StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Brief naar de Fractievoorzitters en de Tweede Kamerleden van het CDA, de CU en de SGP    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Brief naar de Fractievoorzitters en de Tweede Kamerleden van het CDA, de CU en de SGP
zondag, 21 mei 2017 - Dossier: Algemeen


Betreft: gezondheidsschade door antennes voor mobiele communicatie op kerktorens

Geachte Fractievoorzitter, geacht Kamerlid,

Op de foto (bijlage) ziet u de toren van de Sint Caeciliakerk in Veldhoven. In onopvallende kleuren zijn op de toren acht antennes geplaatst, op de hoeken vier bruine en boven de klokken vier grijze. Deze antennes dienen voor mobiele communicatie. Kerktorens zijn daar namelijk uitermate geschikt voor. De leegloop van de kerken en de daardoor gederfde inkomsten doen veel eigenaren van kerktorens besluiten antennes te plaatsen. De vergoedingen daarvoor kunnen vele duizenden euro’s per jaar zijn.
De functie van een kerktoren is echter onder andere het omhoog reiken in de richting van de hemel, als hemels en hoopvol gebaar en ook als een symbool van vroomheid. Helaas dienen veel kerktorens in deze tijd ook als drager van antennes. De elektromagnetische straling daarvan is echter schadelijk voor de gezondheid.

Er zijn al veel mensen ernstig ziek geworden door deze straling en dat zullen er veel meer worden door de toenemende stralingsintensiteit. Zij worden door overheidsinstanties niet geholpen omdat elektrogevoeligheid in Nederland niet erkend wordt. In ons land worden geen maatregelen genomen om burgers en met name kwetsbare kinderen te beschermen tegen deze straling. Wel in veel andere landen, zie: www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf

De Gezondheidsraad (GR) beweert dat deze straling niet schadelijk is, mits onder door de overheid ingestelde norm. Er zijn echter duizenden peer review publicaties over onderzoeken die gezondheidsschade aantonen. Deze worden door de GR tot nu toe genegeerd evenals de ervaringen van mensen die ziek geworden zijn.
Toch is er een publicatie van de GR uit 2016 waarin gemeld wordt dat er ongerustheid is over gezondheidsrisico’s van relatief nieuwe technologieën, zoals de toename van mobiele communicatie:
www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid

Wij kennen veel mensen die ziek zijn geworden door de straling van onder meer kerktorens. Ook zijn er mensen die de kerk niet meer kunnen bezoeken door de hoge dosis straling in en om de kerk. Het moet toch voor iedereen mogelijk zijn om een kerk te bezoeken en ook voor omwonenden moet het veilig zijn. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de kerken alleen voor het geld van de telecomindustrie mensen ziekmakend bestralen.

Daarom vragen wij u het plaatsen van antennes op kerktorens ter discussie te stellen, met als uiteindelijk doel antennes op kerktorens te verbieden. Maar niet alleen de straling van antennes op kerktorens is schadelijk voor de gezondheid, dat geldt ook voor antennes op andere gebouwen, zendmasten, wifi in scholen en in openbare gebouwen. Elektrogevoeligen hebben recht om zich vrij te kunnen bewegen en een gezonde woonplek te hebben. En dat is nu niet het geval.
Een Christelijke partij als de uwe moet opkomen voor de gezondheid van de burgers en met name voor die van kwetsbare kinderen. Het is van groot belang dat u dit onderwerp op de politieke agenda zet. Uw partij kan toch niet toestaan dat kerktorens gebruikt worden om ziekmakende straling uit te zenden.
Zelfs in een religieus land als Cyprus wordt gewaarschuwd voor de gevaren van de straling van mobiele communicatie in deze korte maar zeer informatieve filmpjes, zie:
www.youtube.com/watch?v=H43IKNjTvRM
www.youtube.com/watch?v=xxQNdeW_xe4

En in een christelijk land als Oostenrijk is elektrogevoeligheid van personen door de officiële artsenorganisatie ÖAK volledig erkend:
electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2012/04/EMF-Guideline.pdf

Kerktorens hebben toch een andere functie dan mensen ziek te maken.

Ik hoop spoedig antwoord van u te krijgen.

Met vriendelijke groet
Eke Vriens
Mede namens dr. Leendert Vriens www.stopumts.nl
En:
Omwonenden van kerktorens met antennes
Elektrogevoelige personen die de kerk niet kunnen bezoeken

Bijlage 1: www.stopumts.nl/pdf/Kerk%20in%20Veldhoven.pdf

Bijlage 2: www.stopumts.nl/pdf/kerktoren%20bijlage%202.pdf .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer