StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
14/09/17Straling voor onze gezond
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
19/09/17USA: De jongeren van nu g
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
16/09/17WiFi4EU: New EU scheme fo
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
16/08/17Solution To The 'Smart' M
Oproepen
19/09/17Cursus ‘Straling meten
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Rekest ingevolge de WOB aan de Vaste Tweede Kamer Commissie VWS    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Rekest ingevolge de WOB aan de Vaste Tweede Kamer Commissie VWS
donderdag, 11 februari 2010 - Dossier: Algemeen


Gerelateerd bericht: Juridische%20Informatie/4490

Vaste Tweede Kamer Commissie VWS

's-GRAVENHAGE

Haaksbergen 11 februari 2010

REKEST INGEVOLGE DE WOB

-----------------------------------------

GEEFT TE KENNEN :

Ondergetekende, werkzaam voor Rechtspraktijk BAWA c.s. te 7481 BX Haaksbergen verzoekt U om afschrift van de lijst van ingekomen stukken zoals ter inzage is gelegd t.b.v. de commissievergadering van 14 oktober 2009 alsmede om de afschrift van de notulen van voornoemde vergadering.

Het verzoek dient het belang van de openbaarheid van bestuur en om de inzichtelijkheid van de besluitvormingsprocessen m.b.t. risico,s van onvrijwillige blootstelling van gekunstelde on-en gepulste elektromagnetische straling/velden ( niet-ioniserende straling ) afkomstig van mobiele telefoniezendinstallaties o.a. GSM UMTS WSDPA WIMA LTE WiFi enz. van Uw commissie te kunnen doorgronden.

Binnen de toepasselijke wettelijke termijn wordt Uw op rechtsgevolg gerichte beschikking tegemoet gezien.

Hoogachtend,

Uw dw. dr.,
J.P.E. Baakman
Raadsman

PS: Voor de goede orde delen wij U mede dat afschrift van dit schriftuur per gelijke post is verzonden aan de griffie van het Europese Hof te Straatsburg onder verzoek dit rekest als gedingstuk aan het procesdossier toe te voegen in de aldaar aanhang gemaakte zaken.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer