StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
19/11/17Microwaves in the cold wa
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Brief aan gemeenteraadsleden gemeente de Marne (Eenrum)    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Brief aan gemeenteraadsleden gemeente de Marne (Eenrum)
maandag, 26 september 2011 - Dossier: Algemeen


Op 26 sept. 2011 ontving de redactie van Stopumts afschrift van onderstaande brief:

------------------------------------------------------

Geacht College van B & W, raadsleden, medewerkers en andere betrokkenen,

Van de week bereikte mij het bericht dat de gemeente De Marne het lofwaardige streven heeft opgevat om een goed doordacht antennebeleid op te stellen waarmee iedereen in de gemeente zijn/haar voordeel kan doen.

Op een hoorzitting enige tijd geleden op het gemeentehuis in Leens nav de mogelijke plaatsing van een UMTS-mast in Eenrum, waren diverse personen en burgerorganisaties aanwezig om de gemeente voor te lichten over het feit dat er naast
de voordelen van UMTS-masten ook relevante nadelen kleven aan dergelijke masten.

Wij verwachten dat de Gemeente Marne bij het formuleren van haar UMTS-beleid haar voordeel met deze informatie zal kunnen doen, zodat zij niet zal nalaten de benodigde terughoudendheid te betrachten bij de plaatsing van deze steeds meer omstreden UMTS-zendinstallaties.

De uitnodiging van de gemeente lijkt echter te suggereren dat het publiek slechts getrakteerd zal worden op het alom bekende propagandamateriaal van landelijke overheid en telecom via Antennebureau (EZ) en GGD, organisaties die NIET genteresseerd zijn in objectieve berichtgeving en voorlichting over deze materie en slechts bizarre en inmiddels geheel achterhaalde standpunten van de Nederlandse gezondheidsraad op dit gebied napapegaaien.

Topinformatie over zendmasten, zenders en allerlei soorten elektronische apparatuur is met name te vinden in de hier onder afgebeelde boeken, die ook in openbare bibliotheken te vinden zijn en dus behoren tot het informatiepakket dat goed-genformeerde burgers tot zich nemen.

1) Prof. Michiel Haas (TU-Delft) en Henk Wever MSc, (StopUmts) hebben in de recent verschenen 3e druk (stand info mei 2011) van hun boek Elektrosstress & Gezondheid de stand van zaken over deze apparatuur systematisch genventariseerd, daarbij niet blind voor de schaduwkanten en mogelijk negatieve gezondheidsgevolgen van alle (draadloze) stralingstechnologie

2) Eerder in 2009 publiceerde het echtpaar Karel en Caroline van Huffelen een uitstekend en goed gedocumenteerd boek over de schaduwzijden van stralingstechnologie.

3) Een derde boek van Ir. Gerrit Teule (uit 2005) completeert de info over UMTS.

Ik wil u tenslotte nog graag wijzen op een recente publicatie van ondergetekende, een opinieartikel over straling, in het Dagblad van het Noorden, d.d. 25 juli 2011, dat digitaal te raadplegen is via:
www.umts-eenrum.com/elektrosmog.html . (Hebben wij betere bescherming tegen straling nodig?)

Met vriendelijke groeten,

Frides Lamris, Zuidlaren.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer