StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
21/02/18Noppies introduceert tege
18/02/18Can Cell Tower Radiation
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
21/02/18Engeland: smart meters -
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
21/02/18Elektromagnetische velden
21/02/18New Large Animal Study, L
15/02/18Effects of electromagneti
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
21/03/18Gratis informatiebijeenko
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
20/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Rekest ingevolge de WOB aan de Vaste Tweede Kamer Commissie VWS    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Rekest ingevolge de WOB aan de Vaste Tweede Kamer Commissie VWS
donderdag, 11 februari 2010 - Dossier: Algemeen


Gerelateerd bericht: Juridische%20Informatie/4490

Vaste Tweede Kamer Commissie VWS

's-GRAVENHAGE

Haaksbergen 11 februari 2010

REKEST INGEVOLGE DE WOB

-----------------------------------------

GEEFT TE KENNEN :

Ondergetekende, werkzaam voor Rechtspraktijk BAWA c.s. te 7481 BX Haaksbergen verzoekt U om afschrift van de lijst van ingekomen stukken zoals ter inzage is gelegd t.b.v. de commissievergadering van 14 oktober 2009 alsmede om de afschrift van de notulen van voornoemde vergadering.

Het verzoek dient het belang van de openbaarheid van bestuur en om de inzichtelijkheid van de besluitvormingsprocessen m.b.t. risico,s van onvrijwillige blootstelling van gekunstelde on-en gepulste elektromagnetische straling/velden ( niet-ioniserende straling ) afkomstig van mobiele telefoniezendinstallaties o.a. GSM – UMTS – WSDPA – WIMA – LTE – WiFi enz. van Uw commissie te kunnen doorgronden.

Binnen de toepasselijke wettelijke termijn wordt Uw op rechtsgevolg gerichte beschikking tegemoet gezien.

Hoogachtend,

Uw dw. dr.,
J.P.E. Baakman
Raadsman

PS: Voor de goede orde delen wij U mede dat afschrift van dit schriftuur per gelijke post is verzonden aan de griffie van het Europese Hof te Straatsburg onder verzoek dit rekest als gedingstuk aan het procesdossier toe te voegen in de aldaar aanhang gemaakte zaken.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer