StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Gids over risico's van elektromagnetische straling in de werkomgeving    
Ga naar overzicht berichten in: Voorlichting

Gids over risico's van elektromagnetische straling in de werkomgeving
vrijdag, 27 februari 2015 - Dossier: Voorlichting


Bron: www.engineersonline.nl/nieuws/id24843-gids-over-risicos-van-elektromagnetische-straling-in-de-werkomgeving.html .
17 febr. 2015


Het European Trade Union Institute heeft een gids gepubliceerd over risicobeoordeling van blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden.

De gids is een handig hulpmiddel voor het begrijpen van de nieuwe EU-richtlijn inzake blootstelling aan elektromagnetische velden bij het uitoefenen van een beroep (2013/35 EU), die in 2016 in werking zal treden. De EMF (electromagnetic fields) richtlijn werd op 29 juni 2013 gepubliceerd en de lidstaten hebben tot 1 juli 2016 om de nieuwe bepalingen op te nemen in hun nationale wetgeving.

De EMF-richtlijn maakt deel uit van een 'pakket' van vier richtlijnen over de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia: lawaai, trillingen, elektromagnetische velden en optische straling.

Werkomgevingen
De gids geeft uitleg over elektromagnetische straling en er is een overzicht van beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden naar frequentie: statische velden, lage-, midden- en radiofrequenties.
Hij bevat een aantal voorbeelden van werkomgevingen waar blootstelling aan veldstekten kan optreden die de aanbevolen limieten van de richtlijn overschrijdt. Het gaat om industriële processen als elektrolyse, lassen, verzegelen (sealing), elektriciteitsopwekking, of in medische procedures zoals Magnetic Resonance Imaging (MRI). Ten slotte geeft de gids aanbevelingen over hoe een preventieve aanpak kan helpen om hoge blootstelling te verminderen.

Guide Electromagnetic fields in working life A guide to risk assessment, door Kjell Hansson Mild, PhD en Monica Sandström, PhD (Umeå University)

Deze gids is hier gratis te downloaden:

www.engineersonline.nl/download/EMF%20Guide_WEB.pdf .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer