StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
08/03/18Boeken over EMV / stralin
05/02/18Voorlichting voor wie nie
Artikelen
18/03/18Is Radiation From Your Ce
15/03/18Nieuwsbrief Verminder Ele
13/03/185G And The IOT: Scientifi
13/03/18Thinking of 5G? Here are
08/03/18Can your cell phone damag
08/03/18Thinking of 5G? Here are
Berichten Nederland
17/03/18Een op de vijf kampt met
15/03/18Digitropolis: Documentair
15/03/18Stralingsbewuste partijen
15/03/185G: Staatssecretaris: pro
15/03/18D66 wil voorop lopen met
Berichten België
13/03/18''Verplichte slimme meter
14/02/18Stralingsoverlast door ze
Berichten Internationaal
16/03/18USA: Senator Michigan get
13/03/18USA: Residents worried ab
12/03/18USA: 5G Cell Service Is C
12/03/18USA: Cell Phone Towers La
Ervaringen | Appellen/oproepen
06/03/18Ervaring uit Duitsland: U
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
Onderzoeken
17/03/18NTP Reports: Comments by
13/03/18Comparison of radiofreque
13/03/18Favourable and Unfavourab
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
21/03/18Gratis informatiebijeenko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
18/03/18Contact opnemen met polit
01/03/18Mail naar de raadsleden v
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Reactie Min. Cramer op kamervragen Poppe (Met commentaar Stopumts)    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Reactie Min. Cramer op kamervragen Poppe (Met commentaar Stopumts)
maandag, 02 februari 2009 - Dossier: Algemeen


Zie voor de reactie van minister Cramer eerst de PDF file onder aan dit commentaar.

Commentaar Stopumts:
De kwestie of straling, anders dan ioniserend of overmatig verwarmend, schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid gaat beslist niet alleen over of het risico op bepaalde tumoren wordt vergroot door mobiel bellen. Om alleen daarover te discussiren is een ontoelaatbare versmalling van de kwestie.

Het antwoord op vraag 1.
De Interphone onderzoeken zijn niet bijna gereed, maar al jaren geleden afgerond, de publicatie over het volledige onderzoek, inclusief de conclusie, had al lang plaats moeten vinden. De deelnemende wetenschappers zijn het niet eens over de interpretatie van de over-all resultaten, daarom wordt publicatie steeds maar weer uitgesteld (bevestigd door de leider van het onderzoek, Elisabet Cardis). Een derde stelt dat er een verhoogd risico is gevonden, een derde dat er geen verhoogd risico is gevonden en een derde durft geen uitspraak te doen. Artikelen/2699 .

Geen wonder dat in een overzicht van de resultaten (voorzover bekendgemaakt) geen conclusie voorkomt. Het overzicht bevat helemaal geen conclusie. Het is niet juist dat in andere onderzoeken geen toename van het risico wordt geconstateerd, dat is wel het geval, namelijk op de lange termijn (>10 jaar), maar de gegevens daarvoor zijn beperkt en de conclusies worden daarom niet hard getrokken. In het overzicht van 8 oktober 2008 staan niet alle gegevens; van een deel van de onderzoeken zijn de resultaten nog niet bekendgemaakt. Bovendien staat erin dat meer onderzoek nodig is en dat er meer gezondheidsrisicos dan alleen deze tumoren onderzocht moeten worden.

Nogmaals, het is een ontoelaatbare versmalling van de kwestie om alleen over het risico op bepaalde tumoren en alleen bij straling van bellen met een mobiele telefoon te discussiren.

Het antwoord op vraag 2.
Dit is de kwestie van voorzorgswaarden (niet gebaseerd op definitief gepubliceerde wetenschap en zodanig, dat de economische en technische mogelijkheden niet in het gedrang komen, dus bijvoorbeeld voor GSM maximaal 3 V/m) dan wel geen voorzorgswaarden. Het is geen essentile discussie, want het resultaat is hetzelfde, de operators gaan bij voorkeur toch niet boven de 1 V/m (om technische redenen, vanwege de kwaliteit). Bij de invoering van 0,6 V/m kunnen de operators technisch in het gedrang komen (maar niet als het om gemiddeld 0,6 V/m gaat, zoals in Liechtenstein), dan moeten ze extra antennes met lagere intensiteit bijplaatsen. Van de regen in de drup.

Het antwoord op vraag 4.
Zie hierboven. Tijdelijke blootstelling door een mobiele telefoon tegen het hoofd is overigens een andere kwestie dan permanente blootstelling door de huidige straling aanwezig in het milieu door allerlei bronnen. Wel of niet mobiel bellen kunnen mensen zelf beslissen, permanent blootstaan kunnen mensen weinig tegen doen (behalve afschermen, wegwezen (maar waarheen?) en uitzetten (voorzover ze macht hebben over de bronnen)). Het is onjuist om aan te nemen dat de intensiteit de meest bepalende parameter is (zoals bij asbest ook niet de hoeveelheid vezels de meest bepalende parameter is, een enkele vezel is voldoende om ziek te worden).

Het is absoluut niet waar dat het kabinet de kwestie serieus neemt. De auteur van dit commentaar is bijvoorbeeld lichamelijk beschadigd in een gebouw in een omgeving waar 3 V/m volgens opgave Agentschap Telecom voorkomt, op korte afstand van een grote zendtoren met digitenne en relatief veel kleine antennes. Het kabinet is helemaal niet genteresseerd, men wordt alleen maar bevochten in plaats van onderzocht en geholpen. Het kabinet zorgt helemaal niet voor een mechanisme van de samenleving dat meldingen van risico's serieus neemt en onderzoekt. Integendeel, het kabinet steekt de kop in het zand en liegt nu en dan ook nog eens dat het gedrukt staat (bijvoorbeeld Van Geel over het Zwitserse onderzoek, Balkenende in een brief aan een mevrouw en Cramer in haar antwoorden). Waarnemingen zoals van een kanarie die in een kooi van Faraday weer ging zingen, maar niet in een sham kooi van Faraday, meldingen van burgers die niet meer kunnen slapen van de lichamelijke stress, alsmede andere signalen worden helemaal niet serieus genomen.

Het kabinet geeft helemaal geen invulling aan het voorzorgsbeginsel.

Het antwoord op vraag 5.
Het is een aperte leugen dat uit de literatuur geen effecten bekend zouden zijn die leiden (of zouden kunnen leiden) tot negatieve gevolgen voor de gezondheid. Er is een hele reeks onderzoeken waarbij een toename van DNA-schade en micronucle is gevonden, er is een activering van de ERK-cascade gevonden, er is stress in cellen van tomaten gevonden, dat kan Cramer niet allemaal wegpoetsen. Verwezen wordt naar de tabellen in het EMF-Handbuch, te vinden onder wetenschappelijke illustraties linksonder op de website www.stopumts.nl - Lichamelijke schade (zoals aan het autonoom zenuwstelsel na verschrikkelijke pijn te hebben geleden inbovengenoemd gebouw) past bij de aanwijzingen (consistent en sterk) vanaf pakweg 10.000 mikroWatt/m2 (zeg maar 2 tot 3 V/m).

Het antwoord op vraag 7.
Nogmaals, de waarnemingen en meldingen worden helemaal niet onderzocht en daarmee is het hele onderzoeksprogramma zinloos voor wat betreft de kwestie negatieve gezondheidsgevolgen van de effecten van blootstelling aan de huidige straling in ons milieu. Het programma onderzoekt alleen andere kwesties, zoals perceptie (angst, zorgen bij de bevolking), vaststellen mate van blootstelling, opwarming, laagfrequente velden. Allemaal zaken die vroeger (bijvoorbeeld angst in verband met andere risicos) en in het buitenland (bijvoorbeeld dosimetrie) al onderzocht zijn. Datgene wat in het belang van de samenleving werkelijk onderzocht moet worden, ontbreekt. Dat is ernstig, want kleine gevolgen voor veel mensen (zoals lichamelijke stress en niet goed slapen) vormen samen een heel groot risico voor de samenleving. Bovendien moeten de individuen die grote gevolgen ondergaan, serieus onderzocht worden en zorg ontvangen.

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer