StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
18/09/17SB 649 Passes California
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Ondertekenen: gezondheidsschade dreiging bij in gebruikneming 5G Wifi netwerk in provincie Groningen    
Ga naar overzicht berichten in: Oproepen

Ondertekenen: gezondheidsschade dreiging bij in gebruikneming 5G Wifi netwerk in provincie Groningen
vrijdag, 17 februari 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.earth-matters.nl/7/13315/duurzaam-20/ondertekenen-gezondheidsschade-dreiging-bij-in-gebruikneming-5g-wifi-netwerk-in-provincie-groningen
17 febr. 2017


(Verminder Electrosmog) Ik ondersteun deze actie en wil dat de Nederlandse overheid mijn gezondheid serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat het redelijke voorzorgsbeginsel van 10 microwatt (= 100.000 x lager dan de huidige HF stralingsnorm) gaat worden toegepast, eerlijke voorlichting gegeven wordt en het 4G netwerk alsook het gebruik van Wi-Fi op openbare plaatsen niet wordt gestimuleerd.

Petitie inhoud

Wij vinden dat: ons recht op onaantastbaarheid van de leefomgeving stelselmatig wordt geschonden door de Nederlandse staat.

Al vele malen is aangetoond dat straling schadelijk is voor mens en dier. (1) Dat veel studies door de telecomindustrie gefinancierd worden met tegenstrijdige uitkomsten behoeft waarschijnlijk niet te worden toegelicht. (2) Deze vertroebeling van de discussie mag echter geen reden zijn om noodzakelijke maatregelen en beleid alsmaar voor zich uit te schuiven en hier zelf een dubieus standpunt in in te nemen.

Wij (Actiegroep Verminder Electrosmog) constateren dat:
veel mensen klachten en/of schade ondervinden aan de blootstelling van straling welke afkomstig is van Wifi, Dect, Gsm, Umts, LTE, Wimax en slimme meters.

Daar deze straling verder reikt dan de eigen woning zijn deze stralingsbronnen niet enkel belastend voor de bewoner(s) zelf (eigen keuze) maar ook voor de woning(en) ernaast, eronder en/of er boven. Met alle gevolgen van dien.

Enkele feiten:

. Kankerclusters rondom Umts/gsm masten (3)
. Slaapstoornissen als gevolg van Wifi en Gsm (4)
. Hartritmestoornissen als gevolg van Dect telefoons of Dect babyfoons (5)
. Aantasting van planten, bomen en dieren (6)
. Belasting van ons neurologisch systeem als gevolg van hoogfrequente straling (7)
. Afname melatonine in de hersenen (dag/nacht ritme verstoring, afname bescherming van cellen) (8)
. Gerenommeerde onderzoekers hebben een verband gevonden tussen autisme en HF straling afkomstig uit bovenstaande apparatuur (9)
. Bij veelvuldig gebruik van mobiele telefoon (meer dan half uur per dag) door zwangere moeder 50% meer kans op gedragsproblemen bij het kind. (10)

Het Bioinitaitive (11) is een aanbeveling van een onafhankelijke groep wetenschappers op basis van het bestuderen van 3500 wetenschappelijke studies over dit onderwerp. Zij zeggen:

”The new report concludes that we have far more evidence than is necessary to require us to immediately take more precautionary action to protect ourselves, our children and all life of the planet.

Bewezen effecten o.a.:

HF straling veroorzaakt: chronische vermoeidheid, ontstekingsreacties, oorsuizen, allergische reacties, aantasting immuunsysteem en DNA schade ver onder de huidige normen. Verslechterde vruchtbaarheid met een sterk verhoogd risico op gedragsproblemen en neurologische afwijkingen. Concentratie-, slaap en leerproblemen. En een verhoogde kans op kanker. (12)

Niet voor niets...

. is Wifi en Gsm op scholen in Frankrijk verboden en door de Europese Raad geadviseerd op scholen te verbieden voor kinderen om gezondheidsredenen (13)
. zijn Dect telefoons en Dect babyfoons in Israël verboden om de veel te hoge schadelijke straling (14)
. adviseert de Russische gezondheidsraad mensen onder de 18 jaar en zwangere vrouwen om totaal niet te bellen met een mobiel (15)
. is een Mobiel voor kinderen tot 7 jaar verboden in België (16)
. adviseert de Raad van Europa om Landelijk voorlichting te geven rondom dit onderwerp (17)
. erkennen het Italiaanse en Israëlische gerechtshof het verband tussen hersenkanker en Gsm (18)

Wat willen wij;

Met dit alles in acht nemend verzoeken wij dringend het voorzorgsbeginsel in acht te gaan nemen.

Wat dit inhoud is dat er boven 1 microwatt per m2 een uiteenlopende lijst aan biologische effecten optreden. (19) Wij tolereren daarboven een norm van 10 microwatt per m2 (10 µW/m² = 0,06V/M), net zoals deze in Salzburg wordt gehanteerd.

Nederland hanteert op dit moment de hoogste norm van heel Europa zijnde 10.000.000 microwatt p/m2 = 61 V/M. Dit is enkel een vrijbrief voor de industrie. De gezondheidsraad wijst alle duidelijke aanwijzingen voor de biologische effecten van straling op basis van een achterhaald argument (het suggereert dat enkel de thermische effecten schadelijk zijn) af.

Wij willen onderhand beschermd worden en willen dat er binnen twee jaar een systeem is (of een gezond voorstel voor op korte termijn) waarbij bovenstaande norm niet wordt overschreden en het voorzorgsbeginsel wordt toegepast.

Wij willen eerlijke voorlichting voor burgers in Nederland, zoals in veel van onze buurlanden ook plaatsvindt (20) en zoals de Europese Raad ons aanbeveelt.

Voor Dect en Wifi zijn twee mogelijkheden. a. De huidige apparaten worden dmv bovenstaande gezondere stralingsnorm verboden en de industrie zal haar best moeten doen met iets ‘mensvriendelijkers’ te komen. b. Er wordt eerlijk voorlichting gegeven en gewaarschuwd bijvoorbeeld met tv spot over de mogelijke gevaren van straling en belasting op je buurt (á la passief meeroken).

Er wordt duidelijk gecommuniceerd over het 3G netwerk en gestemd over het 4G netwerk. (21) Waarbij één tegenstem voldoende moet zijn om met andere, betere argumenten of systemen te komen. Net zoals dat bij een inspraakprocedure over andere zaken gaat.

Er dient dus direct gestaakt te worden met het plaatsen van ziekmakende masten naast degene die er al stonden. Als dit niet gebeurt zien wij ons genoodzaakt een rechtszaak te starten. Maar liever werken we samen met de overheid.

Wifi in steden uitrollen gaat niet van de grond komen, omdat de aanwijzingen voor de diverse stralingsgerelateerde klachten zo hoog zijn, dat dit niet kan gebeuren. Er zal iets moeten worden verzonnen wat onder de gegeven norm van 10 microwatt valt.

Grondwet

We beroepen ons naast ons ‘gezond menselijk verstand’ op grondwetsartikelen: 10:1, 11, 21, 22:1

Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”

Hoogachtend, actiegroep die pleit voor minder electrosmog.

Voor de vele links, nrs 1 t/m 21, zie het oorspronkelijke artikel (de link bovenaan), evenzo voor het ondertekenen van de actie. Om verwarring te voorkomen, de handtekeningenlijst is dezelfde als van de oorspronkelijke petitie van Verminder Electrosmog.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer