niet helpen of als kwakzalverij beschouwd moeten worden. Er is een soort grijs gebied overlopend
in zwart.

We willen graag van u, lezers, informatie over uw ervaringen over wat wij alternatieve remedies
noemen. Daaronder verstaan we Floww (producten), Memon, Blushield, stickers, kristallen,
OHRB, wichelroede (voor geopatische belastingen), enz.
De wichelroede hoort wellicht niet in dit rijtje thuis omdat daarmee wel degelijk nuttige informatie
verkregen kan worden, maar het is ons niet duidelijk in hoeverre dat ook geldt voor LF EMV en RF
straling.

Op StopUMTS hebben we tot dusver niet naar deze producten gerefereerd, maar indien over
sommige producten bijv. uitsluitend negatieve ervaringen binnenkomen, in voldoende aantal,
dan kan het gepast zijn daarvoor op StopUMTS te waarschuwen. Evenzo, indien er bij één
product of methode veel positieve berichten komen dan zullen we dat ook vermelden.

Reacties s.v.p. naar: infostopumts@gmail.com
Alvast onze dank voor uw medewerking.


We zijn inmiddels (18 nov. 2016) meer dan een jaar verder. We hebben de nodige reacties
binnengekregen, maar van geen van de genoemde alternatieve remedies (producten) hebben
we reacties gekregen die tot een positief oordeel zouden leiden. Evenmin trouwens van andere
niet-genoemde producten. Wat ons betreft blijft het dus bij de eerst genoemde remedies:
stralingsbelasting verminderen door afscherming, gebruik van bekabelde verbindingen, of
tweede keus: eco- of eco-plus routers en DECT telefoons, en aarding en reductie van LF velden
en netvervuiling.
Floww is inmiddels Failliet. De recente Radar TV uitzending, van overigens bedroevende kwaliteit,
heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen.

Wat we hierboven niet genoemd hebben is dat goede voeding en voldoende lichaamsbeweging
natuurlijk altijd goed zijn, maar dat spreekt vanzelf. Daarmee kun je de effecten van stralings/veld
belasting hooguit verminderen, maar niet wegnemen.
Zie ook:

Voorlichting/10440/%7Bmeetspecialisten_meetapparatuur_afscherming_%28verf._folie_gaas_kleding%29_bekabelde_verbindingen%7D
en
Voorlichting/10638/%7Bbeschermen_tegen_de_radiofrequente_%28rf%29_straling_van_draadloze_communicatie_%28lv%29%7D .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer