StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Noodnummer 112 mail Marja Geelhoed naar Tweede kamer    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Noodnummer 112 mail Marja Geelhoed naar Tweede kamer
donderdag, 04 september 2014 - Dossier: Algemeen


Bron: ingezonden mail met het verzoek deze op StopUMTS te zetten
4 sept.. 2014

Onderstaande brief geschreven naar Kamerleden:
(brief is een reactie/ aanvulling op de brief die Eke Vriens geschreven heeft naar de Kamerleden
stopumts.nl/doc.php/Reacties/8631/noodnummer_112_mail_stopumts_naar_tweede_kamer .)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

'M.Hamer@tweedekamer.nl'; 's.gesthuizen@tweedekamer.nl'; 'marianne.thieme@tweedekamer.nl'; 'h.lodders@tweedekamer.nl'; 'r.leegte@tweedekamer.nl'; 'c.dik@tweedekamer.nl'; 'n.klein@tweedekamer.nl'; 'r.klever@tweedekamer.nl'; 'agnes.mulder@tweedekamer.nl'; 'j.c.vos@tweedekamer.nl'; 'cie.ez@tweedekamer.nl' .

Geachte dames en heren,

In aansluiting op betreffende brief (zie bijlage) het volgende. Ik ben samen met mijn man één van de stralingsslachtoffers waar in de brief over gesproken wordt. Wij moesten naar Duitsland uitwijken, als ik was gebleven had ik niet meer geleefd. De straling had mij de das omgedaan. Er zijn sterke aanwijzingen dat de elektrohypersensitiviteit (extreme stralingsgevoeligheid) alles te maken heeft met ernstige vergiftigingen van zware metalen, waaronder kwikzilver uit amalgaam vullingen. De kwikzilver wordt opgeslagen in de hersenen en de rest van het lichaam, waar het zijn verwoestende werk doet. Er is inmiddels al een duidelijke relatie aangetoond tussen Alzheimer en een grote hoeveelheid kwikzilverbelasting (autopsie). Wanneer er ook andere zware metalen aanwezig zijn, is de schadelijkheid van kwikzilver nog veel ernstiger. Deskundigen spreken van een 'antenne' in het hoofd wanneer iemand zwaar belast is met kwikzilver e.a. zware metalen. Het is afschuwelijk om met zo'n antenne in je hoofd te moeten leven, werkelijk alle hoogfrequente signalen worden door de hersenen opgepikt. Ik spreek vanuit de wrange en zeer pijnlijke ervaringen die ik iedere dag opdoe.

Bovenop de kwikzilververgiftiging is vaak een complex van ziekmakende factoren aanwezig zoals:

- een genetisch onvermogen om zelf te kunnen ontgiften,

- eerdere blootstellingen aan andere giften (zoals formaldehyde in prenataal stadium zoals in mijn geval),

- een ernstige vorm van Lymeborreliose e.a. zogenaamde coinfecties

- chronische ontstekingen in de kaak a.g.v. aanwezigheid van kwikzilver e.o. spirocheten in de ontstekingshaarden,

- een ernstige vorm van Multipele Chemische Sensitiviteit,

- een ernstig tekort aan essentiële mineralen, sporenelementen, vitaminen.

Al deze ziekten c.q. mankementen zijn bij mij aanwezig.

De spirocheten die de Lyme veroorzaken gaan in reactie op straling veel neurotoxinen (giftige stoffen voor het zenuwstelsel) uitscheiden met vreselijke pijnen tot gevolg, daarnaast worden zij actiever. Lyme kan niet genezen voordat eerst de zware metalen eruit gehaald zijn. De verwoestende effecten van een chronische Lyme zijn al vreselijk, maar daarbovenop zijn er ook de effecten van het zeer giftige kwikzilver.

Om te kunnen genezen van dit complex aan ziekteverschijnselen is het absoluut noodzakelijk om uit de straling te blijven. Voorts moeten de tekorten aan essentiële voedingsstoffen aangevuld worden, de amalgaam vullingen verwijderd worden, kaakontstekingen verwijderd worden, het lichaam en de hersenen ontgiften met zwaardere middelen, behandeling van chronische infecties waaronder Lyme. Voor diegenen die genetisch niet in staat zijn zelf te ontgiften, zal een regelmatige ontgifting met zwaardere middelen moeten plaats vinden.

Dit betekent dat het onverantwoord is dat er in Nederland geen stralingsvrije zones zijn. De overheid is verantwoordelijk voor een goede gezondheidszorg voor een ieder, ook degenen die lijden aan bovenbeschreven ziekten. Wij, als stralingsslachtoffers, hebben net zo veel rechten als iedere andere Nederlands burger. Het is toch niet de bedoeling dat wij blijven lijden aan ziekten die gewoon genezen kunnen worden? Er zijn inmiddels mensen overleden aan dit complex van ziekteverschijnselen. Dit is onbestaanbaar in Nederland.

Wij verwachten van de Kamerleden dat zij zich gaan inzetten om de gezondheidszorg van zieke stralingsgevoelige mensen te verbeteren, waaronder vergoeding van alle noodzakelijke medische stappen om te kunnen genezen. Een stralingsvrije behandel-, leef- en werkplek is een absolute must om te kunnen genezen. Dus ja, ook stralingsvrije zones inrichten in Nederland is noodzakelijk. Tot de tijd dat er stralingsvrije zones in Nederland ingericht zijn, zouden ook uitgaven voor afschermende maatregelen (om hoogfrequente straling tegen te houden) voor de slachtoffers vergoed moeten worden. Wij verwachten onmiddellijke actie uwerzijds!


met vriendelijke groet,

drs. M.C. Geelhoed-Oorschot

(adres)

Email: reddingsboei@gmail.com

sites.google.com/site/wifivluchteling/

Voor verdere informatie en verdere verwijzingen in de mail zie bovenstaande link.
Dit is een zeer persoonlijke brief. Er staat onder meer in dat: 'elektrohypersensitiviteit (extreme stralingsgevoeligheid) alles te maken heeft met ernstige vergiftigingen van zware metalen'. Alles is wellicht iets te sterk uitgedrukt, maar dat er bij velen een relatie is lijkt ondertussen wel duidelijk te zijn. Zie:

Berichten%20Internationaal/6941/usa_zware_metalen_maken_u_gevoeliger_voor_ehs. .
en
pdf/Genuis-Lipp2012-NL.pdf .
en
Onderzoeken/2259/redir?opsturen=1 .
en
Artikelen/7253/vullingen_en_implantaten? .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer