StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
14/09/17Straling voor onze gezond
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
19/09/17USA: De jongeren van nu g
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
16/09/17WiFi4EU: New EU scheme fo
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
16/08/17Solution To The 'Smart' M
Oproepen
19/09/17Cursus ‘Straling meten
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Reactie Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Reactie Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding
zaterdag, 28 augustus 2004 - Dossier: Algemeen


Telefonisch heeft het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding (KWF) het volgende laten weten:
  • Het KWF volgt het advies van de Gezondheidsraad en het IARC (International Agency for Research on Cancer): Er bestaat volgens deze organisaties geen wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijk verband tussen straling en het ontstaan van kanker. Om een mogelijk verband definitief uit te sluiten is nader onderzoek nodig.
  • Over mogelijke verbanden tussen straling en andere lichamelijke klachten hebben we geen mening.
  • Voor wat betreft het onderzoek geldt dat KWF Kankerbestrijding voorstellen voor onderzoek op het gebied van kanker ontvangt van onderzoeksinstellingen en deze laat beoordelen door de Wetenschappelijke Raad. KWF Kankerbestrijding voert dus niet dergelijk onderzoek zelf uit en initieert deze ook niet.

Commentaar StopUMTS.nl:
Het is nogal eigenaardig dat ook het KWF besluit kritiekloos achter het ongefundeerde standpunt "geen bewijs voor schadelijkheid" van de Gezondheidsraad te staan, terwijl aanwijzingen voor de schadelijkheid en voor de relatie met kanker volop aanwezig zijn. Een uitgebreid overzicht van aanwijzigen van schadelijkheid van hoogfrequente straling is beschikbaar op deze site. Ook de mening van 1000 ongeruste Duitse artsen en zo'n 130 kinderartsen wordt genegeerd. Deze artsen zien o.a. een relatie tussen de toename van kanker en de blootstelling aan elektromagnetische velden.

Als het KWF werkelijk tegen kanker wil strijden, dan zou het initiatief moeten tonen en de onderzoekspartijen (universiteiten, onderzoeksinstanties) en de overheid moeten motiveren (of zelfs eisen) om bijvoorbeeld het Naila-onderzoek te reproduceren.
Let wel: Het gaat hier om een onderzoek dat een drievoudig risiko op kanker aantoont voor mensen die binnen 400 meter van een zendmast wonen. Tevens zijn er veel studies die kanker bij ratten, muizen, apen en mensen aantonen en studies die biologische effecten die sterk geassocieerd zijn met een verhoogd kankerrisico, zoals DNA-breuken laten zien.
StopUMTS.nl vindt het standpunt van het KWF onacceptabel. Het lijkt erop dat het KWF aan de kant van preventie weinig wil doen en slechts onderzoek wil doen naar de behandeling van kanker en naar symptoombestrijding (waarbij het leed al gedaan is).
Net als de telecomproviders verschuilt ook het KWF zich achter de overheidsinstanties. Zijn er binnen het KWF dan geen mensen die beschikken over een kritisch denkvermogen ?

Lees vooral ook de reactie op de brief van de vijf telecomproviders, vertegenwoordigd in Monet.
Hierin wordt in detail uitgelegd dat volgen van het advies van de Gezondheidsraad getuigt van een afwezigheid van kritisch denkvermogen.

Mocht het KWF na overweging alsnog een andere mening hebben, dan ontvangt StopUMTS.nl deze graag (e-mail).

Typisch is tevens dat het KWF op het gebied van voeding met betrekking tot de preventie van kanker onzorgvuldige conclusies trekt. Lees hier het artikel op Kanker-Actueel.nl.
Een doemscenario lijkt werkelijkheid te worden: Wil het KWF wel echt iets aan kankerpreventie doen ?


Ga terug naar de overige reactiesGa terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer