StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
19/11/17Microwaves in the cold wa
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Reactie Min. VWS inzake archief    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Reactie Min. VWS inzake archief
maandag, 15 december 2008 - Dossier: Algemeen


Ministerie van Volksgezondheid heeft administratie en archief niet op orde.
..

In een proceduregang van 8 maanden ingevolge WOB, Archiefwet en Awb heeft het ministerie van Ab Klink steeds medegedeeld aan BAWA-Haaksbergen dat het ministerie niet beschikt over een getekend document de dato 20 januari 2000 waarbij de toenmalige Minister van Volksgezondheid Mw. Dr. E. Borst-Eilers aan de GGD-Nederland laat weten dat de Europese aaanbeveling cq blootstellingslimieten opgesteld door de ICNIRP gehanteerd kunnen worden voor de beoordeling van gezondheidsaspecten.

Het Haaksbergse kantoor BAWA zou bij negatieve beschikking op bezwaar de zaak in rechte aanhangig maken. Bij schrijven van 12 december 2008 meldt de Directeur Voeding, Gezondheid, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van Volksgezondheid dat het litigieuze document voorzien van handtekening van de toenmalige minister was gevonden in het persoonlijke dossier van een medewerker van de Gezondheidsraad. Het document wordt vervolgens alsnog aan BAWA toegezonden.

Desgevraagd deelt een medewerker van BAWA mede dat er geen aanleiding is om de procedure tegen het ministerie van VWS te staken . Uit het getekende document valt niet te destilleren aan welke persoon, orgaan of instantie Mw. Borst deze heeft doen laten toekomen. De gegevens waren onzichtbaar gemaakt ! Op de vraag of deze kwestie met de aansprakelijkheidsstellingen te maken had wenste BAWA niet in te gaan.

Wordt vervolgd !

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer