StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
19/09/17Cursus ‘Straling meten
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Partij voor de Dieren in Brabant lijkt serieus geïnteresseerd in stralingsproblematiek.    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Partij voor de Dieren in Brabant lijkt serieus geïnteresseerd in stralingsproblematiek.
dinsdag, 21 augustus 2012 - Dossier: Algemeen


Gerelateerd bericht: Berichten%20Nederland/6924

Geplaatst 14 aug. 2012
Update 18 aug 2012 met toegevoegde lezersbrief uit Zwitserland
Last update 21 aug. 2012 i.v.m. bovenstaand gerelateerd bericht

De Partij voor de Dieren in Brabant lijkt serieus geïnteresseerd in de stralingsproblematiek en de wanhopige situatie waarin stralingsslachtoffers verkeren. Wellicht iets om rekening mee te houden bij de aanstaande verkiezingen. Zie onderstaande briefwisseling:

Beste Marloes,
Het zal je niet verbazen dat wij het roerend met je eens zijn. De stralingsnormen verschillen veel tussen landen (factor 10.000) over wat veilig geacht word en de norm in Nederland ligt bijzonder hoog. Dat er ondanks het in vitro en casus bewijs niets ondernomen word is zeer storend. Nederland ligt qua gezondheidsinzichten jaren achter op de omliggende landen en niet alleen betreffende straling. Het principe van preventie word door de huidige financieel gedreven beleidsmakers niet onderschreven. Wij hopen net als jij dat Europese inzichten zullen doordringen tot ons land wat dit betreft.

De invloed van deze straling op bomen is nieuw voor mij om te horen. Er zijn vrij veel onderzoeken die juist aantonen dat planten beter bestand zijn tegen straling dan dieren. Ik zou hier graag meer over horen.

Op dit moment zijn echter de aankomende verkiezingen hetgene waar we als afdeling Brabant onze energie moeten steken. Als we voldoende steun verwerven kunnen we daarna dit en andere punten sterker naar voren brengen binnen de politiek. Hopelijk heb je er begrip voor dat dit belangrijke onderwerp zal moeten wachten tot na 12 september. Wij hopen dat we hierover na verkiezingen kunnen praten.


Namens afdeling Brabant
Han Ko Bicknese & Desi ArpsOn 05.08.2012 21:47, marloes.77@xxxxx wrote:
Achternaam: van Mensvoort
Onderwerp: Gezondheidsraad en kennisplatform electromagnetische straling deugen niet
Opmerking: Beste,

Al enige tijd verdiep ik mij, wegens gezondheidsklachten, in de materie van hoogfrequente straling.

Hier klopt niks van.

De verantwoordelijke overheidsinstanties nemen een dubieus standpunt in. Wie gaat deze controleren? In Zwitserland en Frankrijk (correctie: Alleen in Frankrijk - redactie Stopumts) is Wifi en Gsm op scholen verboden om gezondheidsredenen. Onze eigen Europese raad adviseert ons hetzelfde te doen...

Waar blijft de discussie?? Ik ontmoet steeds meer mensen met klachten. Gewoon goedopgeleide positief ingestelde Nederlanders, die onder invloed van straling allerlei klachten ontwikkelen en door niemand serieus worden genomen.

Ja, talloze wetenschappers die aan de bel trekken, maar onze eigen Gezondheidsraad en Kennisplatform blijven eenzijdig de boel verdraaien..

Natuurlijk niet te spreken over de belangrijkste oorzaak van de bijensterfte welke allang bewezen te maken heeft met deze EMF (Electro Magnetic Fields)

Om over de invloed op bomen nog te zwijgen..

Aub wordt ook wakker en help!

Wanhopige en vriendelijke groet,

Marloes

Volledige naam en adres bekend bij de redactie van Stopumts

Op 18 aug. ontving de redactie van Stopumts onderstaande interessante lezersbrief uit Zwitserland met verbeterde informatie:


18 augustus 2012

Dat in Zwitserland WiFi en GSM op de scholen verboden zouden zijn, is een fabeltje. En al helemaal dat het verboden zou zijn om gezondheidsredenen. Op Nederlandstalige (en ook andere) websites doen over Zwitserland hardnekkige misvattingen de ronde. Vermoedelijk heeft Marloes de informatie via omwegen van Magda Havas. Met alle respect voor het vele goede werk wat Magda Havas doet, ook wat betreft WiFi, van de situatie in Zwitserland is ze vermoedelijk slecht op de hoogte.

Op de Zwitserse scholen worden de mobieltjes gratis ter beschikking gesteld. Voor z.g. pilootprojecten en ''scholing'' voor draadloze apparatuur. Dit gaat niet met kabeltjes. Onlangs publiceerde het Zwitserse weekblad ''Die Weltwoche'' een onderzoek naar de kwaliteit van de VWO-scholen in het Duitstalige deel van Zwitserland. Daarin werd ook het aanwezig zijn van een WiFi-netwerk beoordeeld. Er waren inderdaad nog een paar zeldzame (''achtergebleven'') VWO-scholen die nog geen WiFi hadden en op dit criterium natuurlijk een slechte beoordeling kregen.

Wat de WiFi betreft vindt in Zwitserland momenteel de grote zegetocht plaats. Nadat alle ziekenhuizen al zijn volgepropt met WiFi, en de scholen uiteraard, en de restaurants en veel inkoopcentra, komt nu het openbaar vervoer aan de beurt. Treinen, trams, de bekende postautobussen, alles krijgt zijn WiFi (en mini-GSM-zenders). Alles met de grote ondersteuning van de Swisscom, de Zwitserse KPN. Laatst werd op de Zwitserse t.v. getoond hoe de gele postautobussen een UMTS-antenne op het dak krijgen, om de verbinding voor onderweg te onderhouden en natuurlijk om steeds een nieuwe UMTS-zender te zoeken. Daarna wordt het signaal in de bus in een WiFi getransformeerd. Opdat iedereen mobiel in het internet kan.

Over Zwitserland doen veel hardnekkige sprookjes de ronde. Die z.g. strenge blootstellingslimieten voor GSM en UMTS b.v. vormen één groot bedrog. Het betreft waarden voor gesloten ruimtes, limieten die ook in het buitenland gehaald worden. Net als in Nederland werken in Zwitserland de autoriteiten, artsen (met uitzondering van de milieuartsen en paar andere artsen die bang zijn om iets te zeggen), universiteiten en de telecomindustrie met alle macht en middelen samen voor een zo groot mogelijke uitbreiding van de mobiele communicatie. Daar wordt de volksgezondheid aan opgeofferd.

Met kinderabonnementen voor mobieltelefoon en gratis onbeperkt bellen worden b.v. kinderen door de telecomindustrie alvast voorbereid voor een leven met hun mobieltje. Kinderbescherming (Pro Juventute) en de bekende supermarktketens Migros en Coop (mobieltje voor kinderen vanaf 5 jaar) doen ook mee aan deze ''voorbereiding''. Geen woord over stralingsrisico's. Zie o.a. de informatie op www.gigaherz.ch .

Net als in Nederland en een aantal andere landen zijn de blootstellingslimieten in Zwitserland gebaseerd op opwarming en uit gezondheidsoogpunt vele malen te hoog. Zolang deze blootstellingslimieten niet worden overschreden, zijn gezondheidsklachten door microgolfstraling volgens de Zwitserse autoriteiten en universiteiten en het Bundesgericht niet mogelijk, of in het beste geval niet ''wetenschappelijk'' bewezen. Gezondheidsklachten zijn daarentegen wel mogelijk door inbeelding. Alles berust op het Nocebo-effect. Mensen met elektro-overgevoeligheid worden naar de psychiater doorgestuurd.


PN
(Volledige naam en emailadres bekend bij de redactie)


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer