StopUMTS Logo
how to get rid of moles ο»Ώ
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus β€˜Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Reactie Min. VWS inzake archief    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Reactie Min. VWS inzake archief
maandag, 15 december 2008 - Dossier: Algemeen


Ministerie van Volksgezondheid heeft administratie en archief niet op orde.
……………………………………………………………………………………..

In een proceduregang van 8 maanden ingevolge WOB, Archiefwet en Awb heeft het ministerie van Ab Klink steeds medegedeeld aan BAWA-Haaksbergen dat het ministerie niet beschikt over een getekend document de dato 20 januari 2000 waarbij de toenmalige Minister van Volksgezondheid Mw. Dr. E. Borst-Eilers aan de GGD-Nederland laat weten dat de Europese aaanbeveling cq blootstellingslimieten opgesteld door de ICNIRP gehanteerd kunnen worden voor de beoordeling van gezondheidsaspecten.

Het Haaksbergse kantoor BAWA zou bij negatieve beschikking op bezwaar de zaak in rechte aanhangig maken. Bij schrijven van 12 december 2008 meldt de Directeur Voeding, Gezondheid, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van Volksgezondheid dat het litigieuze document voorzien van handtekening van de toenmalige minister was gevonden in het persoonlijke dossier van een medewerker van de Gezondheidsraad. Het document wordt vervolgens alsnog aan BAWA toegezonden.

Desgevraagd deelt een medewerker van BAWA mede dat er geen aanleiding is om de procedure tegen het ministerie van VWS te staken . Uit het getekende document valt niet te destilleren aan welke persoon, orgaan of instantie Mw. Borst deze heeft doen laten toekomen. De gegevens waren onzichtbaar gemaakt ! Op de vraag of deze kwestie met de aansprakelijkheidsstellingen te maken had wenste BAWA niet in te gaan.

Wordt vervolgd !

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer