StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
19/04/18Metaalkeuze ter behoeve v
08/03/18Boeken over EMV / stralin
Artikelen
23/04/18We worden allemaal dood-g
22/04/18Autism: Half of All Child
21/04/18Report on National Toxico
20/04/18COMPILATIE: Maatregelen v
20/04/18Vaccins: International sc
19/04/18Scientific Research On 5G
Berichten Nederland
21/04/18It’ers breken via web i
21/04/18Grote groei mobiele netwe
20/04/18Gezondheidsraad: Hoogspan
19/04/18Informatieavond over zend
16/04/18(Press release) Phonegate
Berichten België
03/04/18Teken de petitie tegen ve
29/03/18Huidkanker: “België he
Berichten Internationaal
22/04/18Scientific Hearing At The
22/04/18Autism: New CDC Statistic
19/04/18Huawei boss warns the pot
17/04/18Bulging Debt May Spell Tr
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
20/04/18Skin Cancer, Cell phones
14/04/18Video over straling thuis
Onderzoeken
13/04/18Electromagnetic radiation
11/04/18Semi-quantitative proteom
26/03/18Aggressive Brain Tumors o
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
29/03/18Bijeenkomst Klankbordgroe
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
05/04/18Brief naar Monique Beerla
04/04/18Volkskrant: e-mail naar d
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
GGD: Voorlichting? Nee, ontkenning!    
Ga naar overzicht berichten in: Voorlichting

GGD: Voorlichting? Nee, ontkenning!
maandag, 18 maart 2013 - Dossier: Voorlichting


Bron: www.ggdnog.nl/Milieu-Gezondheid/Zendmasten-en-hoogspanningsleidingen .

Het zoveelste verhaal wat alleen gebaseerd is op thermische opwarming en waarin ontkend wordt dat wij een biologisch wezen zijn waarin niet-thermische biologische effecten kunnen optreden. Bij de GGD kan je dus niet aankloppen voor hulp, dat is duidelijk. Bovendien is de voorlichting van de GGD strijdig met het Kennisbericht 'over Elektrogevoeligheid' van personen van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (adviesorgaan Overheid, waarin de GGD één van de deelnemende instanties is). In dat Kennisbericht van 19 april 2013 wordt het bestaan van elektrogevoeligheid van personen erkend, zie:

www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx .

Nu het lange GGD verhaal:

Zendmasten en hoogspanningsleidingen


Zendmasten zijn overal aanwezig in Nederland. Er komen nog steeds zendmasten bij. Dit is nodig voor een goed dekkend netwerk voor mobiele telefonie. Staan er bij u in de omgeving ook zendmasten en maakt u zich zorgen over de invloed hiervan op uw gezondheid? De informatie over dit onderwerp in kranten en op internet is vaak tegenstrijdig. Op deze pagina geeft GGD Noord- en Oost-Gelderland meer duidelijkheid over zendmasten in relatie tot gezondheid.

Zendmasten: waarom en waarvoor?
Kunnen radiogolven de gezondheid schaden?
Is het wonen of verblijven in de buurt van zendmasten gevaarlijk voor de gezondheid?
Zijn er effecten op de lange termijn?
Kan mijn pacemaker, gehoorapparaat of ander apparaat storing ondervinden door radiogolven van een zendmast of een telefoon?
Wat is de rol van de GGD Noord- en Oost-Gelderland?
Links en meer informatie

Zendmasten: waarom en waarvoor?
Zendmasten ontvangen en versturen informatie naar mobiele telefoons. Dit gebeurt via elektromagnetische golven, ook wel radiogolven of straling genoemd. Er zijn verschillende netwerken voor mobiele telefoons. GSM is het netwerk waarmee u met uw mobiele telefoon kunt bellen en sms’en. Het UMTS-netwerk is de opvolger van GSM en biedt een aantal mogelijkheden dat het GSM-netwerk niet heeft. Bijvoorbeeld mobiel internetten en het ontvangen en versturen van videobeelden en muziek.

Kunnen radiogolven de gezondheid schaden?
Bij een hoge blootstelling aan radiogolven, ofwel een hoge veldsterkte, kan het lichaam of een deel ervan opwarmen. Net zoals radiogolven in de magnetron zorgen voor de opwarming van voedsel. Om opwarming door GSM- en UMTS-zenders te voorkómen adviseert de Europese Commissie een blootstellingslimiet voor de veldsterkte, die nog 50 maal lager is dan de waarde waarbij opwarming kan gaan optreden. Onderzoek naar de gezondheidseffecten geeft tot nu toe geen bewijs dat er beneden de blootstellingslimiet andere gezondheidseffecten optreden dan opwarming.

Is het wonen of verblijven in de buurt van zendmasten gevaarlijk voor de gezondheid?
Nee, er is tot nu toe geen reden om aan te nemen dat het wonen in de buurt van zendmasten gevaarlijk is voor de gezondheid. De veldsterkte rondom een zendmast is laag. Dat komt omdat de radiogolven horizontaal uitgezonden worden. Bovendien is de veldsterkte al op 3 meter afstand vlak voor de zendmast lager dan de blootstellingslimiet. De veldsterkte recht onder een zendmast is veel lager dan de blootstellingslimiet, al een halve meter onder de zendmast is de veldsterkte lager dan de blootstellingslimiet. Dit weten we uit metingen. Een betonnen dak zorgt voor afscherming van de golven. Onder het dak is de veldsterkte daarom nog lager.

Zijn er effecten op de lange termijn?
GSM zendmasten zijn pas sinds begin jaren ’90 in gebruik in Nederland. UMTS zendmasten pas sinds een paar jaar. Er zijn daarom onzekerheden over de mogelijke gezondheidseffecten op de lange termijn. Hier wordt dan ook nog steeds onderzoek naar gedaan. In Nederland worden de uitkomsten van nieuw wetenschappelijk onderzoek nauwlettend gevolgd door de Gezondheidsraad. Op basis van de huidige kennis schat de Gezondheidsraad het gezondheidsrisico op de lange termijn erg laag in. Daarom ziet zij geen reden om uit voorzorg de huidige blootstellingslimieten te verlagen. Hulpverlening Gelderland Midden sluit zich hierbij aan.

Kan mijn pacemaker, gehoorapparaat of ander apparaat storing ondervinden door radiogolven van een zendmast of een telefoon?
Het niveau van de veldsterkte in de leefomgeving is zo laag dat storing van apparatuur nauwelijks kan optreden. Bovendien besteden de fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur veel aandacht aan het voorkómen van storingen door radiogolven. Moderne apparatuur heeft daarom geen last van storingen. Apparatuur van vóór 1990 kan hinder hebben van radiogolven van mobiele telefoons. Om storing van uw pacemaker te voorkomen kunt u het beste een afstand van 15 centimeter aanhouden tussen de mobiele telefoon en de pacemaker. Dit geldt niet alleen tijdens het bellen, maar ook als de telefoon stand-by staat. Als u een pacemaker heeft kunt u uw mobieltje dus beter niet in de binnenzak van uw colbert of jas dragen.

Wat is de rol van de GGD Noord- en Oost-Gelderland?
De GGD beantwoordt vragen van inwoners en gemeenten over de gezondheid. Het team Medische Milieukunde beantwoordt vragen over het milieu en de gezondheid. Dus ook over de invloed van GSM- en UMTS-zendmasten op de gezondheid. Daarnaast zetten GGD'en zich landelijk ervoor in dat:

De instemmingsprocedure voor plaatsing van zendmasten voor bewoners zorgvuldig wordt doorlopen en zo nodig wordt verbeterd.
Goede communicatie plaatsvindt over risico’s, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de wetenschappelijke onzekerheden.
Aan bewoners en omwonenden duidelijkheid wordt gegeven over blootstelling op leefniveau.
Ook omwonenden goed wordt geïnformeerd en zorgvuldig worden betrokken bij de plaatsing van zendmasten.
Informatie over feitelijk geplaatste zendmasten voor publiek goed toegankelijk is.

Links en meer informatie

Voor meer informatie over de gezondheidseffecten van GSM- en UMTS-zendmasten kunt u terecht bij het team Medische Milieukunde van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, 088 – 443 33 00
Op de website van het ministerie van VROM kunt u de folder 'Antennes en uw gezondheid, antwoorden op de meest gestelde vragen' bestellen of downloaden.
Meer informatie over soorten zendmasten en de werking vindt u op de website van het Nationaal Antennebureau. Hier vindt u ook informatie over welke zendmasten bij u in de buurt staan.
Meer informatie over onderzoek naar de gezondheidseffecten van GSM en UMTS is te vinden op de websites van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden, de Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorganisatie.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer