StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
19/11/17Microwaves in the cold wa
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Een treffend gedicht toegestuurd aan de fractieleiders van de CU, de SGP en het CDA    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Een treffend gedicht toegestuurd aan de fractieleiders van de CU, de SGP en het CDA
vrijdag, 27 juni 2014 - Dossier: Algemeen


De Begeleidebrief:

'' Geachte meneer Slob, meneer van der Staaij, meneer Haersma Buma,

Hierbij een gedicht waarvan ik hoop dat dit aanleiding zal geven tot verder actie uwerzijds. Mijn vraag hierbij is: wanneer u voor uw God en volk verantwoordelijkheid gaat nemen t.a.v. het ellendige lot van stralingsslachtoffers en het terugdringen van de straling in algemene zin?

met vriendelijke groet,

drs. M.C. Geelhoed-Oorschot ''


Het gedicht:

Het leven (1)

Soms begrijp ik het leven niet,

mens-zijn: een leven met anderen?

De kern van het mens-zijn ligt voor mij niet in het verschiet.

Vele dromen, vele plannen en wensen, maar deze ziekte doet alles teniet.

Getrouwd en gescheiden van je man,

Begrijpt u daar wat van?

We leven ons leven enkel en alleen.

Wilde God dit lijden dwars door de eindtijd heen?

Soms antwoorden tussen de vele vragen,

is dit onze opdracht, deze zware last te dragen?

En ons lot: niemand trekt het zich aan.

Het laat ze koud, liefdeloos als ze zijn en zwelgend in de waan

van lui (christelijk) komfoor en ruwe overtreding van Gods wet.

Al lijden hun kinderen, sterven anderen, er is niets wat hen aan het denken zet.

Is dat dan hun lot, verblind in hoofd en hart?

Is dit het einde van de mensheid, een ondergang in diepe smart?


Het leven (2)

Doe God geen tekort en verdriet,

Hij is het die al dit leed hoort en ziet.

Geen kil en afstandelijk, koud hart,

hoe de mensheid Hem ook tart.

Heer, kom terug, bid ik vaak.

Ik weet, U strijdt voor uw volk en uw zaak,

en tegelijkertijd geeft u ons, heidenen, nog genadetijd.

Eens, want U bent de God van de ultieme gerechtigheid,

verdelgt U in een oogwenk alle schijnheilige, satanische offerpalen,

doet u teniet al die wettelozen en zult U hen loon naar hun verderfelijk werk betalen.

Gouden poort, poorten in Jeruzalem, jubelt het uit,

uw God en redder trekt binnen en bij koninklijk besluit,

lang geleden beloofd en de profetieën, alle, vervuld,

daalt neer Uw verblindend koninkrijk in grote luister gehuld.


Marja Geelhoed-Oorschot

27 juni 2014


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer