StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
19/09/17Cursus ‘Straling meten
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Antennebureau: Erkenning klachten    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Antennebureau: Erkenning klachten
vrijdag, 24 oktober 2014 - Dossier: Algemeen


Bron: mail van het Antennebureau aan een lezer van StopUMTS
24 okt. 2014


Van: Antennebureau <info@antennebureau.nl>
Datum: 24 oktober 2014 15:51
Onderwerp: Elektrogevoeligheid en Zweden
Aan: ................@gmail.com


Geachte heer S,,

Uw e-mailbericht van 20 oktober j.l. hebben wij in goede orde ontvangen. Hierin stelt u de volgende vervolgvraag: Is Zweden anders dan Nederland, omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?

In Nederland worden de gezondheidsklachten die mensen beschrijven en deze in verband brengen met elektrogevoeligheid wel degelijk erkend. De moeilijkheid zit hem in het toeschrijven van oorzaken bij genoemde, zeer uiteenlopende, klachten.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid heeft in 2012 de stand van de wetenschap op het terrein van elektrogevoeligheid uiteengezet in een kennisbericht. In dit kennisbericht worden de volgende mogelijke oorzaken genoemd:
- de klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden;
- de klachten hebben een psychische oorzaak;
- de klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten;
- de klachten worden veroorzaakt door een combinatie van bovengenoemde oorzaken.

In het kennisbericht wordt uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Gezondheidsraad en hoe in andere landen hiermee wordt omgegaan. Voor de volledigheid stuur ik u als bijlage het kennisbericht, uitgegeven door het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Meer informatie over elektrogevoeligheid vindt u op de website van het Kennisplatform
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx .
Ik vertrouw erop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

mw. drs. A. Dummer
Adviseur Antennevraagstukken
........................................................................
Antennebureau
Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken
Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen
Postbus 450 | 9700 AL | Groningen
........................................................................
T 0900 - 268 36 63 (lokaal tarief)
info@antennebureau.nl
www.antennebureau.nl

Het Antennebureau maakt deel uit van het Kennisplatform EMV & Gezondheid, maar was tot voor kort niet zo duidelijk wat betreft het erkennen van de klachten. Een kleine vooruitgang.

Echter op de vraag: ''Is Zweden anders dan Nederland'' is de enige reactie: '', omdat volgens u elektrogevoeligheid in Zweden als ziekte erkend wordt?''
Dit kunnen we karakteriseren als uiterste schijnheiligheid, net doen alsof ze dat niet weten. Zie:
www.beperkdestraling.org/images/stories/EHS/electrohypersensitivity_functional_impairment_Johansson_2006.pdf .
en
www.eiwellspring.org/ehs/HospitalAccommodationsOfEHSPatientsInSweden.htm .
.
Verder kunnen we de erkenning door de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie nog noemen, zie:
electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2012/04/EMF-Guideline.pdf .
Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer