StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
22/01/18ICNIRP Guidelines 1998, E
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
Artikelen
22/01/18WiFi In Schools
22/01/18Literatuur over gezondhei
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
Berichten Nederland
22/01/18Computers in een school h
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Antennebureau: Gevoeligheid voor elektromagnetische velden    
Ga naar overzicht berichten in: Voorlichting

Antennebureau: Gevoeligheid voor elektromagnetische velden
dinsdag, 20 mei 2014 - Dossier: Voorlichting


Bron: www.antennebureau.nl/onderwerpen/gezondheid-veiligheid/gevoeligheid-voor-elektromagnetische-velden .
2014

Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten, zoals hoofd-, spier- en gewrichtspijn, als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt elektrogevoeligheid genoemd.


Er zijn diverse bronnen die elektromagnetische velden produceren. Binnenshuis zijn dit bijvoorbeeld wekkerradio’s, elektrische dekens, draadloze huistelefoons (DECT) en mobiele telefoons. Buitenshuis gaat het bijvoorbeeld om antenne-installaties voor mobiele telefonie en omroep.

Geen duidelijk wetenschappelijk bewijs

Tot nu toe heeft wetenschappelijk onderzoek niet bevestigd dat blootstelling aan elektromagnetische velden gezondheidsklachten veroorzaakt. Hierbij gaat het om de blootstelling waarmee burgers in dagelijkse situaties te maken krijgen. Wel zijn er beperkte aanwijzingen gevonden dat er een samenhang is tussen de veronderstelling blootgesteld te worden en de ervaren klachten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat elektromagnetische overgevoeligheid officieel geen medische aandoening is. Het Kennisplatform heeft het Kennisbericht 'Elektrogevoeligheid' opgesteld om de gezondheidsproblemen van elektrogevoeligen en de gevolgen daarvan te verduidelijken. Dit document vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Blootstelling verminderen?

Ondanks het ontbreken van wetenschappelijk bewijs voor het ontstaan van klachten kan het zijn dat u blootstelling aan elektromagnetische velden zoveel mogelijk wilt beperken. Het Kennisplatform heeft hiervoor een aantal praktische tips om blootstelling tijdens het bellen met een mobiele telefoon te verminderen op een rij gezet. U vindt het document 'Anders omgaan met mobiele telefoons'' aan de rechterzijde van deze pagina.

Een zekere beperkte erkenning van het bestaan van elektrogevoeligheid. Een verbetering t.o.v. vroegere berichten. Maar dit wordt weer verzwakt door:

www.antennebureau.nl/onderwerpen/gezondheid-veiligheid .

Gezondheid & veiligheid

Berichten in de media over mogelijke nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden van antennes leiden regelmatig tot ongerustheid. Blootstelling aan een te hoge elektromagnetische veldsterkte heeft opwarming van het lichaam tot gevolg. Daarom zijn er blootstellingslimieten opgesteld. Hier vindt u meer informatie over de effecten van antennes op de gezondheid, elektrogevoeligheid en deze blootstellingslimieten.

Ook vindt u hier informatie over de instanties die zich bezig houden met elektromagnetische velden en gezondheid, en de criteria voor goed wetenschappelijk onderzoek. Er wordt namelijk veel onderzoek gedaan naar de invloed van antennes op de gezondheid, maar niet alle onderzoeken zijn even betrouwbaar.

Is dit niet de informatie die u zoekt, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Antennebureau via 0900 - 268 36 63 (lokaal tarief) of info@antennebureau.nl.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer