StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
Berichten Nederland
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
16/05/18Explosieve toename van kl
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
29/04/18Mail naar: het kerkbestuu
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Brief aan alle Gemeenteraden    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Brief aan alle Gemeenteraden
maandag, 10 oktober 2005 - Dossier: Algemeen


Deze brief is door Stopumts aan alle Gemeenteraden in Nederland verstuurd. Hij verwijst naar een brief van minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Geel over hetzelfde onderwerp, die u kunt lezen op dit adres: Reacties/635

---------------------------------------------------------------------------------------------
Aan: de gemeenteraadsleden van alle gemeenten in Nederland
Van: de initiatiefnemers van en rond www.stopumts.nl

Onderwerp: antennes voor mobiele communicatie en gezondheid.

8 oktober 2005

Vraag van de gemeenten: 'kan de Rijksoverheid ons verzekeren dat de antennes voor mobiele communicatie de volksgezondheid niet in gevaar brengen?'

Antwoord van de minister: 'het is niet uitgesloten dat er een verband tussen antennes en gezondheidsklachten wordt gevonden'.

Daarmee is een reactie op de brief van 5 oktober 2005 van de minister van Economische Zaken (L.J. Brinkhorst) aan de gemeenten van Nederland eigenlijk overbodig. Wij kunnen het niet beter verwoorden dan de minister reeds heeft gedaan. De gemeenten zullen zelf moeten onderzoeken en beslissen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het welzijn van hun inwoners.

Omdat onze mening over de aanwijzingen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek verschilt met die van het kabinet, hierbij toch een reactie.

De brief heeft als onderwerp gezondheid, maar is verstuurd op briefpapier van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en ondertekend door de minister van Economische Zaken. Naar onze mening een vreemde gang van zaken. Gezondheid is een onderwerp voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (J.F. Hoogervorst). De brief is wel mede ondertekend door de staatssecretaris van VROM (P.L. van Geel), maar niet door de minister van VROM (S.M. Dekker). Daardoor schept de brief grote onduidelijkheid over wie verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid en de volkshuisvesting.

'Het kabinet neemt de maatschappelijke onrust rondom antennes en gezondheid zeer serieus', staat in de brief. Volgens de brief is de inzet een goed evenwicht te bereiken tussen enerzijds de mobiele communicatie en anderzijds een 'schoon, veilig en gezond leefmilieu' . Ook daarmee geeft het kabinet zelf reeds antwoord op de vraag van de gemeenten.

De stralingswolk van de mobiele communicatie is een tegenwicht van een 'schoon, veilig en gezond leefmilieu'.

Ondanks de negatieve invloed op een 'schoon, veilig en gezond leefmilieu' ziet het kabinet geen reden om het beleid aan te passen. Het verwacht van de gemeenten dat zij daaraan zullen meewerken. Kortom, de bal ligt bij de gemeenteraden van Nederland. De brief is geschreven aan de Burgemeesters en Wethouders van alle gemeenten in Nederland. De gemeenteraden zijn echter het hoogste orgaan. Zij beslissen over de veiligheid van hun inwoners.

De brief gaat uitsluitend over UMTS-zendmasten hoger dan vijf meter. Die vormen echter slechts het topje van de ijsberg. De stralingswolk wordt veroorzaakt door alle zendantennes, ook die van mobiele telefoons, DECT-stations, draadloze netwerken, WIFI-hotspots, C2000 en andere draadloze communicatiesystemen. Op plaatsen waar tien jaar geleden nog 0,01 mikroWatt/m2 gemeten kon worden, heerst nu een wolk van 100 tot 1000 mikroWatt/m2. Bovendien is de structuur van de straling (frequenties, modulatie, pulsering) wezenlijk anders dan die van de vroegere systemen. Het is beslist niet waar dat radio en televisie met soortgelijke straling werken als GSM en UMTS.

Het is absoluut niet juist dat blootstelling aan de stralingswolk slechts een thermisch effect zou kunnen hebben. De wetenschap heeft vastgesteld dat de straling van mobiele communicatie effecten heeft op het centraal zenuwstelsel, de cerebrale bloeddoorstroming, de neuronale activiteit, het EEG, de werking van de hersenen en de cognitieve functie. Dat staat bijvoorbeeld in het rapport van 9 mei 2005 van het Jlich Instituut, in opdracht van T-Mobile opgesteld door 25 vooraanstaande en deskundige wetenschappers.

Het staat ook vast dat de straling van mobiele communicatie een toename van DNA-breuken veroorzaakt en daarmee een verhoging van de kans op kanker. Dat klopt met de resultaten van onderzoek, onlangs nog van Schoemaker (80% verhoging van de kans op acoustic neuroma na 10 jaar mobiel bellen - in de media terecht gekomen als gn verhoging) en van Zweedse onderzoeken (tot 290% verhoging van de kans op acoustic neuroma). Een wetenschapper uit Seoul in Korea heeft DNA-breuken in levende muizen gevonden en adviseert om helemaal niet meer mobiel te communiceren.

In de brief worden wij niet genoemd, maar hij wekt wel de suggestie dat www.stopumts.nl een pressiegroep zou zijn die angst aanjaagt. We maken daar bezwaar tegen. Angst wordt veroorzaakt door gebrek aan informatie. De website www.stopumts.nl voorziet in een leemte, die niet door de overheid wordt gevuld. Het is volstrekt gerechtvaardigd dat burgers en gemeenteraden zich laten informeren. Het kabinet oefent met de brief pressie uit op de Burgemeesters en Wethouders om medewerking te verlenen aan het kabinetsbeleid, in plaats van de gemeenteraad de tijd te geven om zich te beraden en onderzoek te doen.

De brief spreekt over nationale veiligheidsnormen. Die bestaan helemaal niet. Er bestaat alleen een advies van de Gezondheidsraad om de stralingsdichtheid niet boven bepaalde waarden te laten komen om schade door verhitting (zoals in een magnetron) te voorkomen. Op het gebied van niet-thermische effecten bestaat geen enkele veiligheidsnorm. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om meer onderzoek te doen, met name naar de effecten van permanente blootstelling aan lage stralingsdichtheden. Dat advies is door het kabinet niet opgevolgd.

U kunt natuurlijk de door de Rijksoverheid opgezette en betaalde cursus van PATO (www.pato.nl) volgen, zoals aangekondigd in de brief. Het is zinvol te bedenken dat PATO gespecialiseerd is in het bijscholen van technici en informatici, dus niet van biologen en medici zoals epidemiologen en toxicologen. 'Over niet-thermische effecten bestaat nog onduidelijkheid', schrijft PATO in het programma van een cursus over elektromagnetische straling. Voor informatie over de niet-thermische effecten bent u dus aangewezen op andere bronnen, zoals www.stopumts.nl of de werkgroep elektrische overgevoeligheid (WEO).

Nogmaals, het antwoord van de minister luidt: 'het is niet uitgesloten dat er een verband tussen antennes en gezondheidsklachten wordt gevonden'.

Bovendien geeft het kabinet zelf aan dat de stralingswolk van de mobiele communicatie een tegenwicht is van een 'schoon, veilig en gezond leefmilieu'.

Met vriendelijke groet,

Drs. Etwald Goes
Erik Steenbergh BSc.
StopUMTS.nl

Voor informatie kunt u een e-mail sturen, zie www.stopumts.nl/vragen.php .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer