StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
08/03/18Boeken over EMV / stralin
05/02/18Voorlichting voor wie nie
Artikelen
20/03/18Stralingsklachten zijn Bi
18/03/18Is Radiation From Your Ce
15/03/18Nieuwsbrief Verminder Ele
13/03/185G And The IOT: Scientifi
13/03/18Thinking of 5G? Here are
08/03/18Can your cell phone damag
Berichten Nederland
20/03/18Stralingsbewuste partijen
19/03/18Gezondheidsraad: Meer ond
17/03/18Een op de vijf kampt met
15/03/18Digitropolis: Documentair
15/03/185G: Staatssecretaris: pro
Berichten België
13/03/18''Verplichte slimme meter
14/02/18Stralingsoverlast door ze
Berichten Internationaal
20/03/18Europa: Brussel zet geldp
16/03/18USA: Senator Michigan get
13/03/18USA: Residents worried ab
12/03/18USA: 5G Cell Service Is C
Ervaringen | Appellen/oproepen
06/03/18Ervaring uit Duitsland: U
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
Onderzoeken
17/03/18NTP Reports: Comments by
13/03/18Comparison of radiofreque
13/03/18Favourable and Unfavourab
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
21/03/18Gratis informatiebijeenko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
18/03/18Contact opnemen met polit
01/03/18Mail naar de raadsleden v
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Bestaat er naast de schadelijke spaarlampen ook gezond kunstlicht? (update + reactie)    
Ga naar overzicht berichten in: Veel gestelde vragen

Bestaat er naast de schadelijke spaarlampen ook gezond kunstlicht? (update + reactie)
dinsdag, 11 mei 2010 - Dossier: Algemeen


Geplaatst 11 mei 2010. Updated met lezersreactie 17 mei 2010

Dat spaarlampen door een (zwak) hoogfrequent elektromagnetisch veld een sterk negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid is bij elektrogevoelige mensen al lang bekend. Bestaat er naast de schadelijke spaarlamopen ook gezond kunstlicht? Daarover een artikel uit de Nieuwsbrief van NIBE, het nederlands Instituur voor Bouwbiologie en Ecologie:

Bron: Nieuwsbrief Nibe No. 23 mei 2010

Gezond kunstlicht

Het lijkt bijna een contradictus intermini om over gezond kunstlicht te spreken. Kunstlicht blijft altijd een beperking ten opzichte van natuurlijk licht. Het natuurlijke lichtspectrum blijft het gezondste voor ons. Maar met het verbod op gloeilampen wordt het wel tijd om na te denken over alternatieven of juist niet?

In december is het langverwachte Manifest Gezond Kunstlicht uitgekomen onder auspiciën van de Viba (Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur).

Het vervangen van gloeilampen door 'energiezuinige' lampen levert ongewenste resultaten op in de directe leefomgeving.

Dat is de conclusie van de Werkgroep Gezond Kunstlicht, een initiatief van de Viba. De werkgroep bestaat uit lichtspecialisten, natuurkundigen, ontwerpers en bouwbiologen. Aanleiding om de werkgroep medio 2008 op te richten was het gegeven dat goede informatie over alternatieven voor de gloeilamp schaars en moeilijk verkrijgbaar is. Ook is de kennis op dit gebied heel jong. Toch is het gloeilampverbod per 1 september 2009 van kracht geworden.

De werkgroep heeft materiaal verzameld om de gevolgen van dit verbod inzichtelijk te maken: 'Wat betekent de vervanging van de gloeilamp door- met name- de spaarlamp voor mens en milieu?' Wetend dat dit een tussenstand is, intussen gaat de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten gestaag door, kunnen de volgende conclusies worden getrokken (oktober 2009).

1. Spaarlampen (=fluorescentielampen) hebben een ander lichtspectrum dan gloeilampen.
2. Spaarlampen leveren in de praktijk vaak niet de kwaliteit die op de verpakking staat.
3. Spaarlampen zijn hoogfrequent bronnen en zouden mogelijk gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.
4. De meeste spaarlampen zijn niet geschikt voor de huidige armaturen met dimmers.
5. De lifecycle en het energieverbruik van spaarlampen is minder gunstig dan wordt verteld. De spaarlamp dient na gebruik als chemisch afval verwerkt te worden.
6. Het gebruik van spaarlampen levert een schijnbare energiebesparing op in de woning.
7. Spaarlampen, ledlampen en dimmers veroorzaken netvervuiling

Deze conclusies worden stuk voor stuk stevig onderbouwd in het manifest.

Kunstlicht kan zelfs dodelijk zijn.

Dat er over kunstlicht nog veel onderzoek gedaan kan worden en is gedaan, moge blijken uit het feit dat kunstlicht letterlijk dodelijk kan zijn. Studies hadden al duidelijk gemaakt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen nachtwerk en het ontstaan van borstkanker bij vrouwen. Amerikaanse en Israëlische wetenschappers, die o.a. verbonden zijn een de universiteit van Haifa, hebben nu ook aangetoond dat mannen in West-Europa en de Verenigde Staten 80 procent meer kans hebben om prostaatkanker te krijgen indien ze nachtwerk verrichten of 's avonds te laat opblijven bij kunstlicht (televisie en computerscherm meegerekend).

Er zijn zelfs aanwijzingen dat kunstlicht ook een rol speelt bij de ontwikkeling van long- en darmkanker. Veel mensen werken na tien uur 's avonds, of kijken televisie. Dat is slecht voor het dag- nachtritme. Kunstlicht remt na 22u de productie van het slaaphormoon melatonine af. Het is duidelijk, we weten nog veel te weinig van de effecten van kunstlicht.

Begin daarom met de PDF van de Viba te downloaden, er zijn twee belangrijke stukken:
www.nibe.org/wp-content/uploads/2010/05/manifest-gezond-kunstlicht.pdf .
www.nibe.org/wp-content/uploads/2010/05/aanbevelingen-gezond-kunstlicht.pdf .

Voor het originele artikel zie:
www.nibe.org/?page_id=749 .

Een trouwe lezer van Stopumts, zelf elektrogevoelig bericht ons in een reactie als volgt:

Veel EHS-ers blijken juist MEER last te krijgen van HF TL-armaturen omdat deze een schakelende voeding hebben die vaak om-en-nabij de 45 kHz pulseert en daardoor veel verder afstralen dan conventionele TL-armaturen. Ikzelf zit liever onder een conventionele TL-lamp die met 100 Hz pulseerd dan eentje die rond de 45 kHz knippert. Op school hebben ze een paar jaar terug bij mijn weten ook alle oude TL-armaturen vervangen bij de grote verbouwing en sindsdien voelt het daar als één groot elektrische veld en kan ik er niet meer werken.

Ook LED-lampen zijn meestal voorzien van een schakelende voeding welke dezelfde hinderlijke netvervuiling en afstraling produceren. Het probleem met LED lampen die rechtstreeks zonder elektronica op 230 Volt wisselstroom worden gezet is dat ze vaak een condensator met te weinig capaciteit hebben en daardoor het licht gaat pulseren op 100 Hz net als bij de oude TL-lampen het geval is.

Wat mij betreft zijn alleen gloei- en halogeenlampen een goede oplossingGa terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer