StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Elektrogevoeligheid en Arbeid    
Ga naar overzicht berichten in: Voorlichting

Elektrogevoeligheid en Arbeid
zondag, 03 augustus 2014 - Dossier: Voorlichting


Bron: www.info-ea.nl/index.html .

Een website met nuttige informatie. Op enkele punten gaan we in. Na doorlinken naar
www.info-ea.nl/effecten.html .
lezen we:


Algemene klachten
Er is een groeiende groep mensen die klachten ontwikkelt zoals vermoeidheid, rusteloosheid, hoofdpijn, slaapproblemen etc. en deze klachten in verband brengt met blootstelling aan EMV in de woning of op het werk.

Het is goed mogelijk dat mensen die hiervoor gevoelig zijn effecten voelen van EMV en klachten krijgen, die door andere mensen niet waargenomen worden.
EMV kan in deze gevallen mogelijk het zenuwweefsel in of rondom organen prikkelen, wat niet tot direct meetbare effecten hoeft te leiden, maar hetgeen wel een verstoring van de normale toestand veroorzaakt.

Tot slot is het ook het denkbaar dat er bij herhaalde blootstelling aan relatief zwakke EMV een sensibilisatie van stress-mechanismen optreedt, net zoals het immuunsysteem een allergie voor biologische of chemische stoffen kan ontwikkelen.

Na doorlinken naar
www.info-ea.nl/eg.html .
lezen we:


Elektrogevoeligheid

Elektrogevoeligheid is de situatie waarbij mensen aangeven dat ze gezondheidsklachten ervaren in of aan het lichaam, waarbij de oorzaak ligt in de blootstelling aan elektromagnetische velden. Deze velden kunnen extreem laag frequent (ELF) of radiofrequent zijn (RF).

Er is ook een indeling mogelijk in laagfrequent (LF) en hoogfrequent (HF).

Gezondheidsklachten
De klachten kunnen variëren per persoon maar de meeste mensen noemen:
... concentratieproblemen
... gewrichts- en spierpijnen
... hartritmestoornissen
... hoofdpijn, oorsuizen
... maag- en darmstoornissen
... vermoeidheid.

In extreme situaties kunnen zich voordoen:

... gewichtsverlies
... niet meer goed kunnen praten en lopen.

De gezondheidsklachten kunnen zich zowel thuis als op het werk openbaren.

Ontstaan elektrogevoeligheid
Het ontstaan van elektrogevoeligheid kan meerdere oorzaken hebben:
... een allergische reactie van het lichaam op elektromagnetische velden (EMV).
... een andere ziekte gaat er aan vooraf.

Gevolgen
Naast de gezondheidsproblemen die het gevolg kunnen zijn van blootstelling aan EMV kan dit tot problemen in de arbeidssituatie leiden. Als er vanuit de werkgever geen aandacht aan dit probleem besteed wordt, kan dit tot gevolgen voor de werknemer leiden:

... Beperking in carrière, of ontslag
... Minder of geen inkomen
... Kosten vanwege afschermingsmiddelen, bestrijden klachten
... Verlies van sociale aspect van werken en statusverlies

In een enkel geval is er wel aandacht voor de werknemer op de werkplek en wordt er gezocht naar mogelijkheden om het werken doorgang te laten vinden, b.v. een andere werklocatie.

Er is verder een hoofdstuk Advies: www.info-ea.nl/advies.html .
met nuttige informatie

Samenvattend: een goede website.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer