StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
08/03/18Boeken over EMV / stralin
23/02/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
20/03/18Stralingsklachten zijn Bi
18/03/18Is Radiation From Your Ce
15/03/18Nieuwsbrief Verminder Ele
13/03/185G And The IOT: Scientifi
13/03/18Thinking of 5G? Here are
08/03/18Can your cell phone damag
Berichten Nederland
20/03/18Stralingsbewuste partijen
19/03/18Gezondheidsraad: Meer ond
17/03/18Een op de vijf kampt met
15/03/18Digitropolis: Documentair
15/03/185G: Staatssecretaris: pro
Berichten België
13/03/18''Verplichte slimme meter
14/02/18Stralingsoverlast door ze
Berichten Internationaal
21/03/18Engeland: Een dalende lev
20/03/18Europa: Brussel zet geldp
16/03/18USA: Senator Michigan get
13/03/18USA: Residents worried ab
Ervaringen | Appellen/oproepen
06/03/18Ervaring uit Duitsland: U
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
Onderzoeken
17/03/18NTP Reports: Comments by
13/03/18Comparison of radiofreque
13/03/18Favourable and Unfavourab
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
21/03/18Gratis informatiebijeenko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
18/03/18Contact opnemen met polit
01/03/18Mail naar de raadsleden v
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Study of potential health effects of electromagnetic fields of telephony and Wi-Fi    
Ga naar overzicht berichten in: Onderzoeken

Study of potential health effects of electromagnetic fields of telephony and Wi-Fi
vrijdag, 06 oktober 2017 - Dossier: Algemeen


Bron 1: www.wur.nl/upload_mm/3/2/f/3716b20f-c65a-42c3-bbd5-cec4a5335b88_RF-EMF_Bioelectromagnetics%20Journal.pdf

Bioelectromagnetics Journal

Study of potential health effects of electromagnetic fields of telephony and Wi-Fi, using
chicken embryo development as animal model


Henri Woelders 1, Agnes de Wit 1, Alexander Lourens 1, Norbert Stockhofe 2, Bas Engel 3, Ina Hulsegge 1, Dirkjan Schokker 1, Paula van Heijningen 4, Stefan Vossen 5, Dave Bekers 5, and Peter Zwamborn 5

1 Wageningen Livestock Research, Wageningen, The Netherlands.
2 Wageningen Bioveterinary Research, Lelystad, The Netherlands.
3 Biometris, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands.
4 Department of Molecular Genetics, Cancer Genomics Center Netherlands, Erasmus MC, University Medical Center,
Rotterdam, The Netherlands.
5 TNO, The Hague, Den Haag, The Netherlands.

Abstract
The objective of this study is to investigate possible biological effects of radio-frequency electromagnetic fields (RF-EMF) as used in modern wireless telecommunication in a well-controlled experimental environment using chicken embryo development as animal model.
Chicken eggs were incubated under continuous experimental exposure to GSM (1.8 GHz), DECT (1.88 GHz), UMTS (2.1 GHz) and WLAN (5.6 GHz) radiation, with the appropriate modulation protocol, using a homogeneous field distribution at a field strength of approximately 3 V/m, representing the maximum field level in a normal living environment.

Radiation-shielded exposure units / egg incubators were operating in parallel for exposed and control eggs in a climatised homogeneous environment, using 450 eggs per treatment in three successive rounds per treatment. Dosimetry of the exposure (field characteristics and specific absorption rate) were studied. Biological parameters studied included embryo death during incubation, hatching percentage, and various morphological and histological parameters of embryos and chicks and their organs, and gene expression profiles of embryos on days 7 and day 18 of incubation by microarray and qPCR.

No conclusive evidence was found for induced embryonic mortality or malformations by exposure to the used EMFs, or for effects on the other measured parameters. Estimated differences between treatment groups were always small and the effect of treatment was not significant. In a statistical model that ignored possible interaction between rounds and exposure units, some of the many pairwise comparisons of exposed versus control had P values lower than 0.05, but were not significant after correction for multiple testing.

Bron 2: www.wur.nl/nl/nieuws/Geen-effect-elektromagnetische-straling-van-telecommunicatie-op-ontwikkeling-kippenembryos.htm
20 dec. 2016

Geen effect elektromagnetische straling van telecommunicatie op ontwikkeling kippenembryo’s


Volgens geruchten zou een Gsm-telefoon boven bevruchte eieren er al toe leiden dat de helft van de eieren niet uit komt. Een oriënterende proef toonde aan dat dit niet klopt. Vervolgonderzoek toont nu aan dat de elektromagnetische straling van gangbare draadloze telecommunicatie weinig tot geen aantoonbare invloed heeft op de biologische ontwikkeling van kippenembryo’s en de kuikens.

Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University and Research, in samenwerking met TNO Den Haag en Erasmus Universiteit naar de invloed van elektromagnetische velden. Kippenembryo’s worden beschouwd als een goed diermodel voor het onderzoeken van effecten van omgevingsfactoren op levende cellen en weefsels, dus ook voor de mens.

In speciaal geprepareerde broedkasten zijn bevruchte kippeneieren gedurende 22 dagen blootgesteld aan een continue magnetisch veld overeenkomstig met de gangbare niveaus van GSM, DECT, UMTS en WLAN (Wifi). Op 7 en 18 dagen na aanvang van het broedproces is een deel van de bebroede eieren uit de kast verwijderd. De onderzoekers keken vervolgens naar de algemene ontwikkeling van het ei, het gewicht van het embryo en dat van de organen. Ook het uitkomstpercentage van de overige eieren is vastgelegd. In totaal werden er 6 broedrondes gedaan van elk 22 dagen en werden er 18 keer 150 eieren uitgebroed, in totaal 2.700 eieren.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ZonMw. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert ZonMw gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Lees hier de Engelstalige wetenschappelijke samenvatting zoals verschenen in het Bioelectromagnetics Journal.

Als we de tekst van de officiële publicatie vergelijken met de vertaling in het Nederlands dan zien we dat 'no conclusive evidence' vertaald is in 'geen effect', dat in de Nederlandse tekst 'volgens geruchten' staat, een tamelijk tendentieuze tekst die in een wetenschappelijke publicatie niet thuishoort en bovendien onjuist is omdat er wetenschappelijke publicaties zijn die wel een effect aantonen, zelfs in het meest prestigieuze tijdschrift Nature, zie:
www.nature.com/articles/srep00312 en
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575011/ .
Voorts zien we dat 'continuous exposure' met een 'homogeneous field' vertaald is als 'een continue magnetisch veld' hetgeen onjuist is. Kortom een tendentieuze en onjuiste vertaling en dat door een universitaire instelling (Wageningen). Uit de Engelse samenvatting is verder niet op te maken of de gepulste signalen wel volledig overeenkomen met die in werkelijkheid gebruikt.
Merkwaardig en slordig dat geen van de elf auteurs van het artikel bij de vertaling in het Nederlands betrokken is geweest.Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer