StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
20/11/17E-smog Stress im Auto
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
Berichten Nederland
22/11/17Omwonenden zendmast Noord
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
22/11/17Mobile Phone-Induced Oxid
21/11/17Computerspiele wie ''Worl
19/11/17Microwaves in the cold wa
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Antennebureau: Erkenning klachten    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Antennebureau: Erkenning klachten
vrijdag, 24 oktober 2014 - Dossier: Algemeen


Bron: mail van het Antennebureau aan een lezer van StopUMTS
24 okt. 2014


Van: Antennebureau <info@antennebureau.nl>
Datum: 24 oktober 2014 15:51
Onderwerp: Elektrogevoeligheid en Zweden
Aan: ................@gmail.com


Geachte heer S,,

Uw e-mailbericht van 20 oktober j.l. hebben wij in goede orde ontvangen. Hierin stelt u de volgende vervolgvraag: Is Zweden anders dan Nederland, omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?

In Nederland worden de gezondheidsklachten die mensen beschrijven en deze in verband brengen met elektrogevoeligheid wel degelijk erkend. De moeilijkheid zit hem in het toeschrijven van oorzaken bij genoemde, zeer uiteenlopende, klachten.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid heeft in 2012 de stand van de wetenschap op het terrein van elektrogevoeligheid uiteengezet in een kennisbericht. In dit kennisbericht worden de volgende mogelijke oorzaken genoemd:
- de klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden;
- de klachten hebben een psychische oorzaak;
- de klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten;
- de klachten worden veroorzaakt door een combinatie van bovengenoemde oorzaken.

In het kennisbericht wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Gezondheidsraad en hoe in andere landen hiermee wordt omgegaan. Voor de volledigheid stuur ik u als bijlage het kennisbericht, uitgegeven door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Meer informatie over elektrogevoeligheid vindt u op de website van het Kennisplatform
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx .
Ik vertrouw erop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

mw. drs. A. Dummer
Adviseur Antennevraagstukken
........................................................................
Antennebureau
Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken
Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen
Postbus 450 | 9700 AL | Groningen
........................................................................
T 0900 - 268 36 63 (lokaal tarief)
info@antennebureau.nl
www.antennebureau.nl

Het Antennebureau maakt deel uit van het Kennisplatform EMV & Gezondheid, maar was tot voor kort niet zo duidelijk wat betreft het erkennen van de klachten. Een kleine vooruitgang.

Echter op de vraag: ''Is Zweden anders dan Nederland'' is de enige reactie: '', omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?''
Dit kunnen we karakteriseren als uiterste schijnheiligheid, net doen alsof ze dat niet weten. Zie:
www.beperkdestraling.org/images/stories/EHS/electrohypersensitivity_functional_impairment_Johansson_2006.pdf .
en
www.eiwellspring.org/ehs/HospitalAccommodationsOfEHSPatientsInSweden.htm .
.
Verder kunnen we de erkenning door de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie nog noemen, zie:
electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2012/04/EMF-Guideline.pdf .
Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer