StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Reactie Min. VWS inzake archief    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Reactie Min. VWS inzake archief
maandag, 15 december 2008 - Dossier: Algemeen


Ministerie van Volksgezondheid heeft administratie en archief niet op orde.
..

In een proceduregang van 8 maanden ingevolge WOB, Archiefwet en Awb heeft het ministerie van Ab Klink steeds medegedeeld aan BAWA-Haaksbergen dat het ministerie niet beschikt over een getekend document de dato 20 januari 2000 waarbij de toenmalige Minister van Volksgezondheid Mw. Dr. E. Borst-Eilers aan de GGD-Nederland laat weten dat de Europese aaanbeveling cq blootstellingslimieten opgesteld door de ICNIRP gehanteerd kunnen worden voor de beoordeling van gezondheidsaspecten.

Het Haaksbergse kantoor BAWA zou bij negatieve beschikking op bezwaar de zaak in rechte aanhangig maken. Bij schrijven van 12 december 2008 meldt de Directeur Voeding, Gezondheid, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van Volksgezondheid dat het litigieuze document voorzien van handtekening van de toenmalige minister was gevonden in het persoonlijke dossier van een medewerker van de Gezondheidsraad. Het document wordt vervolgens alsnog aan BAWA toegezonden.

Desgevraagd deelt een medewerker van BAWA mede dat er geen aanleiding is om de procedure tegen het ministerie van VWS te staken . Uit het getekende document valt niet te destilleren aan welke persoon, orgaan of instantie Mw. Borst deze heeft doen laten toekomen. De gegevens waren onzichtbaar gemaakt ! Op de vraag of deze kwestie met de aansprakelijkheidsstellingen te maken had wenste BAWA niet in te gaan.

Wordt vervolgd !

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer