StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
21/02/18Noppies introduceert tege
18/02/18Can Cell Tower Radiation
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
21/02/18Engeland: smart meters -
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
21/02/18Elektromagnetische velden
21/02/18New Large Animal Study, L
15/02/18Effects of electromagneti
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
21/03/18Gratis informatiebijeenko
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
20/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Antennebureau: Erkenning klachten    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Antennebureau: Erkenning klachten
vrijdag, 24 oktober 2014 - Dossier: Algemeen


Bron: mail van het Antennebureau aan een lezer van StopUMTS
24 okt. 2014


Van: Antennebureau <info@antennebureau.nl>
Datum: 24 oktober 2014 15:51
Onderwerp: Elektrogevoeligheid en Zweden
Aan: ................@gmail.com


Geachte heer S,,

Uw e-mailbericht van 20 oktober j.l. hebben wij in goede orde ontvangen. Hierin stelt u de volgende vervolgvraag: Is Zweden anders dan Nederland, omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?

In Nederland worden de gezondheidsklachten die mensen beschrijven en deze in verband brengen met elektrogevoeligheid wel degelijk erkend. De moeilijkheid zit hem in het toeschrijven van oorzaken bij genoemde, zeer uiteenlopende, klachten.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid heeft in 2012 de stand van de wetenschap op het terrein van elektrogevoeligheid uiteengezet in een kennisbericht. In dit kennisbericht worden de volgende mogelijke oorzaken genoemd:
- de klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden;
- de klachten hebben een psychische oorzaak;
- de klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten;
- de klachten worden veroorzaakt door een combinatie van bovengenoemde oorzaken.

In het kennisbericht wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Gezondheidsraad en hoe in andere landen hiermee wordt omgegaan. Voor de volledigheid stuur ik u als bijlage het kennisbericht, uitgegeven door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Meer informatie over elektrogevoeligheid vindt u op de website van het Kennisplatform
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx .
Ik vertrouw erop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

mw. drs. A. Dummer
Adviseur Antennevraagstukken
........................................................................
Antennebureau
Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken
Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen
Postbus 450 | 9700 AL | Groningen
........................................................................
T 0900 - 268 36 63 (lokaal tarief)
info@antennebureau.nl
www.antennebureau.nl

Het Antennebureau maakt deel uit van het Kennisplatform EMV & Gezondheid, maar was tot voor kort niet zo duidelijk wat betreft het erkennen van de klachten. Een kleine vooruitgang.

Echter op de vraag: ''Is Zweden anders dan Nederland'' is de enige reactie: '', omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?''
Dit kunnen we karakteriseren als uiterste schijnheiligheid, net doen alsof ze dat niet weten. Zie:
www.beperkdestraling.org/images/stories/EHS/electrohypersensitivity_functional_impairment_Johansson_2006.pdf .
en
www.eiwellspring.org/ehs/HospitalAccommodationsOfEHSPatientsInSweden.htm .
.
Verder kunnen we de erkenning door de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie nog noemen, zie:
electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2012/04/EMF-Guideline.pdf .
Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer