StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
21/02/18Noppies introduceert tege
18/02/18Can Cell Tower Radiation
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
21/02/18Engeland: smart meters -
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
21/02/18Elektromagnetische velden
21/02/18New Large Animal Study, L
15/02/18Effects of electromagneti
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
21/03/18Gratis informatiebijeenko
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
20/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Bergen: inspraakavond    
Ga naar overzicht berichten in: Oproepen

Bergen: inspraakavond
maandag, 08 oktober 2007 - Dossier: Algemeen


INSPRAAK CONCEPT BELEIDSNOTITIE ZENDMASTEN

Op maandagavond 8 oktober as. organiseert de gemeente Bergen een informatiebijeenkomst over de concept-beleidsnotie masten voor mobiele telecommunicatie. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in Sportcentrum ‘De Beeck’, Molenweidtje 1 in Bergen. Deze avond is bedoeld om de burger te voorzien van informatie. Diverse sprekers zijn uitgenodigd om te spreken over dit onderwerp o.a. Henk Wever van StopUmts en Alex Swinkels van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, ook zijn de GGD en het Antennebureau aanwezig. Tevens kunt u tijdens deze avond vragen stellen aan deze sprekers.

aanleiding
Het college heeft op 14 augustus 2007 de ‘concept-Beleidsnotitie masten voor mobiele telecommunicatie gemeente Bergen’ vastgesteld. Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van een aangenomen motie in de raad van 26 september 2006. Deze concept beleidsnotitie bevat onder meer de criteria waaraan het plaatsen van masten moet voldoen. De raad stelt uiteindelijk de beleidsnotitie vast.

Inspraak
Voordat de raad een besluit kan nemen over dit onderwerp heeft het college besloten om iedereen hierover te informeren en gelegenheid te geven hierop in te spreken.

Ter inzage
De concept-beleidsnotitie en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 oktober 2007 gedurende vier weken, iedere werkdag van 08.30 uur tot 16.30 uur, ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar.

reactie
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze, inzake de concept beleidsnotitie, gedurende het termijn van ter inzage, schriftelijk naar voren te brengen bij het College van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer