StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
21/02/18Noppies introduceert tege
18/02/18Can Cell Tower Radiation
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
21/02/18Engeland: smart meters -
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
21/02/18Elektromagnetische velden
21/02/18New Large Animal Study, L
15/02/18Effects of electromagneti
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
21/03/18Gratis informatiebijeenko
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
20/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Brief aan Agentschap Telecom over reclame KPN en uitspraak Stichting Reclame Code    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Brief aan Agentschap Telecom over reclame KPN en uitspraak Stichting Reclame Code
vrijdag, 19 januari 2018 - Dossier: Algemeen


Bron: www.martinevriens.com/2018/01/19/brief-aan-agentschap-telecom-over-reclame-kpn-en-uitspraak-stichting-reclame-code/
19 jan. 2018

Op 17 januari jl. heb ik – mede namens tien organisaties en een aantal personen – een brief gestuurd aan Agentschap Telecom. In deze brief vraag ik Agentschap Telecom om een verbod van een reclame van KPN waarin te zien is dat (jonge) kinderen mobiele telefoons op het lichaam dragen.

Onveilig gebruik van de mobiele telefoon

Dit is namelijk een onveilig gebruik en kan de gezondheid in gevaar brengen, zo staat in de veiligheidswaarschuwing bij de telefoon. En – bij gebruik op het lichaam - worden bij 9 op de 10 telefoons zelfs de blootstellingslimieten ver overschreden. Dit blijkt uit onderzoek van het Franse Antennebureau. Het is onverantwoord zo’n reclame in beeld te brengen, zeker bij kinderen die extra kwetsbaar zijn en niet weten dat dit niet veilig is.

Klacht Stichting Reclame Code

Ik heb hierover geklaagd bij de Stichting Reclame Code. Zij heeft echter niet onderkend dat er sprake is van een onverantwoorde reclame en zelfs foutieve beweringen gedaan. De Stichting Reclame Code gaf namelijk in haar uitspraak aan dat niet vaststond dat boven de limieten schade zou optreden. Als iets vaststaat is dat het wel. En het is de taak van Agentschap Telecom om toe te zien op deze bloostellingslimieten die vastgelegd zijn in wet- en regelgeving. In het verleden is ook een telefoon uit de handel gehaald omdat deze hieraan niet voldeed.

Hoe verantwoord is het dan om kinderen in reclames bloot te stellen aan straling die de grenswaarden ver overschrijden? Peuters met telefoons op hun schoot en jongeren met telefoons in hun broekzak, zoals in reclames van KPN te zien is? En de Stichting Reclame Code die bewust een oogje toeknijpt, zo lijkt het. En het is ook zo’n vanzelfsprekend beeld. Dat geeft de Stichting Reclame Code ook toe in haar uitspraak. Terwijl ouders en kinderen juist geïnformeerd zouden moeten worden over dit onveilige gebruik.

Phonegateschandaal

In Frankrijk pleit men momenteel ook voor meer voorlichting en transparantie over het gebruik van mobiele telefoons en dat deze niet veilig zijn op de manier waarop we ze gebruiken. Dit wordt het Phonegateschandaal genoemd en gaat erover dat 9 op de 10 telefoons niet aan de blootstellingslimieten voldoen als deze op het lichaam gehouden worden. Marc Arazi, arts en klokkenluider, spreekt over een alarmerende situatie. Hij heeft recent een brief gestuurd aan drie Franse ministers en roept hen op tot actie ter bescherming van de volksgezondheid - zeker die van kinderen - en om transparantie te verkrijgen.

Vraag om verbod van reclame

Ook in Nederland is het tijd dat hier aandacht voor is. Met de brief willen we Agentschap Telecom dan ook wijzen op hun taak zodat ze deze onverantwoorde reclames verbieden. Zoals ook in België en Frankrijk waar reclames voor mobiele telefonie gericht op (jonge) kinderen al verboden zijn.


Mede namens: Stopumts, Stichting EHS, SOS Stop-Overdosis-Straling, Zeeuws Platform Stralingsrisico, Verminder Elektrosmog, Nationaal Platform Stralingsrisico’s, Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling (VEMES), Zendmast Anders, Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, Stralingsbewustzijn, em.prof. Michiel Haas MSc/PhD (founder NIBE), mr. Leon Kraijenbrink.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer