StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
ICNIRP Conference on Non-Ionizing Radiation and Children's Health.    
Ga naar overzicht berichten in: Oproepen

ICNIRP Conference on Non-Ionizing Radiation and Children's Health.
vrijdag, 18 februari 2011 - Dossier: Algemeen


Gerelateerd artikel: gigaherz.ch/pages/posts/icnirp-E28093-oder-die-todesengel-von-oberschleissheim-d1665.php .

Stopumts ontving op 2 dec 2010 onderstaande conference call:

-------------------------------------------

International Joint Conference on Non-Ionizing Radiation and Children's Health, 18 - 20 May 2011, Ljubljana, Slovenia
Announcement & Call for Contributions
The joint Conference co-organized by COST, ICNIRP, BfS, WHO, EuroSkin and INIS will take place from 18 to 20 May 2011 in Ljubljana, Slovenia.

The objectives of the Conference are to provide:

o a focus for expert knowledge, review and opinion on scientific studies relevant to NIR exposures and childrens health;

o up-to-date information on relevant ongoing scientific studies;

o a platform for discussion on special topics and various exposure situations;

o information on current research agendas and their future development;

o conference proceedings containing invited, submitted and poster papers and rapporteurs session reports.

The conference committee is now calling for contributions for platform or poster presentation. The deadline for submitting abstracts is 17 January.

The online registration process will open shortly. We will notify you when this is available.

For all information concerning the Conference please refer to:

www.icnirp.org/Kids/kids&NIRa.htm

Meanwhile, if you wish to contact the organizers, please send us an email at info@icnirp.org.


Best regards,

Karine Chabrel
on behalf of the Conference Committee

Internationale Conferentie over Niet-ioniserende straling en de gezondheid van kinderen

18 - 20 May 2011, Ljubljana, Slovenia 18-20 mei 2011, Ljubljana, Sloveni

The conference is co-organized by COST Action BM0704, the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), the German Federal Office for Radiation Protection (BfS), the World Health Organization (WHO) and the European Society for Skin Cancer Prevention (EUROSKIN) and will be hosted by the Slovenian Institute of Non-Ionizing Radiation (INIS). De conferentie wordt mede georganiseerd door COST Actie BM0704, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), het Duits Federaal Bureau voor Stralingsbescherming (BFS), de World Health Organization (WHO) en de European Society for Skin Cancer Prevention (EUROSKIN) en zal worden gehost door de Sloveense Instituut van niet-ioniserende straling (INIS).

Non-ionizing fields and radiations included in the program are electric and magnetic fields 0-300 GHz, infrared, visible and ultraviolet radiations. Niet-ioniserende velden en straling in het programma opgenomen zijn elektrische en magnetische velden 0-300 GHz, infrarood, zichtbare en ultraviolette straling. Invited expert speakers will provide review and analysis of recent scientific studies and up-to-date information on progress on ongoing studies. Uitgenodigde deskundige sprekers zullen herziening en analyse van de recente wetenschappelijke studies en up-to-date informatie over de voortgang van lopende studies.

Topics include: Onderwerpen zijn onder meer:

* Protection of Children against NIR * Bescherming van kinderen tegen NIR
* Childhood Leukaemia * Kinderdagverblijf Leukemie
* Other Childhood Cancers * Andere kanker bij kinderen
* Children & Sunbeds * Kinderen & Zonnebanken
* Current Mobile Phone Studies * Huidige mobiele telefoon Studies
* Children and MRI * Kinderen en MRI
* Prenatal Exposures - NIR Occupational Exposures of Mother * Prenatale blootstellingen - NIR beroepsmatige blootstellingen van Moeder
* Children and New NIR Technologies * Kinderen en Nieuwe Technologien NIR
* Children sensitivity to NIR * Kinderen gevoeligheid voor NIR
* Skin Cancer Screening and Prevention * Kanker van de Huid screening en preventie
* Research Agendas * Onderzoeksagenda's
* Sleep and Wellbeing * Slaap en Welzijn
* Chemical and Physical Agents * Chemische en fysische agentia
* Immunological Challenges * Immunologische Uitdagingen
* Animal Studies * Dierproeven
* Exposure Assessments and Dosimetry * Blootstellingsbepalingen en dosimetrie
* Mechanisms of Interaction * Mechanismen van interactie
* UVR and Disease * UVR en Ziektepreventie
* EMF Epidemiology * EMF Epidemiologie

Program Committee: Programma Comite:

Alastair McKinlay, COST Action BM0704, United Kingdom Alastair McKinlay, COST Actie BM0704, Verenigd Koninkrijk
Paolo Vecchia, ICNIRP, Italy Paolo Vecchia, ICNIRP, Itali
Gunde Ziegelberger, ICNIRP, BfS, Germany Gunde Ziegelberger, ICNIRP, BfS
Emilie Van Deventer, World Health Organization, Switzerland Emilie Van Deventer, World Health Organization, Zwitserland
Mirjana Moser, COST Action BM0704, Switzerland Mirjana Moser, COST Actie BM0704, Zwitserland
Ruediger Greinert, EuroSkin, Germany Ruediger Greinert, EuroSkin, Duitsland
Luis Correia, Technical University of Lisbon Luis Correia, Technische Universiteit van Lissabon

Registration and further information Registratie en verdere informatie
If you wish to contact the organizers, send us an email at info@icnirp.org. Wilt u contact opnemen met de organisatoren, stuur ons dan een email naar info@icnirp.org.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer