StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
21/02/18Noppies introduceert tege
18/02/18Can Cell Tower Radiation
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
21/02/18Engeland: smart meters -
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
21/02/18Elektromagnetische velden
21/02/18New Large Animal Study, L
15/02/18Effects of electromagneti
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
21/03/18Gratis informatiebijeenko
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
20/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Belangrijk Appèl Nationaal Platform Stralingsrisico's    
Ga naar overzicht berichten in: Oproepen

Belangrijk Appèl Nationaal Platform Stralingsrisico's
woensdag, 27 augustus 2008 - Dossier: Algemeen


Het Nationaal Platform Stralingsrisico's roept artsen maar ook sympathisanten in Nederland op tot het tekenen van een Medisch Appèl Stralingsrisico's.

www.stralingsrisicos.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=27 .

Doel is om te komen tot:

# Landelijk beleid van Wired First, in het bijzonder voor toepassingen in scholen en openbare gebouwen.

# Landelijke officiële waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij gebruik van mobieltjes, DECT-telefoons en draadloze apparatuur.

# Stimuleren van een bewustere omgang met de draadloze technologie, zoals men dat in de ons omringende landen heeft gedaan:
--> voor speeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen.
--> voor kinderen en tieners, bij wie de hersenontwikkeling nog volop in gang is.
--> zwangere vrouwen, ouderen en zieke mensen.

# Onafhankelijk wetenschappelijk lange termijn onderzoek, rekening houdend met de aanwezige internationale kritische onderzoeksresultaten.

# Het wetenschappelijk onderzoek van alle nieuwe technologie moet vooraf gebeuren i.p.v. achteraf.

# Streven naar zo laag mogelijke stralingsbelasting vooral op plaatsen voor regeneratie, zoals, woon- en slaapvertrekken.

De volledige tekst van het Appèl kunt u downloaden op:

www.ipetitions.com/petition/stralingsrisicos2008/index.html .

En de lijst van ondertekenaars kunt u inzien op:

www.stralingsrisicos.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=27 .

en op:

www.ipetitions.com/petition/stralingsrisicos2008/signatures.html .Stopumts roept u op om dit Appèl met kracht te ondersteunen, het te doen toekomen aan uw huisarts en aan uw medische relaties.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer