StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
21/02/18Noppies introduceert tege
18/02/18Can Cell Tower Radiation
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
21/02/18Engeland: smart meters -
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
21/02/18Elektromagnetische velden
21/02/18New Large Animal Study, L
15/02/18Effects of electromagneti
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
21/03/18Gratis informatiebijeenko
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
20/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Gezondheidsraad: Bij mobiel beleid uitgaan van internationale limiet elektromagnetische straling    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Gezondheidsraad: Bij mobiel beleid uitgaan van internationale limiet elektromagnetische straling
donderdag, 07 december 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.telecompaper.com/nieuws/bij-mobiel-beleid-uitgaan-van-internationale-limiet-elektromagnetische-straling--1223116
5 dec. 2017

De Nederlandse overheid gaat mee in het advies van de Gezondheidsraad over blootstelling aan
elektromagnetische straling als gevolg van het gebruik van mobiele telefoons. Er is geen verband
bewezen. Wel gaat het rijksbeleid op het gebied van mobiele telefonie uit van de internationale
blootstellingslimieten van elektromagnetische straling. Dat schrijft Stientje van Veldhoven, staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer.

Er is volgens diverse adviezen van de Gezondheidsraad tussen 2013 en 2016 geen verband bewezen
tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op
tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Omdat het verband echter niet volledig uit te
sluiten is, is het wel aan te bevelen de blootstelling aan elektromagnetische velden laag te houden.
Uit een onderzoeksprogramma naar mogelijke gezondheidseffecten zijn bij een tussentijdse evaluatie
geen gewijzigde inzichten over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden
naar voren gekomen.

Binnen het eerdergenoemde onderzoeksprogramma is onder meer een database opgezet die het
mogelijk maakt om toekomstig onderzoek naar gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele
telefoons te baseren op al beschikbare objectieve gegevens over het gebruik. De Rijksoverheid erkent
dat de registratie in deze database van de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische
velden een bijdrage kan leveren aan onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten
van het gebruik van mobiele telefoons in de toekomst. Daarom zal de staatssecretaris samen
met haar collega van Economische Zaken en Klimaat de registratie van deze gegevens ook na 2018
laten voortzetten.

De staatssecretaris van IenW schrijft verder dat de Rijksoverheid waarde hecht aan het beschikbaar
stellen van onafhankelijke en deskundige informatie over de mogelijkheden om blootstelling aan
elektromagnetische straling te verlagen. Het Kennisplatform Elektromagnetische
Velden voorziet hierin.


Bovenstaande is de samenvatting van de staatssecretaris van IenW, Stientje van Veldhoven, van
het derde advies en eindconclusies van de Gezondheidsraad in de serie adviezen over de
lange termijn gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons. Zie:

www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f53d2149-cff4-4b8c-8be1-d7920d93a455&title=Advies%20Gezondheidsraad%20mobiele%20telefonie.pdf
en
www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9d6e3ec4-589f-4be2-b6c7-b630a4aaa669&title=Mobile%20phones%20and%20cancer.%20Part%203.%20Update%20and%20overall%20conclusions%20from%20epidemiological%20and%20animal%20studies.pdf .

Het blijft bij ontkenning van mogelijke gezondheidseffecten, maar niet de uitsluiting daarvan.
Zoals gebruikelijk uitstel.
Wel interessant is de verwijzing naar het bestaan van een database op dit gebied. Dat is nieuw
voor ons, wie kan daar info over verstrekken?
Verder zou het Kennisplatform EMV, volgens de staatssecretaris, voorzien in onafhankelijke en
deskundige informatie. Omdat dit volgens ons niet het geval is zijn StopUMTS, NIBE en NPS eind 2014
uit de Klankbordgroep gestapt en heeft de Stichting EHS dat voorbeeld in 2017 gevolgd. Momenteel is
geen enkele maatschappelijke groepering die opkomt voor elektrogevoeligen in de Klankbordgroep
vertegenwoordigd. Het is ons verder onbekend of deze nog bestaat.

Wat nog moet komen is het antwoord van dezelfde staatssecretaris op de Kamervragen gesteld
door Kamerlid Von Martels. Voor die Kamervragen, zie:

Berichten%20Nederland/11078/redir .

Zie ook:
file:///C:/Users/L%20en%20E%20Vriens/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/advies-gezondheidsraad-mobiele-telefoons.pdf

Voor eerdere soortgelijke bekendmakingen van de overheid, van de vorige staatssecretaris, zie:
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27561-41.html
en
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27561-42.html .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer