StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Brief met klacht naar de Nationale Ombudsman    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Brief met klacht naar de Nationale Ombudsman
zaterdag, 16 april 2016 - Dossier: Algemeen


Een lezer stuurde ons de volgende informatie met delen uit een brief die naar de Nationale Ombudsman gestuurd is. Vanwege de relevante argumenten hier opgenomen.

Klacht naar Ombudsman
Op 30 maart 2016 is een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman door een elektrogevoelig persoon.
De klacht vermeldt 3 acties die zijn ondernomen richting de overheid die niet naar behoren zijn afgehandeld.


De eerste actie was een brief naar een GGD.
Daarover meldt de klacht het volgende:

In deze afhandeling zijn mijns inziens de volgende behoorlijkheidsnormen genegeerd;

- Mijn grondrechten, zoals het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, recht op persoonlijke vrijheid en het recht op gezondheid, werden niet gerespecteerd.

- Er was geen sprake van een fatsoenlijke bejegening. De aanvankelijke hulpvaardigheid eindigde abrupt omdat de instantie die zou meten niet meer met de GGD samenwerkt. Helaas is er door de onvrijwillige blootstelling aan EMV alleen maar sprake van een voortdurende verslechtering van mijn gezondheid.

- Er is geen maatwerk geleverd. In het bovengenoemde Kennisbericht wordt gesteld dat elektrogevoeligen gezondheidsklachten melden bij blootstelling aan EMV ver beneden de huidige blootstellingslimieten. De suggestie dat een meting met de geldende limieten een oplossing zou zijn is dus onjuist. De GGD, als één van de deelnemende partijen van het Kennisplatform, had hiervan op de hoogte moeten zijn.

- Er was geen sprake van samenwerking. De GGD verschuilde zich achter een beperkte taakstelling en liet mij aan mijn lot over.De tweede actie was een brief naar de gemeente die in het geheel niet beantwoord werd.

De derde actie was het mede ondertekenen van de petitie voor het behoud van Stralingsarme (witte) Zones. Deze petitie is echter niet behandeld in het debat over mobiele bereikbaarheid.Tenslotte maak ik u attent op het feit dat er sprake is van belangenverstrengeling bij officiële instanties in de informatievoorziening over de risico’s van EMV.

Ik geef u een paar voorbeelden:

- Het Ministerie van Economische Zaken geeft via het Antennebureau voorlichting, maar heeft er tevens belang bij dat de lucratieve veilingen van zendfrequenties voor telecommunicatiebedrijven, waarmee de Rijksoverheid miljarden heeft verdiend, doorgaan. Overigens heeft dit Ministerie geen expertise in huis om te kunnen adviseren over de volksgezondheid.

- Ook het Agentschap Telecom, dat uitvoerder en toezichthouder is van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie, valt onder het Ministerie van Economische Zaken.

- De Gezondheidsraad, die claimt een onafhankelijk adviesorgaan te zijn voor de overheid en met een commissie die adviseert over de risico’s van EMV, geeft toe dat de leden belanghebbenden kunnen zijn. De enige die hier inzage in heeft is de voorzitter van de betreffende commissie en deze besluit zelfstandig of de belangenverstrengeling een probleem vormt of niet.


Naast mijn eigen acties zijn er diverse personen en organisaties geweest die deze problematiek aanhangig hebben gemaakt bij overheidsinstanties.

Drie voorbeelden daarvan zijn;

1. Open brief naar alle burgemeester in Nederland met het verzoek om hulp te bieden aan elektrogevoeligen.

2. E-mails verstuurd naar Kamerleden omdat diverse elektrogevoeligen uit wanhoop waren overgegaan tot zelfdoding.

3. Open brief naar drie ministeries, ondertekend door tientallen artsen, met het verzoek om het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe te hanteren bij blootstelling aan EMV.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer