StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
19/09/17USA: De jongeren van nu g
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
16/09/17WiFi4EU: New EU scheme fo
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
19/09/17Cursus ‘Straling meten
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Verweerschrift Ministerie VWS ivm bezwaarschrift BAWA    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Verweerschrift Ministerie VWS ivm bezwaarschrift BAWA
dinsdag, 02 december 2008 - Dossier: Algemeen


Het ministerie van volksgezondheid van minister Ab Klink heeft een verweerschrift ingediend bij de VWS-bezwaarschriftencommissie i.v.m. het bezwaarschrift van Rechtspraktijk BAWA die reclameert omdat de orginele brief van de toenmalige minister van VWS Mw. E. Borst d.d. 20 jan. 2000 gericht aan de GGD-Nederland niet kan worden overgelegd. Dit schriftuur zou het fundament zijn van de GGD-richtlijn waarop gemeenten en providers zich o.a. beroepen. Omdat de gemeente Den Haag zich in de digitenne-zaak ook beroept bij de RvS d.d. 1 dec. 2008 op die richtlijn en de meervoudige Kamer van de Afd. Bestuursrechtspraak nog uitspraak moet doen in die zaak waar BAWA (Baakman) als raadsman van de Wijkraad fungeert wordt er zijdens dit kantoor geen nadere mededelingen gedaan. Mw. Borst is ere-lid van de Gezondheidsraad.Op het ministerie van VWS wordt dinsdag 2 december 2008 een openbare hoorzitting gehouden

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer