StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
19/09/17USA: De jongeren van nu g
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
16/09/17WiFi4EU: New EU scheme fo
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
19/09/17Cursus ‘Straling meten
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Staatssecretaris over ''Advies Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker''    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Staatssecretaris over ''Advies Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker''
donderdag, 22 augustus 2013 - Dossier: Algemeen


Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/08/19/advies-gezondheidsraad-over-mobiele-telefoons-en-kanker.html .
19 aug. 2013


Via bovenstaande link is de brief van de staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gericht aan de Tweede Kamer, down te loaden. De brief is een reactie op het advies van de GR (gezondheidsraad) van 3 juni 2013 aan de staatssecretaris:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201311_Mobile_Phones_Cancer_Part1.pdf .

Voor het commentaar van Stopumts op het advies van de GR zie:
Artikelen/7493/redir .

Enkele interessante citaten uit de brief van de Staatssecretaris:

Op p. 2:
'Zonder te impliceren dat de dagelijkse blootstelling of de internationale limieten te hoog zijn, stelt de Raad dat er geen reden is om het ALARA-principe (Alara staat voor as low as reasonably achievable) niet toe te passen op radiofrequente elektromagnetische velden. Dat betekent dat blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk zou moeten zijn.'

0p p. 2/3:
'Op dit moment richt het zich vooral op het bevorderen van een onderzoeksprogramma via ZonMW1 en op het bevorderen van onafhankelijke informatieverstrekking over dit onderwerp via het Kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid.'

Op p. 3:
'De suggestie van de Gezondheidsraad om blootstelling aan elektromagnetische velden zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden interpreteer ik in dit verband daarom als een appel op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven om daar waar het redelijkerwijs mogelijk is bij te dragen aan het beperken van de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons.'

Er wordt dus aanbevolen het ALARA principe toe te passen en er wordt verwezen naar de informatie verstrekt door het Kennisplatform EMV&G. Tot die informatie behoort het Kennisbericht van 19 april 2012,
Berichten%20Nederland/7515/redir .
waarin duidelijk staat dat de volgende gezondheidsklachten: hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen, die de patiënt ervaart als hij in de buurt komt van hoogspanningslijnen, omroepzenders, mobiele telefoons en het WiFi modem thuis, onder meer veroorzaakt kunnen worden door EMV.

Verder commentaar op het rapport van de Gezondheidsraads in:
pdf/Mobiele%20telefoons%20en%20kanker,%20epidemiologisch%20onderzoek.pdf .
De brief van de Staatssecretaris ook in:

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer