StopUMTS Logo
how to get rid of moles
Zoeken
   
Voorlichting
20/03/17Meetspecialisten, meet
16/03/17Plaatsing zendmasten en g
Artikelen
25/03/17De slimme meter als spion
24/03/17Video over de gevaren van
24/03/17Voordracht Hugo Schooneve
23/03/17COMPILATIE: Maatregelen v
23/03/17Google Glass Alert: Po
20/03/17Profitability Versus Publ
Berichten Nederland
27/03/17Bilthoven: Hoorzitting ze
26/03/17‘12.000 doden, we moete
26/03/17Maurice de Hond stapt noo
22/03/17SOLK: bericht op facebook
17/03/17Milieuklachten (zendmast,
Berichten België
18/03/17Proximus lanceert 4,5G in
09/02/17Lezing: Elektrosmog - De
Berichten Internationaal
23/03/17USA: Massachusetts Cel
23/03/17USA: Seventeen Ohio Ci
23/03/17Filipijnen: Community res
22/03/17Bangladesh: A mobile t
Ervaringen | Appellen/oproepen
19/03/17Hong Kong residents urge
06/03/17Mother Warns Women Not to
02/03/17Slimme meter verwijder
Onderzoeken
24/03/17Combined biological and h
20/03/17High radiofrequency radia
20/03/17Evaluation of Mobile P
Veel gestelde vragen
23/07/16Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
05/03/17'Staat moet verantwoordel
28/02/17USA: Judge Rules Californ
28/01/17Oostenrijk: Een burgemees
Oproepen
22/04/17Stichting EHS: Landelijke
08/04/17CURSUS: Straling meten
27/03/17Lezing over Kanker in Haa
Folders
21/02/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
05/03/17Mail naar ''kunnenweprate
05/03/17Brief aan de gemeente Epe
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Noodkreet III uit Tuindorp-Oostzaan (C2000)    
Ga naar overzicht berichten in: Verhalen

Noodkreet III uit Tuindorp-Oostzaan (C2000)
woensdag, 10 oktober 2007 - Dossier: Ervaringen burgers


Ervaringsverhaal Marijke de Jong, oktober 2007
Sinds 1 oktober jl. is Politie Amsterdam-Amstelland van het analoge systeem volledig op het C-2000 systeem overgegaan. Dat hebben wij als bewoners van Tuindorp-Oostzaan ook duidelijk gemerkt, aangezien n de hoge pieptoon n de nog hardere bromtoon nu continue aanwezig is, alsmede een toename van hoge druk in zowel het hersengedeelte als in de oren, oorsuizingen, extreme moeheid, spierspanningen en trillingen door het hele lichaam, kortademigheid, hartkloppingen, hoofdpijn, minder goed korte termijn geheugen, minder goed kunnen zien, slaapstoornissen, branderige ogen, irritatie, krampen, droge mond etc. Zelf merk ik dat sombere gevoelens de kop op steken als ik langer dan 1 2 dagen in huis vertoef, terwijl ik daar voorheen geen last van had.

Tijdens recent bezoek aan huisarts voor kortademigheid en hartkloppingen werd een onrustig hartritme geconstateerd, dat zich uitte in een dubbele slag tussen de in- en uitademing in, dat volgens mij door TETRA-straling (ontregelt het zenuwstelsel) wordt veroorzaakt in tegenstelling tot de diagnose spanning van de huisarts.

Het kan niet zo zijn dat wij als enige gezondheidsklachten van het C-2000 systeem met zenders ondervinden, terwijl er 400 500 masten door heel NL zijn geplaatst. Daar komt nog bij dat TETRA-straling vele malen SCHADELIJKER is door zijn interfererende, messcherpe gepulste straling, waar onderstaand artikel reeds in november 2002 voor waarschuwt, doch het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan economische belangen de voorkeur heeft gegeven.

Ook is het C-2000 systeem niet in het antenneregister opgenomen met uitzondering van inhanging zenders, maar mag klaarblijkelijk wel uit veiligheidsoverwegingen de gezondheid van vele burgers, met name het zenuw- en immuunstelsel, aantasten.

---

Artikel uit de Telegraaf d.d. 14 november 2002:
Straling zendmasten leidt onder meer tot hartkwalen
Nieuw netwerk gevaar voor gezondheid van agent

door Johan van Dongen en Ernst Nordholt


Het meer dan een miljard euro kostende nieuwe communicatienetwerk voor politie, ambulancediensten, brandweer en marechaussee dat over een jaar in de lucht moet zijn, vormt een ernstig gevaar voor de gezondheid.

Dat stellen Britse wetenschappers onafhankelijk van elkaar. Langdurige blootstelling aan de straling van de zendmasten van het netwerk C2000/Tetra kan leiden tot hart- en vaatziekten, aantasting van het beenmerg, huidproblemen, depressies, vergeetachtigheid, miskramen en een verhoogd leukemie-risico. In Engeland en Wales, waar een proef wordt gehouden met hetzelfde systeem als wat hier in Nederland binnen een jaar ingevoerd moet worden, zeggen inmiddels 200 dienders te kampen met de meest uiteenlopende gezondheidsklachten. Ze wijten dit aan de straling van het nieuwe systeem.

Vertrouwelijk
De alarmerende bevindingen staan in een wetenschappelijk rapport, vertrouwelijk opgesteld in opdracht van de Britse politiebond. De Nederlandse Politiebond (NPB) is zich een hoedje geschrokken van de Britse bevindingen en speelt het rapport door aan het ministerie van Binnenlandse Zaken met het verzoek om nader onderzoek. De elektronische radiosignalen waarmee C2000/Tetra uitzendt, hebben volgens het rapport van de Britse wetenschapper dr. Barry Trower een schadelijke invloed op allerlei biochemische processen in het menselijk lichaam. Een andere recente publicatie, van de hand van zijn landgenoot dr. G.J. Hyland, stelt dat het afweersysteem ontregeld kan raken. Ook het zenuwstelsel en hersenactiviteit zouden negatief worden benvloed. De straling zou tot slaap- en concentratiestoornissen leiden en wordt zelfs in verbinding gebracht met een verhoogde kans op het krijgen van epileptische aanvallen. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de straling van de 60 meter hoge zendmasten, waarvan er in ons land tussen de 450 en 500 her en der zullen worden geplaatst. De Nederlandse overheid liet ook onderzoek verrichten door TNO, maar dat was puur gericht op het gebruik van portofoons. Volgens TNO loopt de gezondheid geen noemenswaardig gezondheidsgevaar.
NPB-voorzitter Hans van Duijn zegt geen onvoorwaardelijk vertrouwen te hebben in deze geruststellende uitkomsten. Het kabinet bepaalde vorig jaar dat C2000-masten vergunningsvrij mogen worden geplaatst. Dit betekent dat de normale inspraakprocedures niet gevolgd hoeven te worden. De discussie over de gezondheidsrisico's van het C2000-netwerk komt juist op een moment dat binnen de Nederlandse politie de twijfel opnieuw toeslaat over de financile haalbaarheid van de invoering ervan. In de afgelopen jaren liep de raming van het project op tot meer dan een miljard euro. Sommige korpschefs vinden dat er inmiddels zoveel geld is uitgegeven dat het nu onverantwoord zou zijn om de invoering ervan af te blazen. Anderen menen dat de Nederlandse politie met het huidige analoge netwerk nog jaren voort kan.

----
Oproep Marijke de Jong, Amsterdam, 9 oktober 2007

Beste burgers,

Mocht U als burger gezondheidsklachten ondervinden van een bij U in de omgeving geplaatste C-2000 mast, mail dan uw ervaring naar stopumts.nl (zie www.stopumts.nl/vragen.php )

Indien nodig kunt U ook uw document laten samenstellen door tots@live.nl (zie: Ervaring burgers 21/07/07 en 02/09/07) te mailen, waarna het wordt geretourneerd en U het zelf naar eerdergenoemd e-mailadres kunt versturen.

Met vriendelijke groet,
Marijke de Jong

Namens de bewonersgroep TOTS
Namens Noodkreet uit Krommenie


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer